Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2998(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0345/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0226

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 55k
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή
P8_TA(2017)0226RC-B8-0345/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή (2016/2998(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή της 1ης Ιουλίου 2016 και τη δήλωση της 23ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα εκείνα της 18ης Ιανουαρίου 2016 και της 20ής Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (η «Ύπατη Εκπρόσωπος ») έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δέσμευσή της για ανανέωση και ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2015, η Ύπατη Εκπρόσωπος όρισε νέο ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή («ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την πλευρά του ειδικού εντεταλμένου δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα μέχρι στιγμής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο της τετραμερούς διάσκεψης και περιφερειακών εταίρων όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, στην αναζήτηση λύσης στην αραβο-ισραηλινή σύγκρουση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη βία, οι τρομοκρατικές επιθέσεις κατά αμάχων, καθώς και η υποκίνηση βίας έχουν επιτείνει σε μεγάλο βαθμό τη δυσπιστία και είναι ριζικά ασυμβίβαστες με μια ειρηνική λύση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο ψήφισμά του 2334 (2016):

   α) επαναβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση οικισμών από το Ισραήλ στα κατεχόμενα από το 1967 παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν είναι νομικά έγκυρη και συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρό εμπόδιο στην επίτευξη της λύσης των δύο κρατών·
   β) κάλεσε όλα τα κράτη να κάνουν διάκριση, στις αντίστοιχες συναλλαγές τους, μεταξύ του εδάφους του κράτους του Ισραήλ και των εδαφών που τελούν υπό κατοχή από το 1967·
   γ) υπενθύμισε την υποχρέωση, βάσει του οδικού χάρτη της τετραμερούς διάσκεψης, των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής να διατηρήσουν αποτελεσματικές επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση όλων όσων εμπλέκονται στην τρομοκρατία και να μεριμνήσουν να εκλείψει η δυνατότητα διενέργειας τρομοκρατικών πράξεων, μεταξύ άλλων με την κατάσχεση παράνομων όπλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του εκπροσώπου της ΕΕ στην Παλαιστίνη, τους τελευταίους μήνες το ποσοστό κατεδάφισης παλαιστινιακών δομών ήταν υψηλό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λωρίδα της Γάζας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την κατάσταση των κρατουμένων και στις δύο πλευρές, ιδίως σε σχέση με τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας παλαιστίνιων κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο μέρη θα πρέπει να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των φυλακισμένων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέρη θα πρέπει να υποστηρίξουν τον διάλογο και την πρακτική συνεργασία, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της πρόσβασης σε ύδρευση, αποχέτευση και ενεργειακούς πόρους, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης της παλαιστινιακής οικονομίας, παρέχοντας έτσι μια προοπτική ελπίδας, ειρήνης και συμφιλίωσης στην περιοχή που τόσο την χρειάζεται·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των δύο μερών θα πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, ο οποίος διέπει τις εσωτερικές και διεθνείς τους πολιτικές και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των εν λόγω σχέσεων·

1.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών για την ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ξαναρχίσουν τα δύο μέρη ουσιαστικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιη, διαρκής και συνολική ειρήνη· καλεί και τις δυο πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν περαιτέρω κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων μονομερών μέτρων που θα μπορούσαν να προδικάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων, να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και να προκαλέσουν περαιτέρω δυσπιστία· καλεί και τα δύο μέρη να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους υπέρ της λύσης των δύο κρατών, διαχωρίζοντας τη θέση τους από όσους απορρίπτουν τη λύση αυτή·

3.  αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και καλεί τις δύο πλευρές να επιδείξουν, με πολιτικές και δράσεις, πραγματική δέσμευση για μια λύση δύο κρατών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που διατυπώθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες του ισραηλινού Πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu και του παλαιστίνιου Προέδρου Mahmoud Abbas για συνεργασία για την ειρήνη·

4.  τονίζει ότι η προστασία και η διατήρηση της βιωσιμότητας της λύσης των δύο κρατών πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα στις πολιτικές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή·

5.  καταδικάζει όλες τις βιαιοπραγίες, τις τρομοκρατικές ενέργειες κατά των Ισραηλινών και την υποκίνηση βίας, που είναι ριζικά ασυμβίβαστες με την προώθηση μιας ειρηνικής λύσης για δύο κράτη· επισημαίνει ότι όλα τα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν αποτελεσματική δράση κατά της βίας, της τρομοκρατίας, της ρητορικής και της υποκίνησης μίσους, καθώς αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την αποτροπή της κλιμάκωσης που θα υπονομεύσει περαιτέρω τις προοπτικές ειρήνευσης·

6.  τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι οι εποικισμοί είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ότι οι πρόσφατες αποφάσεις για δημιουργία νέου οικισμού στα ενδότερα της Δυτικής Όχθης, προκήρυξη διαγωνισμών για περίπου 2000 οικιστικές μονάδες και ανακήρυξη μεγαλύτερου τμήματος στα ενδότερα της Δυτικής Όχθης ως «κρατικής γης», υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές για μια βιώσιμη λύση δύο κρατών· καταδικάζει τη συνέχιση της εποικιστικής πολιτικής και καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αναστρέψουν άμεσα την πολιτική αυτή· θεωρεί, ειδικότερα, λυπηρή την έγκριση του «ρυθμιστικού νόμου» από την Κνεσέτ, στις 6 Φεβρουαρίου 2017, ο οποίος επιτρέπει την αναδρομική νομιμοποίηση οικισμών που έχουν κτισθεί σε παλαιστινιακές ιδιοκτησίες χωρίς τη συναίνεση των νόμιμων ιδιωτών ιδιοκτητών· αναμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το νέο αυτό νομοθέτημα·

7.  σημειώνει με θετικό πνεύμα την παράγραφο 8 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ και των διμερών συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ·

8.  ζητεί να σταματήσει η κατεδάφιση παλαιστινιακών οικιών και χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δομών και έργων, η καταναγκαστική εκτόπιση παλαιστινιακών οικογενειών και η δήμευση παλαιστινιακής ιδιοκτησίας στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την έκθεση της τετραμερούς διάσκεψης· τονίζει ότι οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν θα εκτρέπεται άμεσα ή έμμεσα προς τρομοκρατικές οργανώσεις ή δραστηριότητες που υποκινούν τις ενέργειες αυτές·

9.  υπενθυμίζει ότι η συμμόρφωση των κρατών και των μη κρατικών παραγόντων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας για τις πράξεις τους, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή·

10.  τονίζει ότι η ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών και εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη παλαιστινιακή διχόνοια· στηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς τις παλαιστινιακές παρατάξεις να αναγάγουν τη συμφιλίωση και την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας σε θέμα ύψιστης προτεραιότητας· παροτρύνει τις παλαιστινιακές δυνάμεις να επαναλάβουν τις προσπάθειες για συμφιλίωση χωρίς καθυστέρηση, ιδίως με τη διεξαγωγή των από καιρό αναμενόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών· τονίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να αναλάβει τα κυβερνητικά της καθήκοντα στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου της ασφάλειας και της πολιτικής διοίκησης, συν τοις άλλοις μέσω της παρουσίας της στα σημεία διέλευσης·

11.  τονίζει ότι η δράση των μαχητών και ο παράνομος μηχανισμός συγκέντρωσης όπλων τροφοδοτούν την αστάθεια και εμποδίζουν εντέλει τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης μέσα από διαπραγματεύσεις· καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής να διεξαγάγουν πλήρως αποτελεσματικές και έγκαιρες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των δράσεων ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων, όπως είναι η εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να προληφθεί ο εξοπλισμός τρομοκρατικών ομάδων και το εκ μέρους τους λαθρεμπόριο όπλων, η κατασκευή ρουκετών και η διάνοιξη σηράγγων·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τερματισμό του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας και επείγουσα ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της περιοχής·

13.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δήλωση της Βενετίας του Ιουνίου 1980, όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέλαβαν τις ευθύνες τους για την ειρηνευτική διαδικασία· ζητεί να εγκριθεί νέα δήλωση της ΕΕ φέτος τον Ιούνιο· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να χρησιμοποιήσει αυτή τη νέα δήλωση για να δεσμευθεί υπέρ της διαμόρφωσης μιας θαρραλέας και ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας στην περιοχή·

14.  ζητεί η ειρηνευτική αυτή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλαμβάνεται της επίλυσης της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών και με ένα διεθνή μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας στο θέμα αυτό με άλλους διεθνείς παράγοντες, στο πλαίσιο της τετραμερούς διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή και ιδίως σε σχέση με την αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία· ζητεί την αποτελεσματική χρήση της μόχλευσης και των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις επαφές με αμφότερα τα μέρη για να διευκολυνθούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες, δεδομένου ότι η συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα·

15.  υπογραμμίζει ότι, για να υποστηρίξουν μια γνήσια ευρωπαϊκή ειρηνευτική πρωτοβουλία, πρωταρχικό καθήκον των κρατών μελών είναι να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης και να απόσχουν από μονομερείς πρωτοβουλίες που αποδυναμώνουν την ευρωπαϊκή δράση· επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν μπορούν να ζητούν από την Ένωση να ενεργεί με προδραστικό τρόπο όταν οι αποκλίνουσες θέσεις τους δεν επιτρέπουν στην Ένωση να ομιλεί με μία φωνή μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου·

16.  επισημαίνει τις τεράστιες δυνατότητες της παλαιστινιακής αραβικής κοινότητας στο Ισραήλ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και τη σημασία που έχει η συμμετοχή και η συμβολή της στην ειρηνευτική διαδικασία· ζητεί ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες του Ισραήλ, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτόν τον ρόλο·

17.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει και να προστατεύσει τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και στις δύο πλευρές, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία μέσω νέων ιδεών και πρωτοβουλιών καινοτόμου χαρακτήρα·

18.  προτείνει να δρομολογηθεί μια πρωτοβουλία «Βουλευτές για την Ειρήνη» με σκοπό να συνεργασθούν ευρωπαίοι, ισραηλινοί και παλαιστίνιοι βουλευτές για να συμβάλουν στην προώθηση μιας ατζέντας για την ειρήνη και να συμπληρώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικών, μη κρατικών και οικονομικών φορέων και στη διαμόρφωση ενός μοντέλου συνεργασίας για συγκεκριμένα θέματα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία τομέων πολιτικής όπου η συνεργασία είναι επιβεβλημένη για την καθημερινή ζωή των πολιτών, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση, τους ενεργειακούς πόρους και τη μεγέθυνση της παλαιστινιακής οικονομίας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον εκπρόσωπο της τετραμερούς διάσκεψης, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, την Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου