Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0284(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0378/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0378/2016

Debates :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0224

Pieņemtie teksti
PDF 390kWORD 54k
Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs - Strasbūra
Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2017. gada 18. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0627),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0392/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 27. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 8. aprīļa atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 15. februāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A8-0378/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 264, 20.7.2016., 86. lpp.
(2) OV C 240, 1.7.2016., 72. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 18. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū
P8_TC1-COD(2015)0284

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/1128.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika