Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2634(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0294/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0294/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 17/05/2017 - 10.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0213

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 44k
2017. május 17., Szerda - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a melléklet I. pontjában szereplő táblázatból Guyana törlésének és Etiópia említett táblázatba való felvételének tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. március 24-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)01951) (a továbbiakban: a felhatalmazáson alapuló módosító rendelet),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) (4. pénzmosás elleni irányelv), és különösen 9. cikkének (2) bekezdésére és 64. cikkének (5) bekezdésére,

–  tekintettel az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. július 14-i (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(2), és különösen annak mellékletére,

–  tekintettel az (EU) 2015/849 irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet módosító, 2016. november 24-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről szóló, 2017. január 19-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló, módosító rendelethez kapcsolódó, 2017. március 24-i levelére,

–  tekintettel a Parlament két különbizottsága, a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó bizottság, valamint a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálóbizottsága által végzett munkára és az általuk eddig kidolgozott következtetésekre,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által benyújtott állásfoglalási indítványra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (3) bekezdésére,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendelet, annak melléklete és az azt módosító felhatalmazáson alapuló rendelet célja, hogy azonosítsa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem tekintetében a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő azon harmadik országokat, amelyek az uniós pénzügyi rendszerre veszélyt jelentenek, és amelyeknél a 4. pénzmosás elleni irányelv szerinti kötelezett uniós szolgáltatók esetében fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések szükségesek;

B.  mivel az (EU) 2015/849 irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló legutóbbi, (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2016. szeptember 23. óta van hatályban;

C.  mivel az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet akkor is hatályban marad, ha a Bizottság felhatalmazáson alapuló módosító rendelete elutasításra kerül;

D.  mivel az országok jegyzéke – beleértve a Bizottság által 2017. március 24-én elfogadott, felhatalmazáson alapuló módosító rendelettel bevezetett módosítások utáni állapotot is – megegyezik a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 2017. február 20–24. között tartott 29. plenáris ülésén meghatározott országokkal;

E.  mivel – ahogy azt a 4. pénzmosás elleni irányelv 28. preambulumbekezdése is rögzíti, és az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez csatolt indokolásban (C(2016)04180) is megismétlődik – a bizottsági értékelés különálló folyamat; mivel ily módon a Bizottság túlléphet az FATF-szabványokon, vagy úgy, hogy jegyzékén olyan harmadik országot szerepeltet, amelyet az FATF törölt a jegyzékről, vagy úgy, hogy a jegyzékbe további harmadik országokat vesz fel, amennyiben ez összhangban van a 4. pénzmosás elleni irányelv 9. cikke (2) bekezdésében foglalt egyedi kritériumokkal;

F.  mivel a bizottsági értékelés különálló folyamat, amelyet átfogó és elfogulatlan módon kell lefolytatni, minden harmadik országot azonos, a 4. pénzmosás elleni irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumok alapján értékelve;

G.  mivel a Parlament elutasított egy korábbi felhatalmazáson alapuló, módosító rendeletet (C(2016)07495) azzal az indokkal, hogy a bizottsági folyamat nem kellően különálló, és nem ismeri el a 4. pénzmosás elleni irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében felsorolt kritériumok listájának nem kimerítő jellegét („különösen”), és ezáltal pénzmosással kapcsolatos alapbűncselekményeket, például adózási bűncselekményeket zár ki;

H.  mivel a Parlament továbbra is úgy véli, hogy a 9. cikk (2) bekezdésében szereplő számos aspektus vonatkozásában a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országoknak a felhatalmazáson alapuló, módosító rendeletben foglalt jegyzékén nem szereplő egyes országok tekintetében fennállhatnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos hiányosságok;

I.  mivel a Parlament megfelelően tudomásul vette a 2017. március 24-i bizottsági levelet, amely arról szól, hogy a Bizottság jelenleg méri fel külső információforrásoktól való függősége csökkentésének lehetőségeit; mivel a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékére vonatkozó, különálló értékelési folyamat Parlament által kért kidolgozása az értékelés tárgyát képező egyik lehetőség;

J.  mivel a Parlament tudatában van annak, hogy a különálló értékelési folyamat kidolgozása mennyi időt és erőforrást igényel, tekintetbe véve különösen a pénzügyi bűncselekmények megelőzése céljából a Bizottság rendelkezésére álló, rendkívül korlátozott személyzetet és erőforrásokat, ugyanakkor határozottabb kötelezettségvállalást vár el a Bizottságtól, előre rögzített és ambiciózus mérföldkövekkel (ütemterv jelleggel) annak érdekében, hogy egyértelmű jelzést adjon arra vonatkozóan, hogy az intézmények közösen kötelezték el magukat a pénzmosás, az adókijátszás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés mellett;

K.  mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága közösen kérte az e felhatalmazáson alapuló jogi aktusért felelős biztost, hogy jelenjen meg előttük, és érdemben vitassák meg a javaslatot és a Parlament azzal szembeni kifogását;

1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be új felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely figyelembe veszi a fent megfogalmazott aggodalmakat és azon ajánlását, hogy fogadjon el menetrendet a különálló értékelési folyamat létrehozására;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 141., 2015.6.5., 73. o.
(2) HL L 254., 2016.9.20., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0008.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat