Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0052(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0072/2017

Ingivna texter :

A8-0072/2017

Debatter :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0221

Antagna texter
PDF 237kWORD 41k
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 ***
P8_TA(2017)0221A8-0072/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2017 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island (06679/2016 – C8-0175/2016 – 2016/0052(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06679/2016),

–  med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 (06956/16),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014-2021 (06957/16),

–  med beaktande av utkastet till tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (06960/16),

–  med beaktande av utkastet till tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island (06959/16),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket led a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0175/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0072/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalen och protokollen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy