Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0284(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0378/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0378/2016

Viták :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0224

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 48k
2017. május 18., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. május 18-i jogalkotási állásfoglalása az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0627),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0392/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. április 8-i véleményére,(2)

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. február 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0378/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 264., 2016.7.20., 86. o.
(2) HL C 240., 2016.7.1., 72. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. május 18-án került elfogadásra az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló (EU) .../2017 európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0284

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1128 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat