Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2634(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0294/2017

Predložena besedila :

B8-0294/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0213

Sprejeta besedila
PDF 252kWORD 49k
Sreda, 17. maj 2017 - Strasbourg
Nasprotovanje delegiranemu aktu: opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2017 o Delegirani uredbi Komisije z dne 24. marca 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva črtanje Gvajane iz preglednice v točki I Priloge in dodajanje Etiopije v navedeno preglednico (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (C(2017)01951) („delegirana uredba o spremembi“),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES(1) (4AMLD), zlasti členov 9(2) in 64(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti(2), zlasti njene priloge,

–  ob upoštevanju svoje Resolucije z dne 19. januarja 2017 o Delegirani uredbi Komisije z dne 24. novembra 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti(3),

–  ob upoštevanju spremnega pisma Komisije k delegirani uredbi o spremembi z dne 24. marca 2017,

–  ob upoštevanju dosedanjega dela dveh posebnih odborov Parlamenta, Odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom ter Preiskovalnega odbora o pranju denarja, davčnih utajah in izogibanju davkom, in njunih zaključkov;

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(3) Poslovnika,

A.  ker je cilj delegirane uredbe, njene priloge in delegirane uredbe o spremembi opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma, ki predstavljajo tveganje za finančni sistem EU in za katere so potrebni okrepljeni ukrepi skrbnega preverjanja strank za pooblaščene subjekte EU v skladu z direktivo 4AMLD;

B.  ker najnovejša Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti, velja od 23. septembra 2016;

C.  ker bo Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 še naprej veljala, tudi če se delegirana uredba o spremembi zavrne;

D.  ker se seznam držav, tudi po predlogu sprememb, vključenih v delegirano uredbo o spremembi, ki jo je Komisija sprejela 24. marca 2017, ujema s tistimi, ki jih je določila Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) na svojem 29. plenarnem zasedanju, ki je potekalo od 20. do 24. februarja 2017;

E.  ker je, kot je navedeno v uvodni izjavi 28 direktive 4AMLD in ponovljeno v obrazložitvenem memorandumu (C(2016)04180) k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1675, ocena Komisije samostojen proces; ker ima Komisija torej možnost, da preseže standarde FATF, bodisi tako, da tretje države ohrani na seznamu, čeprav so bile umaknjene s seznama FATF, ali vključi dodatne tretje države, če je to v skladu s posebnimi merili, določenimi v členu 9(2) direktive 4AMLD;

F.  ker je ocena Komisije samostojen postopek, ki ga je treba izvesti celovito in nepristransko ter vse tretje države oceniti na podlagi istih meril, opredeljenih v členu 9(2) direktive 4AMLD;

G.  ker je Parlament zavrnil prejšnjo delegirano uredbo o spremembi (C(2016)07495) z obrazložitvijo, da postopek Komisije ni bil dovolj samostojen in ni priznaval neizčrpne narave seznama meril („zlasti“) iz člena 9(2) direktive 4AMLD, s tem pa je izključil predhodna kazniva dejanja, povezana s pranjem denarja, kot so davčna kazniva dejanja;

H.  ker Parlament še vedno meni, da bi v nekaterih državah, ki v skladu z delegirano uredbo o spremembi niso vključene v seznam tretjih držav z visokim tveganjem, pomanjkljivosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v zvezi z več vidiki člena 9(2) utegnile ostati prisotne;

I.  ker je Parlament seznanjen s pismom Komisije z dne 24. marca 2017 o njenem potekajočem pregledu stanja glede možnosti za zmanjšanje odvisnosti Komisije od zunanjih virov informacij; ker je ena od teh možnosti vzpostavitev neodvisnega postopka ocenjevanja v zvezi z evropskim seznamom tretjih držav z visokim tveganjem, kar je zahteval tudi Parlament;

J.  ker Parlament razume, da bi razvoj neodvisnega postopka ocenjevanja lahko zahteval veliko časa in virov, zlasti glede na to, da so osebje in sredstva, ki jih ima Komisija na voljo za preprečevanje finančnega kriminala, zelo omejena, vendar pričakuje odločnejšo zavezo Komisije z natančno določenimi in ambicioznimi mejniki (npr. načrt), da bi poslala jasno sporočilo o skupni zavezi institucij glede boja proti pranju denarja, izogibanja davkom in financiranja terorizma;

K.  ker sta Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve skupaj zaprosila komisarja, pristojnega za ta delegirani akt, da nastopi pred njima, da bi lahko ustrezno razpravljali o predlogu in nasprotovanju Parlamenta;

1.  nasprotuje Delegirani uredbi Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.  poziva Komisijo, naj predloži nov delegirani akt, ki bo upošteval zgoraj navedene pomisleke, vključno s priporočilom, naj sprejme načrt za vzpostavitev samostojnega postopka ocenjevanja;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in vladam ter parlamentom držav članic.

(1) UL L 141, 5.6.2015, str. 73.
(2) UL L 254, 20.9.2016, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0008.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov