Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2683(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0358/2017

Forhandlinger :

PV 18/05/2017 - 9.3
CRE 18/05/2017 - 9.3

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0220

Vedtagne tekster
PDF 176kWORD 50k
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
Sydsudan
P8_TA(2017)0220RC-B8-0358/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2017 om Sydsudan (2017/2683(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan og Sydsudan,

–  der henviser til erklæringerne af 8. maj 2017 fra trojkaen (USA, Det Forenede Kongerige og Norge) og EU om sikkerhedssituationen i Sydsudan,

–  der henviser til erklæringen af 29. april 2017 fra talsmanden for FN's generalsekretær om situationen i Sydsudan,

–  der henviser til den endelige rapport af 13. april 2017 fra FN's Sikkerhedsråds ekspertpanel vedrørende Sydsudan,

–  der henviser til kommunikéet af 25. marts 2017 fra det 30. ekstraordinære topmøde i Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) om Sydsudan,

–  der henviser til resultatet af den 34. samling i FN's Menneskerettighedsråd i Genève fra den 27. februar til den 24. marts 2017,

–  der henviser til erklæringen af 23. marts 2017 fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om situationen i Sydsudan,

–  der henviser til Kommissionens erklæring til Europa-Parlamentet af 1. februar 2017,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2327 (2016) af 16. december 2016,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2016 om Sydsudan,

–  der henviser til den humanitære rapport af 9. maj 2017 fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender,

–  der henviser til IGAD's aftale om en løsning på konflikten i Republikken Sydsudan af 17. august 2015,

–  der henviser til den samlede sudanesiske fredsaftale fra 2005,

–  der henviser til den ændrede Cotonoupartnerskabsaftale,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til traktaten om våbenhandel,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at der nu i over tre år udspiller sig en borgerkrig i Sydsudan, som brød ud, efter at Salva Kiir, landets præsident og medlem af den etniske Dinka-gruppe, anklagede sin afsatte vicepræsident, Riek Machar, en etnisk nuer, for at have planlagt et statskup mod ham; der henviser til, at Riek Machar har nægtet at have forsøgt et kup;

B.  der henviser til, at trods undertegnelsen af IGAD's aftale i august 2015 om en løsning på konflikten i Republikken Sydsudan er der stadig en total mangel på respekt for internationale menneskerettigheder og humanitær folkeret og mangel på ansvarlighed for menneskerettighedskrænkelser og overgreb, der er begået under konflikten;

C.  der henviser til, at landet er ramt af sult og økonomisk sammenbrud som følge af borgerkrigen, og at over 3,6 mio. mennesker har været nødt til at flygte fra deres hjem, og at omkring 4,9 millioner mennesker er ramt af fødevareusikkerhed; der henviser til, at de humanitære behov er fortsat med at stige til et alarmerende højt niveau, og det anslås, at 7,5 millioner mennesker har behov for humanitær bistand, og at over en million personer i øjeblikket huses af FN; der henviser til, at FN-organisationer har øget deres appel om humanitær bistand og siger, at de har brug for mindst 1,4 mia. USD for at afhjælpe et "utænkeligt" omfang af menneskelige lidelser; der henviser til, at der blot er fundet finansiering for 14 % af dette beløb;

D.  der henviser til, at med den nuværende hastighed vil halvdelen af landets befolkning være døde eller være blevet fordrevet ved udgangen af 2017; der henviser til, at det ikke vides, hvor mange mennesker der er blevet dræbt som følge af vold;

E.  der henviser til, at ifølge den seneste rapport fra FN's ekspertpanel er regeringen i Sydsudan en af de største ophavsmænd til vold og krænkelser af menneskerettighederne i landet, hvor hungersnøden betragtes som "menneskeskabt", og hvor den sydsudanske regerings spild af penge på våben betragtes som en af de vigtigste årsager hertil;

F.  der henviser til, at regeringen i de seneste uger har udført store angreb i Yuai, Waat, Tonga og Kodok, der har haft tragiske menneskelige konsekvenser, herunder flytning af 50 000-100 000 personer; der henviser til, at dette følger efter drabet på adskillige civile den 8. april 2017 i den vestlige del af byen Wau som en kollektiv straf på grund af etnisk tilhørsforhold og politiske synspunkter; der henviser til, at regeringsstyrker fortsætter med at angribe civile i strid med loven om væbnet konflikt og har forhindret FN's mission i at beskytte civile;

G.  der henviser til, at hospitaler og klinikker er blevet ødelagt af regeringen, hvilket er en krigsforbrydelse; der henviser til, at udstyr fra hospitaler og klinikker er blevet stjålet, hvilket har ført til, at de er blevet lukket, og mennesker har ikke haft mulighed for at få livreddende lægebehandling;

H.  der henviser til, at næsten én ud af tre skoler i Sydsudan er blevet ødelagt, beskadiget, besat eller lukket, hvilket har indvirkning på uddannelsen af en hel generation af børn; der henviser til, at mere end 600 000 børn under fem år er akut underernærede;

I.  der henviser til, at omkring to millioner børn er flygtet ud af landet, hvilket udgør 62 % af de flygtninge, der har forladt Sydsudan, og at konflikten giver dem ubærlige traumer, stress og psykiske forstyrrelser; der henviser til, at anslået 17 000 børn, hovedsagelig drenge er blevet rekrutteret eller anvendt som soldater i væbnede styrker og grupper i landet; der henviser til, at tusindvis af børn angiveligt er blevet dræbt, voldtaget, fordrevet og er blevet forældreløse;

J.  der henviser til, at kvinder og piger systematisk er blevet voldtaget og bortført som krigsvåben, og at ifølge FN's undersøgelse er 70 % af de kvinder, der lever i lejre for internt fordrevne personer i Juba, blevet voldtaget, de fleste af politiet eller soldater;

K.  der henviser til, at på grund af ustabilitet i nabolandene er Sydsudan også værtsland for omkring 270 000 flygtninge fra Sudan, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien og Den Centralafrikanske Republik;

L.  der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen i juni 2016 erklærede, at der var udbrudt kolera, som allerede har ramt tusinder, og som angiveligt er spredt yderligere i de seneste uger; der henviser til, at mange dødsfald, der skyldes malaria, kolera, mæslinger, akut diarré og åndedrætssygdomme er resultatet af ekstrem fattigdom og dårlige levevilkår, og mange dødsfald kunne have været undgået, hvis blot disse personer havde haft adgang til sundhedspleje;

M.  der henviser til, at det i IGAD's aftale om en løsning på konflikten i Republikken Sydsudan fastsættes, at mandatet for overgangsregeringen for national enhed (TGNU) bør udløbe efter valget i august 2018;

N.  der henviser til, at ifølge FN og troværdige rapporter har mæglere i EU-medlemsstater og adskillige tredjelande overdraget helikoptere og maskingeværer til væbnede grupper i Sydsudan og ydet militær logistisk bistand; der henviser til, at konfliktens langvarige karakter har bevirket, at der er dannet nye væbnede grupper, og at samfundet er blevet militariseret;

O.  der henviser til, at antallet af angreb på humanitære konvojer og humanitært personale er yderst bekymrende; der henviser til, at 79 bistandsarbejdere er blevet dræbt siden december 2013; der henviser til, at i et nyligt angreb i marts 2017 blev seks nødhjælpsarbejdere og deres chauffører dræbt, i hvad der er det hidtil mest dødbringende angreb mod humanitære hjælpearbejdere;

P.  der henviser til, at Kommissionen den 21. februar 2017 bebudede en bistandspakke på 82 mio. EUR efter udbruddet af hungersnød; der henviser til, at EU er en af de største bidragydere til landet, og at EU leverede mere end 40 % af al humanitær finansiering til støtte for livsvigtig programmer i 2016 og ca. 381 mio. EUR i humanitær bistand siden konfliktens begyndelse i 2013;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over den nuværende konflikt i Sydsudan; opfordrer til, at der omgående sættes en stopper for alle militære operationer og minder på ny præsident Salva Kiir og tidligere vicepræsident, Riek Machar, om deres forpligtelser i henhold til IGAD's aftale om en løsning på konflikten i Republikken Sydsudan; opfordrer præsident Kiir til straks at leve op til sit tilsagn om at gennemføre en ensidig våbenhvile, hvilket han meddelte IGAD's stats- og regeringschefer den 25. marts 2017;

2.  opfordrer til, at alle parter i væbnede konflikter øjeblikkeligt og fuldstændigt standser alle seksuelle voldshandlinger mod civile, navnlig mod kvinder og piger; minder om, at voldtægt som krigsvåben udgør en krigsforbrydelse, der er strafbar i henhold til folkeretten; opfordrer den sydsudanske regering til at beskytte alle sårbare grupper, bringe gerningsmændene for en domstol og sætte en stopper for straffrihed blandt politiet og militæret;

3.  fordømmer alle angreb på civile og humanitære hjælpearbejdere, og minder om at angreb mod sidstnævnte afbryder livreddende bistand og forsyninger; understreger, at der ikke kan findes nogen militær løsning på konflikten, og at regeringen i Sydsudan skal sikre, at der er en meningsfuld våbenstilstand, som vidner om et reelt engagement i fred og stabilitet; mener, at et engagement i fred skal gå videre end en simpel indstilling af fjendtlighederne og også omfatte tilbagetrækning af tropper, opløsning af etniske militser, ingen hindringer for humanitær bistand og frigivelse af politiske fanger;

4.  udtrykker sin dybeste bekymring over den alvorlige humanitære situation i landet, som fortsat forværres; opfordrer derfor endnu en gang EU og medlemsstaterne til at øge den humanitære bistand for at afhjælpe hungersnøden og for at presse den sydsudanske regering til at sikre, at forsyningsruterne for humanitær bistand forbliver åbne;

5.  beklager dybt den rekruttering af børn i væbnede konflikter, som alle parter i Sydsudan står bag; understreger, at rekruttering af børn af parter i en konflikt er en krigsforbrydelse, som ophavsmændene hertil skal holdes strafferetligt til ansvar for; advarer om, at en hel generation af unge risikerer at blive alvorligt traumatiseret, få alvorlige følelsesmæssige forstyrrelser og ikke modtage nogen form for uddannelse; opfordrer til, at EU's humanitære og udviklingsmæssige programmer bistår med at levere grundlæggende uddannelse og langsigtet rehabilitering og rådgivning; fordømmer på det kraftigste anvendelsen af uddannelsesfaciliteter til militære operationer;

6.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at anvende alle tilgængelige ressourcer til at involvere FN, Den Afrikanske Union (AU) og IGAD i bestræbelser på at iværksætte en ny politisk proces med henblik på at opnå en varig våbenhvile og fuld gennemførelse af de sikkerhedsmæssige og regeringsmæssige kapitler af fredsaftalen;

7.  mener, at AU, som støttes af EU og dets medlemsstater, skal spille en aktiv rolle i mæglingsforsøget på at finde en politisk løsning for varig fred i Sydsudan, herunder ved at afsætte flere ressourcer til AU's udsending til Sydsudan, Alpha Oumar Konare; støtter opfordringer til en international konference, der skal afholdes af Kommissionen for Den Afrikanske Union med deltagelse af FN og IGAD med henblik på at harmonisere og tilnærme de internationale bestræbelser på at standse krigen i Sydsudan;

8.  gentager sin fulde støtte til det arbejde, som FN's særlige repræsentant for Sydsudan udfører, og til mandatet for FN's mission i Sydsudan (UNMISS) og dens regionale beskyttelsesstyrke, som har til opgave at beskytte civilbefolkningen, forebygge vold mod civilbefolkningen og skabe de nødvendige betingelser for levering af humanitær bistand; opfordrer alle parter til at lette en hurtig indsættelse af en aktiv regional beskyttelsesstyrke med mandat fra FN's Sikkerhedsråd, og som har til formål at styrke den aktive tilstedeværelse af UNMISS, og opfordrer medlemsstaterne og VP/HR til hurtigt og i væsentlig grad at styrke UNMISS med europæisk kapacitet;

9.  understreger som en hastesag behovet for at etablere en hybrid domstol for Sydsudan, som omfatter AU's vedtagelse af juridiske statutter og midler fra FN og EU; minder om, at dette er en del af fredsaftalen fra 2016 og derfor ikke bør være åben for genforhandling;

10.  understreger, at en national dialog for at give mening og være inklusiv bør opfylde klare benchmarks, herunder neutral lederskab og inddragelse af oppositionsgrupper og sydsudanske borgere, der bor uden for landet, og at den for at være legitim og effektiv også skal omfatte repræsentanter fra alle parter i konflikten og andre sydsudanske aktører, herunder repræsentanter for kvindeorganisationer;

11.  fordømmer alle forsøg på at begrænse ytringsfriheden, som er en grundlæggende menneskeret og del af en reel politisk debat; beklager drabene på nødhjælpsarbejdere, repræsentanter for civilsamfundet og journalister, og kræver, at gerningsmændene til disse forbrydelser retsforfølges; kræver øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger;

12.  fordømmer alle angreb på uddannelsesbygninger og offentlige bygninger og anvendelse af skoler til militære formål; opfordrer parterne til at overholde retningslinjerne for beskyttelse af skoler og universiteter mod militær anvendelse under væbnede konflikter;

13.  beklager, at FN's Sikkerhedsråd ikke vedtog en beslutning den 23. december 2016, der ville have indført en våbenembargo over for Sydsudan og et rejseforbud og indefrysning af aktiver mod tre højtstående sydsudanske ledere; opfordrer EU til at forfølge en international våbenembargo mod Sydsudan og til en effektiv håndhævelse heraf; er foruroliget over rapporter om våbenoverførsler til Sydsudan i strid med Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP, bl.a. gennem mæglere, der er baseret i EU's medlemsstater; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og næstformanden/den højtstående repræsentant til at håndhæve EU's våbenkontrolordning og til formelt at indlede drøftelser med alle tredjelande, der har vist sig at eksportere våben og militær logistisk bistand til Sydsudan;

14.  opfordrer myndighederne til at sikre, at enhver tilbagesendelse eller flytning af internt fordrevne foregår på en sikker og værdig måde; opfordrer til som led i EU's strategi for at sikre levering af humanitær bistand, opretholde en våbenhvile og etablere en ny politisk proces til gennemførelse af fredsaftalen at der indføres målrettede sanktioner mod alle vigtige politiske eller militære figurer i regeringen eller oppositionen, der forlænger konflikten eller begår menneskerettighedskrænkelser;

15.  mener, at som følge af den tilbagevendende konflikt, usikkerhed og en massiv fordrivelse af mennesker kan der ikke afholdes troværdige og fredelige valg i den nuværende politiske kontekst; minder om, at mandatet for overgangsregeringen for national enhed løber frem til juni 2018; understreger betydningen af at sydsudanske kvinder kommer til at spille en fuldgyldig rolle i fredsforhandlingerne og i styringen af landet; opfordrer EU til at støtte kvinder på græsrodsniveau, der gør en mærkbar forskel med hensyn til kvaliteten af fredsforhandlinger ved at modarbejde mistillid, genopbygge tillid og fremme forsoning;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Mellemstatslige Organisation for Udviklings, Sydsudans regering, Sydsudans menneskerettighedskommissær, Sydsudans Nationale Lovgivende Forsamling, Den Afrikanske Unions institutioner, medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik