Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0284(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0378/2016

Predkladané texty :

A8-0378/2016

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0224

Prijaté texty
PDF 325kWORD 48k
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg
Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0627),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0392/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. apríla 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0378/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 86.
(2) Ú. v. EÚ C 240, 1.7.2016, s. 72.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. mája 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu
P8_TC1-COD(2015)0284

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1128.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia