Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0284(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0378/2016

Indgivne tekster :

A8-0378/2016

Forhandlinger :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0224

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 45k
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0627),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0392/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 8. april 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. februar 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0378/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 264 af 20.7.2016, s. 86.
(2) EUT C 240 af 1.7.2016, s. 72.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. maj 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked
P8_TC1-COD(2015)0284

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1128.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik