Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2059(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0123/2017

Testi mressqa :

A8-0123/2017

Dibattiti :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Votazzjonijiet :

PV 18/05/2017 - 11.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0225

Testi adottati
PDF 336kWORD 56k
Il-Ħamis, 18 ta' Mejju 2017 - Strasburgu Verżjoni finali
L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea
P8_TA(2017)0225A8-0123/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Mejju 2017 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea (2015/2059(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles tas-6 ta' Ottubru 2010 bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra(1),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar il-Kummerċ u l-Koperazzjoni tat-28 ta' Ottubru 1996, bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, fuq in-naħa l-oħra(2), u d-deċiżjoni tal-Kunsill 2001/248/KE tad-19 ta' Marzu 2001(3) dwar il-konklużjoni tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2015 bit-titolu "Kummerċ għal kulħadd – Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment'' (COM(2015)0497),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2015 dwar l-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliċi-privati f'pajjiżi barra l-UE(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2011 dwar Politika Kummerċjali Ġdida għall-Ewropa fl-ambitu tal-Istrateġija Ewropa 2020(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 511/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2011 li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tal-Korea(6),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2010 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Frar 2011 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal- Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar il-Politika dwar il-Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Internazzjonali(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali(11),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Marrakech li stabbilixxa l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016 dwar strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment(12),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 207, 208 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0123/2017),

A.  billi l-1 ta' Lulju 2016 inzerta l-ħames anniversarju tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tal-Korea ("il-Korea");

B.  billi l-istrateġija kummerċjali l-ġdida tal-Kummissjoni "Kummerċ għal Kulħadd" tenfasizza l-importanza li tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-UE, inkluż permezz tal-użu tal-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim tagħha;

C.  billi l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea ("il-Ftehim") daħal fis-seħħ b'mod formali wara li ġie rratifikat mill-Istati Membri tal-UE fit-13 ta' Diċembru 2015;

D.  billi l-Ftehim huwa l-ewwel minn ġenerazzjoni ġdida ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles konklużi mill-UE ma' wieħed mill-pajjiżi sħab tal-Asja, li minbarra li jneħħi t-tariffi, jinkludi wkoll regoli dwar l-eliminazzjoni ta' ostakli nontariffarji, biex b'hekk joħloq opportunitajiet ġodda ta' aċċess għas-suq għas-servizzi u l-investimenti, kif ukoll fl-oqsma tal-proprjetà intellettwali, l-akkwist pubbliku u l-politika tal-kompetizzjoni, u b'hekk se jservi ta' mudell għall-ftehimiet ta' kummerċ ħieles fil-ġejjieni;

E.  billi matul il-perjodu tal-validità tal-Ftehim:

   id-defiċit kummerċjali tal-UE, li kien jammonta għal EUR 7,6 biljun fil-perjodu ta' 12-il xahar ta' qabel sar validu l-Ftehim, inbidel f'bilanċ kummerċjali favorevoli ta' EUR 2,5 biljun fil-ħames sena tal-validità tal-Ftehim;
   l-esportazzjonijiet mill-UE lejn il-Korea kibru b'47 %, minn EUR 30,6 biljun fil-perjodu ta' 12-il xahar qabel sar validu l-Ftehim, għal EUR 44,9 biljun fil-ħames sena tal-validità tal-Ftehim, inklużi l-esportazzjonijiet tal-UE lejn il-Korea ta' prodotti li kienu kompletament jew parzjalment liberalizzati mill-Ftehim, li żdiedu b'57 % u 71 % rispettivament, u l-esportazzjonijiet tal-UE lejn il-Korea ta' prodotti soġġetti għal rata ta' dazju żero taħt il-klawsola tan-Nazzjon l-Aktar Iffavorit (MFN), li żdiedu b'25 % (EUR 1,9 biljun);
   l-importazzjonijiet lejn l-UE mill-Korea fil-ħames sena tal-validità tal-Ftehim kienu jammontaw għal EUR 42,3 biljun u kienu kibru bi 11 % meta mqabbla mal-perjodu ta' 12-il xahar qabel sar validu l-Ftehim, inklużi l-esportazzjonijiet Koreani lejn l-UE ta' prodotti li kienu kompletament jew parzjalment liberalizzati mill-Ftehim, li żdiedu b'35 % u 64 % rispettivament (b'EUR 5,0 biljun u EUR 0,5 biljun rispettivament), u l-esportazzjonijiet Koreani lejn l-UE ta' prodotti soġġetti għal rata ta' dazju żero taħt il-klawsola tan-Nazzjon l-Aktar Iffavorit (MFN), li żdiedu b'29 % (EUR 5,8 biljun);
   is-sehem tal-UE fit-total ta' importazzjonijiet Koreani kiber minn 9 % qabel id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim għal 13 % fir-raba' sena tal-validità tiegħu; fl-istess ħin, is-sehem tal-UE fit-total tal-esportazzjonijiet Koreani naqas minn 11 % għal ftit anqas minn 9 %;
   l-esportazzjonijiet ta' vetturi tal-passiġġieri mill-UE lejn il-Korea kibru b'246 %, minn EUR 2,0 biljun fil-perjodu ta' 12-il xahar qabel sar validu l-Ftehim għal EUR 6,9 biljun fil-ħames sena tal-validità tiegħu;
   l-importazzjonijiet fl-UE ta' vetturi tal-passiġġieri mill-Korea kibru b'71 %, minn EUR 2,6 biljun fil-perjodu ta' 12-il xahar qabel sar validu l-Ftehim għal EUR 4,5 biljun fil-ħames sena tal-validità tiegħu;
   l-esportazzjonijiet tal-UE ta' servizzi kienu jammontaw għal EUR 11,9 biljun fl-2014, tkabbir ta' 11 % meta mqabbel mas-sena preċedenti, u wasslu għal bilanċ kummerċjali favorevoli għall-UE mal-Korea fis-settur tas-servizzi li kien jammonta għal EUR 6,0 biljun fl-2014; fl-istess ħin, l-importazzjonijiet lejn l-UE ta' servizzi mill-Korea kienu jammontaw għal EUR 6,0 biljun, li jfisser żieda ta' 4 % meta mqabbel mal-2013;
   l-investiment dirett barrani (IDB) tal-UE fil-Korea fl-2014 laħaq EUR 43,7 biljun, li jagħmel mill-UE l-akbar investitur fil-Korea; l-IDB mill-Korea fl-UE, min-naħa l-oħra, laħaq l-EUR 20,3 biljun, li jfisser żieda ta' 35 % meta mqabbel mas-sena preċedenti;
   ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-preferenzi tal-UE fis-suq Korean kibret għal 68,5 %, filwaqt li r-rata tal-utilizzazzjoni tal-preferenzi tal-Korea kienet tammonta għal madwar 85 %;
   ġew stabbiliti seba' kumitati speċjali, seba' gruppi ta' ħidma, u djalogu dwar il-proprjetà intellettwali;
   il-Kumitat għall-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli – li huwa korp speċjalizzat li jiffoka fuq l-implimentazzjoni tal-kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli tal-Ftehim UE-Korea – qiegħed jiffunzjona;

1.  Ifakkar li l-Ftehim jirrappreżenta proċess u mhux tranżazzjoni ta' darba, u għaldaqstant l-attivitajiet tiegħu, skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim, fil-prattika għandhom ikomplu jibqgħu soġġetti għal analiżijiet u valutazzjonijiet perjodiċi dwar l-impatt kummerċjali fuq setturi ekonomiċi speċifiċi tal-UE u ta' kull Stat Membru rispettivament; jenfasizza f'dan il-kuntest, l-importanza li jiġi żgurat li l-Ftehim jiġi implimentat kif xieraq u d-dispożizzjonijiet tiegħu jiġu osservati;

2.  Jilqa' l-fatt li l-Ftehim wassal għal tkabbir sinifikanti fil-kummerċ bejn l-UE u l-Korea; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu jeżaminaw il-konsegwenzi u l-impatt dirett tal-Ftehim fuq il-benesseri tal-konsumatur, l-intraprendituri u l-ekonomija Ewropea u biex il-pubbliku jiġi informat b'mod aktar effettiv dwar tali impatti;

3.  Jenfasizza li l-konklużjoni tal-Ftehim kienet mingħajr preċedent, kemm f'termini tal-ambitu tal-Ftehim kif ukoll f'termini tal-ħeffa li biha l-ostakli għall-kummerċ kellhom jitneħħew, pereżempju, ħames snin wara li l-Ftehim daħal fis-seħħ prattikament id-dazji kollha fuq l-importazzjoni kienu tneħħew miż-żewġ naħat;

4.  Jirrimarka li l-Ftehim, bħal ftehimiet oħra dwar il-kummerċ ħieles, is-servizzi u l-investimenti, għandu impatt pożittiv fuq l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-partijiet għall-Ftehim, fuq l-integrazzjoni ekonomika, fuq l-iżvilupp sostenibbli, u fuq it-tqarrib tal-pajjiżi u ċ-ċittadini tagħhom;

5.  Jikkonstata l-isforzi tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili u tal-gruppi konsultattivi domestiċi li ġew stabbiliti bi qbil mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli, li hu parti integrali tal-pakkett globali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles; ifakkar li ż-żewġ partijiet impenjaw lilhom infushom, skont l-Artikolu 13.4 tal-Ftehim li jirrispettaw, jippromwovu u jwettqu fil-liġijiet u l-prattiki tagħhom, il-prinċipji li joriġinaw mill-obbligi tagħhom derivati mis-sħubija fl-ILO u mid-Dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol, partikolarment il-libertà ta' assoċjazzjoni u d-dritt għal negozjar kollettiv; jenfasizza, madankollu, li l-progress magħmul mill-Korea dwar l-objettivi li jirfdu l-kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli mhuwiex sodisfaċenti, u li għad hemm każijiet ta' ksur tal-libertà ta' assoċjazzjoni, inkluż każijiet preokkupanti ta' tfigħ il-ħabs ta' kapijiet ta' trejdjunjins, u interferenza fin-negozjati, li għandha taqa' fi ħdan l-awtonomija tas-sħab fin-negozjaturi; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tniedi konsultazzjonijiet formali mal-Gvern Korean, bi qbil mal-Artikolu 13.14 tal-Ftehim, u jekk dawn il-konsultazzjonijiet ifallu, jappella lill-panel ta' esperti msemmija fl-artikolu 13.15 tal-Ftehim biex jieħdu azzjoni u biex ikomplu d-djalogu dwar in-nuqqas tal-Gvern Korean li jikkonforma ma' wħud mill-impenji tiegħu, u partikolarment biex iwettaq sforzi kontinwi u sostnuti, bi qbil mal-obbligi li jirfdu l-Ftehim, sabiex tiġi żgurata r-ratifika mill-Korea tal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO, li dan il-pajjiż għadu ma rratifikax;

6.  Jenfasizza li hemm differenzi sinifikanti fil-livell ta' utilizzazzjoni tal-preferenzi bejn l-Istati Membri tal-UE, li jvarja bejn 16 % u 92 %; jirrimarka li aktar utilizzazzjoni tal-preferenzi fis-seħħ tista' twassal għal benefiċċji ulterjuri għall-esportaturi tal-UE li jkunu jammontaw għal aktar minn EUR 900 miljun; jissuġġerixxi li l-użu tal-preferenzi f'dan il-ftehim kummerċjali u f'oħrajn għandu jiġi analizzat sabiex jiġi mmassimizzat l-użu tal-benefiċċji kummerċjali;

7.  Jirrikonoxxi li, filwaqt li l-Ftehim jilħaq l-aspettattivi tal-partijiet f'termini ta' żieda fil-kummerċ bilaterali u ta' sħubija kummerċjali aktar profonda, il-kwistjonijiet li ġejjin għandhom jiġu analizzati u infurzati u implimentati kif xieraq skont it-tifsira tal-Ftehim u għandhom jiġu riveduti bħala rimedju għall-problemi eżistenti, dan skont il-Ftehim u bħala parti mid-djalogu mal-Korea:

   (a) l-ostakli tekniċi għall-kummerċ, bħal: il-klawsola dwar it-trasport dirett, li tipprevjeni l-kumpaniji milli jottimizzaw ekonomikament il-vjeġġi bil-kontejners, il-klawsola dwar prodotti msewwija, l-inklużjoni ta' trakkijiet-tratturi fl-ambitu tal-Ftehim, u – importanti bl-istess mod – il-kwistjoni tar-regoli u l-proċeduri li jirregolaw iċ-ċertifikati għal magni esportati lejn il-Korea;
   (b) l-ostakli fil-qasam tal-miżuri sanitarji u fitosanitarji, inkluż: l-ostakli li jillimitaw l-esportazzjonijiet taċ-ċanga u l-majjal tal-UE, kif ukoll prodotti tal-ħalib;
   (c) id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, bħal: ir-rikonoxximent u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u ta' drittijiet kummerċjali fir-rigward tar-rappreżentazzjoni pubblika ta' xogħlijiet mużikali, fonogrammmi u rappreżentazzjonijiet protetti mid-drittijiet tal-awtur jew minn drittijiet relatati;
   (d) il-kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli: ir-ratifika u l-implimentazzjoni mill-parti Koreana tal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol;
   (e) il-formulazzjoni tat-test tar-regoli dwar l-oriġini u l-effett tagħhom fuq ir-rata ta' utilizzazzjoni tal-preferenzi;
   (f) kwistjonijiet b'rabta doganali inklużi proċeduri ta' verifika tal-oriġini;

8.  Jinnota li dan l-aħħar kien hemm każijiet ta' ħolqien ta' ostakli nontariffarji ġodda, bħal normi tekniċi għal magni, tagħmir jew vetturi li qabel ma kinux jeżistu; jisħaq li fenomenu partikolarment inaċċettabbli hu l-irtirar tal-omologazzjoni tat-tip ta' vettura għad-diversi produtturi tal-karozzi Ewropej, fuq bażi mhux sostanzjata; jistieden lill-Kummissjoni tibda taħdidiet bilaterali biex telimina dan il-fenomenu negattiv;

9.  Jirrimarka li ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) mhumiex konxji mill-opportunitajiet li jġib il-Ftehim; jistieden, għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistudjaw b'mod partikolari r-rata ta' utilizzazzjoni tal-preferenzi tal-SMEs u jieħdu passi effettivi biex iżidu l-għarfien fost l-SMEs rigward l-opportunitajiet li ħoloq il-Ftehim;

10.  Jappoġġa l-approfondiment ulterjuri tar-relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment bejn l-UE u l-Korea, partikolarment il-Kapitolu dwar l-Investiment tal-Ftehim; jistenna li d-diffikultajiet li jikkonċernaw il-kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli jiġu solvuti qabel in-negozjati dwar il-Kapitolu dwar l-Investiment; jappoġġa l-parteċipazzjoni tal-partijiet għall-Ftehim fil-ħolqien ta' aktar tkabbir ekonomiku u żvilupp sostenibbli għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-UE u tal-Korea; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Gvern tar-Repubblika tal-Korea biex ma jużawx il-metodu tal-ISDS l-antik fl-eventwalità ta' negozjati dwar kapitolu fuq l-investiment, iżda biex minflok jibnu fuq Sistema ta' Qorti tal-Investiment ġdida proposta mill-Kummissjoni, u jappella lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa sistema ta' qorti tal-investiment multilaterali fuq il-perjodu twil li potenzjalment tieħu post il-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tat-tilwim fil-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles attwali u fil-ġejjieni;

11.  Jisħaq fuq l-importanza li l-kooperazzjoni internazzjonali tissaħħaħ aktar fil-qafas internazzjonali, fil-livelli multilaterali, plurilaterali u reġjonali, fil-kuntest tad-WTO, bħal fir-rigward tan-negozjati dwar il-Ftehim dwar il-Beni Ambjentali (EGA) u tal-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TISA);

12.  Jisħaq li l-valuri strateġiċi tal-Ftehim imorru lil hinn mill-isfera kummerċjali peress li jipprovdi bażi soda għal relazzjonijiet aktar profondi b'impenn fuq il-perjodu twil u jikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' sħubija strateġika bejn l-UE u l-Korea;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE, u lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tar-Repubblika tal-Korea.

(1) ĠU L 127, 14.5.2011, p. 6.
(2) ĠU L 90, 30.3.2001, p. 46.
(3) ĠU L 90, 30.3.2001, p.45.
(4) Testi adottati, P8_TA(2015)0250.
(5) ĠU C 56 E, 26.2.2013, p. 87.
(6) ĠU L 145, 31.5.2011, p. 19.
(7) ĠU L 127, 14.5.2011, p. 1.
(8) ĠU C 188 E, 28.6.2012, p. 113.
(9) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 94.
(10) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 31.
(11) ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(12) Testi adottati, P8_TA(2016)0299.

Avviż legali - Politika tal-privatezza