Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0284(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0378/2016

Esitatud tekstid :

A8-0378/2016

Arutelud :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hääletused :

PV 18/05/2017 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0224

Vastuvõetud tekstid
PDF 237kWORD 48k
Neljapäev, 18. mai 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 18. mai 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0627),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0392/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. aprilli 2016. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 15. veebruari 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A8-0378/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 264, 20.7.2016, lk 86.
(2) ELT C 240, 1.7.2016, lk 72.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. mail 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/… võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul
P8_TC1-COD(2015)0284

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/1128) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika