Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0295/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0295/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0216

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 424kWORD 57k
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Κατάσταση στην Ουγγαρία
P8_TA(2017)0216B8-0295/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 6 και 7,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 12, 13, 14, 16, 18 και 21,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ειδικότερα τις υποθέσεις Szabóet και Vissy κατά Ουγγαρίας, Karácsony και λοιποί κατά Ουγγαρίας, Magyar Keresztény Mennonita Egyház και λοιποί κατά Ουγγαρίας, Baka κατά Ουγγαρίας, και Ilias και Ahmed κατά Ουγγαρίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις πολυάριθμες συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Δεκεμβρίου(1) και 10ης Ιουνίου 2015(2) σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία(3), της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία(4) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τον νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση που διεξήγαγε στις 27 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με θέμα την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 26ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Διακήρυξη της Ρώμης), η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο CLXVIII του 2007 σχετικά με τη θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο οποίος εγκρίθηκε από την ουγγρική Εθνοσυνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2162 (2017) που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 27 Απριλίου 2017, με τίτλο «Ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουγγαρία: σχέδιο νόμου για τις ΜΚΟ το οποίο περιορίζει την κοινωνία των πολιτών και ενδεχόμενο κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Πανεπιστημίου»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 8ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον νέο νόμο στην Ουγγαρία ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη κράτηση αιτούντων άσυλο, και την επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας στις 27 Απριλίου 2017, με την οποία προτείνει να απορριφθεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από ξένα κεφάλαια,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας σχετικά με τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άλλες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας που εκκρεμούν ή επίκεινται,

–  έχοντας υπόψη την αντίδραση της Επιτροπής στην εθνική διαβούλευση της Ουγγαρίας με τίτλο «Σταματήστε τις Βρυξέλλες»,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Αβραμόπουλου στην Ουγγαρία, στις 28 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στον Αντιπρόεδρο Timmermans, με την οποία ζητείται η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση του νόμου για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την ενίσχυση της διαδικασίας η οποία διεξάγεται στη φυλασσόμενη παραμεθόρια περιοχή με τις διατάξεις του ενωσιακού κεκτημένου για το άσυλο, καθώς και όσον αφορά τη συμβατότητα της εφαρμογής των μέτρων που ορίζει ο εν λόγω νόμος με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές στα κράτη μέλη (άρθρο 2 ΣΕΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ που απαγορεύει τις διακρίσεις για οιονδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγγαρία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η μεγάλη πλειονότητα των ούγγρων πολιτών είναι υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης ορίζει ότι η καλλιτεχνική και επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες και η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατοχυρώνει επίσης την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να προστατεύεται, και ότι μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής του κοινού στη δημοκρατική διαδικασία και στη λογοδοσία των κυβερνήσεων για τις νομικές υποχρεώσεις τους, στις οποίες συγκαταλέγεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της διαφθοράς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ασύλου κατοχυρώνεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του πρωτοκόλλου της, της 31ης Ιανουαρίου 1967, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, και σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 απορρίφθηκε το 91,54 % των αιτήσεων ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, νέοι νόμοι και νέες διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί στην Ουγγαρία στον τομέα του ασύλου αναγκάζουν όλους τους αιτούντες άσυλο να εισέρχονται στην Ουγγαρία μέσω μιας ζώνης διέλευσης που βρίσκεται σε ουγγρικό έδαφος, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων ημερησίως, ήτοι σε 10 επί του παρόντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει ότι οι μετανάστες στα σύνορα της Ουγγαρίας επαναπροωθούνται με συνοπτικές διαδικασίες στη Σερβία, σε ορισμένες δε περιπτώσεις με βάναυσο και βίαιο τρόπο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις προστασίας που έχουν υποβάλει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δηλώσει ότι «λόγω των ραγδαίων αλλαγών στην Ουγγαρία όσον αφορά τον νόμο και την πρακτική περί ασύλου τους τελευταίους μήνες, οι αιτούντες άσυλο που έχουν επιστρέψει εκεί διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους» σε σχέση με τις έγγραφες παρατηρήσεις που υπέβαλε στις 17 Δεκεμβρίου 2016 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με δύο προσφυγές κατά της Αυστρίας για τη μεταφορά αιτούντων άσυλο από την Αυστρία στην Ουγγαρία στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 πρόσφυγες, καλούμενοι «οι 11 του Röszke», που ήταν παρόντες στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, μία ημέρα αφότου η Ουγγαρία έκλεισε τα σύνορά της με τη Σερβία, έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατική ενέργεια και έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση, μεταξύ των οποίων ο Ahmed H., σύρος κάτοικος Κύπρου, που καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη κατόπιν άδικης δίκης, τον Νοέμβριο του 2016, απλώς και μόνον επειδή χρησιμοποίησε μεγάφωνο για να αποκλιμακωθεί η ένταση και εκτόξευσε τρία αντικείμενα στους συνοριακούς αστυνομικούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έγκριση του ψηφίσματός του της 16ης Δεκεμβρίου 2015, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για μία σειρά ζητημάτων, και συγκεκριμένα για τη χρήση των δημόσιων πόρων, τις επιθέσεις κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, τη μαζική παρακολούθηση πολιτών, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης, τον πλουραλισμό των μέσων και το κλείσιμο της εφημερίδας Népszabadság, τα δικαιώματα των Ρομά, περιλαμβανομένων των εξώσεων των Ρομά στο Miskolc και του διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαστικό σύστημα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής ποινής ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή, την αναγκαστική έξωση των ουγγρικών ΜΚΟ «Κοινοβούλιο Ρομά» και «Ανεξάρτητη Οργάνωση Τσιγγάνων Phralipe» από τα κεντρικά γραφεία τους, και τον κίνδυνο να κλείσουν τα Αρχεία Lukács·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο και η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εθνική διαβούλευση «Σταματήστε τις Βρυξέλλες» –εθνική διαβούλευση σχετικά με τη μετανάστευση και την τρομοκρατία και συνοδευτικές διαφημιστικές εκστρατείες της κυβέρνησης– έχουν εξαιρετικά παραπλανητικό και μεροληπτικό χαρακτήρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Szabó και Vissy κατά Ουγγαρίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η ουγγρική νομοθεσία περί μυστικών παρακολουθήσεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που θεσπίστηκε το 2011, παραβιάζει το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Ilias και Ahmed κατά Ουγγαρίας, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής όσον αφορά τις συνθήκες στη ζώνη διέλευσης Röszke και του δικαιώματος προστασίας από απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση όσον αφορά την απέλαση των αιτούντων στη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπόθεση Baka κατά Ουγγαρίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και την ελευθερία έκφρασης του András Baka, πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουγγαρία, δηλαδή ο νόμος για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την αυστηροποίηση των διαδικασιών στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και του ασύλου, ο νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος συνιστά άμεση απειλή για το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και έχει προκαλέσει την αποδοκιμασία μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης, και ο προτεινόμενος νόμος σχετικά με τη διαφάνεια των οργανώσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από ξένα κεφάλαια (νομοσχέδιο T/14967 του ουγγρικού κοινοβουλίου), προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

1.  υπενθυμίζει ότι οι αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σοβαρή επιδείνωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, τις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που περιστέλλονται και παρεμποδίζονται, το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των Εβραίων και των ΛΟΑΔΜ, τα κοινωνικά δικαιώματα, τη λειτουργία του συνταγματικού συστήματος, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και άλλων θεσμών, και τις πολυάριθμες ανησυχητικές καταγγελίες για διαφθορά και για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες ενδεχομένως συνεπάγονται στο σύνολό τους την ανάδυση μιας συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος· πιστεύει ότι η Ουγγαρία είναι ένα τεστ για την ΕΕ που της δίνει την ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά της και την προθυμία της να αντιδρά σε απειλές και παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών της από κράτη μέλη· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι εξελίξεις σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη παρουσιάζουν ανησυχητικά σημάδια υπονόμευσης του κράτους δικαίου παρόμοιας με αυτή που παρατηρείται στην Ουγγαρία·

3.  καλεί την ουγγρική κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο με την Επιτροπή για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, και ειδικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της παιδείας και της ακαδημαϊκής έρευνας, τον διαχωρισμό των Ρομά στην εκπαίδευση και την προστασία των εγκύων στην εργασία· επαναλαμβάνει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμμετέχουν στον διάλογο με αμεροληψία, εμπεριστατωμένες θέσεις και εποικοδομητικό πνεύμα· καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις αξιολογήσεις της·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες δηλώσεις και πρωτοβουλίες της ουγγρικής κυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τη συνέχιση της εκστρατείας διαβούλευσης «Σταματήστε τις Βρυξέλλες» και τα μέτρα έρευνας που έχουν ως στόχο αλλοδαπούς υπαλλήλους του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, καθώς και για τις δηλώσεις των ηγετών του κυβερνώντος κόμματος, με τις οποίες εκφράζουν την αντίθεσή τους σε κάθε νομοθετική αλλαγή κατ’ εφαρμογή των συστάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν ενδείξεις σαφούς προσήλωσης των ουγγρικών αρχών στην πλήρη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ενεργειών τους με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από την ουγγρική κυβέρνηση, ειδικότερα στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, της δημόσιας επικοινωνίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα συνάδει πλήρως τόσο με το πρωτογενές όσο και με το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ·

6.  καλεί, στο μεταξύ, την ουγγρική κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο για την τροποποίηση ορισμένων νόμων σχετικά με την αυστηροποίηση των διαδικασιών στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και του ασύλου, και τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να αποσύρει τον προτεινόμενο νόμο σχετικά με τη διαφάνεια των οργανώσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από ξένα κεφάλαια (νομοσχέδιο T/14967 του ουγγρικού κοινοβουλίου)·

7.  καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Ουγγαρίας να αναστείλει αμέσως όλες τις καταληκτικές ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί εθνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να ξεκινήσει άμεσο διάλογο με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική λειτουργία του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, το οποίο εκδίδει πτυχία πιστοποιούμενα από τις ΗΠΑ, και να δεσμευτεί δημοσίως ότι το πανεπιστήμιο μπορεί να παραμείνει στη Βουδαπέστη ως ελεύθερο ίδρυμα·

8.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου για ενεργοποίηση του πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, όπως διατυπώνεται στα ψηφίσματά του της 10ης Ιουνίου 2015 και της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, προκειμένου να προλάβει, μέσα από τον διάλογο με το εν λόγω κράτος μέλος, την περαιτέρω κλιμάκωση της αναδυόμενης συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου· εκτιμά ότι η προσέγγιση που ακολουθεί επί του παρόντος η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως σε περιθωριακές, τεχνικές πτυχές της νομοθεσίας, ενώ αγνοεί τις τάσεις, τα πρότυπα και το συνδυαστικό αποτέλεσμα των μέτρων στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα· πιστεύει ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει, ειδικά, δεν έχουν οδηγήσει, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε πραγματικές αλλαγές ή σε ευρύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης·

9.  πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουγγαρία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και δικαιολογεί την ενεργοποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

10.  αναθέτει, συνεπώς, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου να κινήσει τη διαδικασία και να συντάξει ειδική έκθεση με στόχο τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην ολομέλεια επί αιτιολογημένης πρότασης η οποία θα καλεί το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, βάσει του άρθρου 83 του Κανονισμού του·

11.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(6) (Σύμφωνο ΔΚΘ), με στόχο επίσης να αποφεύγονται τα διπλά μέτρα και σταθμά·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0461.
(2) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 46.
(3) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 52.
(4) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 27.
(5) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 154.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου