Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2654(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0331/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0227

Přijaté texty
PDF 353kWORD 52k
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk
Strategie EU pro Sýrii
P8_TA(2017)0227RC-B8-0331/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017 o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. března 2017 s názvem „Základní prvky strategie EU pro Sýrii“(JOIN(2017)0011) a na závěry Rady o Sýrii ze dne 3. dubna 2017, které společně vytvářejí novou strategii EU pro Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedajících, které zaznělo dne 5. dubna 2017 na konferenci s názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 30. prosince 2016 vydala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně ukončení nepřátelských akcí v Sýrii, na její prohlášení ze dne 23. března 2017 o Sýrii a na prohlášení, které vydala jménem EU dne 9. prosince 2016 o situaci v Aleppu,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 6. dubna 2017 vydala místopředsedkyně, vysoká představitelka ohledně údajného chemického útoku v syrské provincii Idlib, a na její prohlášení ze dne 7. dubna 2017 o útoku USA v Sýrii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních EU namířených proti osobám odpovědným za násilné represe v Sýrii, včetně rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2016 a 20. března 2017,

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Sýrii, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva, a na rezoluce Rady OSN pro lidská práva týkající se Syrské arabské republiky,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Dá´iš a frontě an-Nusra a související rezoluce ke konfliktu v Syrské arabské republice, zejména rezoluce 2218 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 (2016), 2332 (2016), a 2336 (2016),

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) ze dne 31. října 2000 o ženách a míru a bezpečnosti,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/71/L.48 ze dne 19. prosince 2016, kterou se stanoví mezinárodní, nestranný a nezávislý mechanismus na pomoc při vyšetřování a stíhání osob odpovědných v souladu s mezinárodním právem za nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011,

–  s ohledem na ženevské komuniké z roku 2012,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a na všechny úmluvy OSN, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na Římský statut a na zakládací listiny Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na ad hoc tribunály, včetně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR) a Zvláštního tribunálu pro Libanon (STL),

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že válka v Sýrii je nejhorší humanitární krizí, se kterou se svět setkal od druhé světové války, a jejím ničivým a tragickým důsledkům pro obyvatele v zemi stále není konec; vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu v Sýrii, který vypukl v roce 2011, se desítky civilistů včetně dětí staly terčem útoků a nadále v této kruté občanské válce trpí a že o život přišlo již více než 400 000 osob; vzhledem k tomu, že více než 13,5 milionu osob v Sýrii, téměř tři čtvrtiny zbývajícího obyvatelstva, zoufale potřebuje naléhavou pomoc, jako je lékařská péče a potravinová pomoc, voda a přístřeší; vzhledem k tomu, že 6,3 milionu osob je vnitřně vysídlených, 4,7 milionu žije v těžko přístupných a obléhaných oblastech a 5 milionů žije jako uprchlíci v sousedních zemích a zemích v širším regionu; vzhledem k tomu, že krize v Sýrii má stále vyšší nepříznivý dopad na stabilitu v širším regionu;

B.  vzhledem k tomu, že od vypuknutí války v roce 2011 uvolnila EU společně se svými členskými státy v reakci na syrskou krizi jak v Sýrii, tak v celém regionu více než 9,4 miliardy EUR, a stala se tak největším dárcem; vzhledem k tomu, že EU významným způsobem podporuje také sousední země, které jsou pro uprchlíky útočištěm;

C.  vzhledem k tomu, že násilnosti páchané během syrského konfliktu zahrnují cílené i nahodilé útoky na civilisty, mimosoudní zabíjení, mučení a špatné zacházení, násilná zmizení, hromadné a svévolné zatýkání, kolektivní tresty, útoky na zdravotnické pracovníky a odpírání potravin a vody; vzhledem k tomu, že Asadův režim nese údajně odpovědnost za popravy oběšením, mučení a mimosoudní zabíjení v masivním rozsahu v zajišťovacích zařízeních; vzhledem k tomu, že syrská vláda úmyslně odepírá civilistům základní zboží a služby, včetně potravin, dodávek vody a lékařské péče; vzhledem k tomu, že útoky a metoda vyhladovění civilistů obléháním obydlených oblastí jako válečná taktika jasně porušují mezinárodní humanitární právo; vzhledem k tomu, že tyto zločiny zůstávají nepotrestány;

D.  vzhledem k tomu, že ISIS/Dá´iš a jiné džihádistické skupiny páchají krutá zvěrstva, mj. brutální popravy, zamlčované sexuální násilí, únosy, mučení, nucené konverze a zotročování žen a dívek; vzhledem k tomu, že k teroristickým útokům jsou verbovány a využívány děti; vzhledem k tomu, že existují vážné obavy ohledně dobrých životních podmínek obyvatel, kteří v současné době žijí v oblastech pod kontrolou Dá´iš, a ohledně jejich možného nasazení jako lidských štítů během osvobozovacího tažení; vzhledem k tomu, že tyto zločiny mohou představovat i válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu;

E.  vzhledem k tomu, že příměří, které vstoupilo v platnost dne 30. prosince 2016, není respektováno, neboť jsou hlášena jeho porušení na celém území Sýrie a dochází i k vážným incidentům, jako byly chemický útok ve městě Chán Šajchún, který údajně spáchal Asadův režim, a bombový útok namířený proti autobusům přepravujícím evakuované osoby z obléhaných vesnic Fúa a Kafrája do oblastí kontrolovaných vládou; vzhledem k tomu, že byly zabity desítky lidí, včetně dětí, a řada dalších osob byla zraněna;

F.  vzhledem k tomu, že v rámci několika vyšetřování bylo shledáno, že Asadovy jednotky použily chemické látky s úmyslem ublížit civilistům či je usmrtit, což je v rozporu s dohodou z roku 2013 o zneškodnění takových zbraní; vzhledem k poslednímu útoku za použití zbraní masového ničení proti civilistům, ke kterému došlo dne 4. dubna 2017 ve městě Chán Šajchún v provincii Idlib, kde bylo zabito nejméně 70 civilistů, z nichž mnoho dětí, a stovky jich byly zraněny; vzhledem k tomu, že Rusko dne 12. dubna 2017 vetovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by údajné použití zakázaných chemických zbraní v Sýrii odsoudila a syrskou vládu by vyzvala ke spolupráci při vyšetřování tohoto incidentu; vzhledem k tomu, že USA sdělily EU, že poté, co podle jejich úsudku použil syrský režim chemické zbraně, zahájily útok na vojenskou leteckou základnu Šajrát v syrské provincii Homs, aby tak zabránily a odradily od šíření a používání chemických zbraní;

G.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 Evropská unie v zájmu boje proti šíření a používání chemických zbraní doplnila sankční seznam o čtyři vysoce postavené syrské vojenské činitele vzhledem k jejich úloze při používání chemických zbraní proti civilnímu obyvatelstvu;

H.  vzhledem k tomu, že předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016 poukázal na to, že je zapotřebí strategie EU pro Sýrii; vzhledem k tomu, že v říjnu Parlament vyzval místopředsedkyni, vysokou představitelku Federiku Mogheriniovou, aby zajistila, aby cílem nové strategie pro Sýrii bylo usnadnění politického urovnání v zemi a aby rovněž zahrnovala monitorovací nástroje a nástroje na prosazování souladu se závazky stanovenými v rámci mezinárodní skupiny na podporu Sýrie;

I.  vzhledem k tomu, že cílem strategie EU pro Sýrii je nastínit, jak může EU hrát výraznější a účinnější úlohu při zajišťování trvalého politického řešení v Sýrii na základě stávajícího rámce schváleného OSN a podpořit obnovu v období po uzavření dohody, jakmile bude probíhat věrohodná transformace; vzhledem k tomu, že tato strategie nastiňuje šest klíčových oblastí zájmu, kterými jsou: ukončení války na základě skutečné politické transformace; podpora smysluplného a inkluzivního přechodu; řešení humanitárních potřeb nejzranitelnějších Syřanů; podpora demokracie a lidských práv; vymáhání odpovědnosti za válečné zločiny a podpora odolnosti syrského obyvatelstva a společnosti;

J.  vzhledem k tomu, že EU dne 5. dubna 2017 spolupředsedala konferenci o podpoře budoucnosti Sýrie a okolního regionu, na které se setkali zástupci více než 70 zemí a mezinárodních organizací a mezinárodní i syrské občanské společnosti; vzhledem k tomu, že na bruselské konferenci byl dohodnut komplexní přístup k syrské krizi s tím, že na reakci na humanitární situaci bude poskytnuta další finanční pomoc, a to 3,47 miliardy EUR v letech 2018–2020 včetně 1,3 miliardy EUR z EU, která je v tomto ohledu největším dárcem; vzhledem k tomu, že kromě toho některé mezinárodní finanční instituce a dárci oznámili, že poskytnou přibližně 27,9 miliardy EUR ve formě úvěrů; vzhledem k tomu, že náklady na obnovu Sýrie budou podle odhadů činit přibližně 200 miliard USD;

K.  vzhledem k tomu, že EU uznává snahy a podporu Turecka, Libanonu a Jordánska, tedy sousedních zemí Sýrie, které poskytují útočiště největšímu počtu uprchlíků;

L.  vzhledem k tomu, že dne 4. května 2017 bylo v Astaně (Kazachstán) dosaženo dohody s Ruskem, Íránem a Tureckem ohledně čtyř zón deeskalace; vzhledem k tomu, že tyto tři signatářské země se mají zaručit za šestiměsíční obnovitelné příměří, a to i za pomoci ozbrojených pozorovatelů na místě; vzhledem k tomu, že v této dohodě se vyzývá k ukončení všech přeletů Asadova režimu nad těmito zónami a k neomezenému přístupu poskytovatelů humanitární pomoci do oblastí ovládaných povstalci; vzhledem k novému kolu rozhovorů pod záštitou OSN, které začíná tento týden v Ženevě, a k dalšímu kolu rozhovorů vedených Ruskem, které má proběhnout v polovině července v Kazachstánu;

M.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně prohlašuje, že syrský konflikt nelze vyřešit vojenskou cestou a že nepřijatelné utrpení syrského lidu může ukončit pouze proces inkluzivní transformace pod syrským vedením; vzhledem k tomu, že přestože je zřejmé, že obnova může začít až po politické dohodě, snahy o usmíření by měly být vyvíjeny co nejdříve a v zájmu zajištění dlouhodobé stability by je měla podporovat EU; vzhledem k tomu, že v této souvislosti má zásadní význam zjištění pravdy, podpora odpovědnosti a přechodné soudnictví i amnestie;

1.  vítá strategii EU pro Sýrii, včetně strategických cílů EU týkajících se Sýrie a cílů EU vytyčených pro Sýrii, a výsledek bruselské konference, která zajistila víceleté přísliby prostředků; naléhavě vyzývá všechny účastníky a mezinárodní dárce, aby v plné míře dostáli svým závazkům a aby svou podporu zachovali i v budoucnu;

2.  znovu a ostře odsuzuje zvěrstva a rozsáhlé porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouštějí všechny strany konfliktu, zejména jednotky Asadova režimu za podpory jeho spojenců Ruska a Íránu, i nestátní ozbrojené skupiny, zejména ISIS/Dá‘iš a Džabhat Fatah aš-Šám; zdůrazňuje svůj postoj, podle něhož musí být všichni, kdo jsou odpovědní za porušování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, pohnáni k odpovědnosti; vybízí všechny státy, aby při řešení otázky beztrestnosti uplatňovaly zásadu všeobecné soudní pravomoci, a vítá kroky, které za tímto účelem podnikla řada členských států EU, včetně nedávného rozhodnutí španělského vnitrostátního soudu zabývat se trestním oznámením, jež bylo podáno na devět syrských členů zpravodajských služeb kvůli podezření z mučení a z dalšího porušování lidských práv; opakuje svou výzvu EU a členským státům, aby v úzké koordinaci s podobně smýšlejícími zeměmi posoudily možnost vytvoření tribunálu pro válečné zločiny v Sýrii, dokud nebude případ předán Mezinárodnímu trestnímu soudu; zdůrazňuje, že osoby, které páchají zločiny namířené proti náboženským, etnickým a dalším skupinám a menšinám, by také měly být postaveny před soud; je nadále přesvědčen, že v Sýrii není možné dosáhnout účinného řešení konfliktu ani trvalého míru, aniž by byla vyvozena odpovědnost za spáchané zločiny;

3.  co nejostřeji odsuzuje strašlivý chemický letecký útok, který dne 4. dubna 2017 zasáhl město Chán Šajchún v provincii Idlib a zabil přinejmenším 70 civilistů, včetně dětí a humanitárních pracovníků, přičemž mnohé z obětí vykazovaly příznaky otravy plynem; konstatuje, že tvrzení o použití chemických zbraní jsou podle předběžného posouzení zjišťovací mise Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) věrohodná; zdůrazňuje povinnost Sýrie dodržovat doporučení zjišťovací mise OPCW a společného vyšetřovacího mechanismu OPCW a OSN tak, že okamžitě poskytne neomezený přístup a uzná právo na kontrolu každé lokality; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za tyto útoky se budou ze svých činů zodpovídat před soudem; vyjadřuje politování nad opakovaným vety Ruska v Radě bezpečnosti, včetně vetování rezoluce Rady bezpečnosti OSN odsuzující poslední chemický útok a vyzývající k mezinárodnímu prošetření incidentu;

4.  vítá vytvoření mezinárodního, nestranného a nezávislého mechanismu na pomoc při vyšetřování a stíhání osob, jež jsou podle mezinárodního práva odpovědny za nejvážnější zločiny spáchané v Syrské arabské republice od března 2011; lituje toho, že tento mechanismus stále není plně financován; vyzývá členské státy, aby splnily své přísliby v tomto ohledu;

5.  je i nadále odhodlán zasazovat se o jednotu, svrchovanost, územní celistvost a nezávislost Sýrie a podporuje zásadní myšlenku „celé Sýrie“ („Whole of Syria“) a demokratickou budoucnost syrského lidu; trvá na tom, že politický proces vedený Sýrií, který povede ke svobodným a spravedlivým volbám, bude umožněn a monitorován OSN a realizován na základě nové ústavy, je jedinou cestou k míru v této zemi; připomíná všem stranám, že celonárodního inkluzivního příměří a mírového vzájemně přijatelného řešení syrské krize lze dosáhnout pod záštitou OSN a, jak je uvedeno v ženevském komuniké z roku 2012 a v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2254 (2015), s podporou zvláštního vyslance generálního tajemníka pro Sýrii Staffana de Mistury a klíčových mezinárodních a regionálních aktérů;

6.  bere na vědomí nedávné memorandum o zřízení zón deeskalace v Sýrii a podporuje úmysl posílit příměří, zabránit tomu, aby letecké síly režimu létaly nad těmito oblastmi, a vytvořit podmínky pro humanitární přístup, lékařskou pomoc, návrat vysídlených civilistů do jejich domovů a obnovu poškozené infrastruktury; zdůrazňuje však obavy, které vyjádřila opozice, že dohoda by mohla vést k vytvoření oblastí vlivu a k rozdělení Sýrie; vyzývá všechny strany k uplatňování dohod z Astany a tři garanty k zajištění dodržování příměří; poukazuje na to, že je důležité odstranit veškerou nejednoznačnost ohledně skupin, na které se příměří nevztahuje, a vyzývá všechny strany včetně Turecka, aby zajistily, že v důsledku memoranda se spojenecké síly umírněné opozice nebo ti, kteří bojují na straně mezinárodní koalice proti ISIS/Dá‘iš, nestanou snazším terčem; podtrhuje, že je třeba zajistit mezinárodní monitoring uplatňování ujednání, a podporuje značné zapojení OSN;

7.  naléhavě vyzývá Ruskou federaci a Íránskou islámskou republiku, aby využily svůj vliv na syrský režim a dosáhly toho, aby akceptoval a aktivně usiloval o rozumný kompromis, který ukončí občanskou válku a připraví cestu pro inkluzivní a skutečnou transformaci; vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále podporovaly umírněnou opozici, zjišťovaly a izolovaly radikalizované prvky a podporovaly usmíření; vybízí členy nejvyššího vyjednávacího výboru, aby se i nadále zapojovaly do jednání zprostředkovaných OSN v Ženevě;

8.  rozhodně se domnívá, že se EU musí aktivněji zapojit a maximálně zhodnotit svůj významný finanční příspěvek po skončení konfliktu, aby mohla hrát důležitou úlohu při vyjednávání ve stávajícím rámci dohodnutém na úrovni OSN a zajistit politickou transformaci tím, že bude uplatňovat samostatnou politiku zaměřenou na sbližování jednotlivých stran a zintenzivní své úsilí v oblastech, v nichž může mít Unie přidanou hodnotu; podporuje probíhající snahy místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie spočívající v navazování kontaktů s klíčovými aktéry v regionu s cílem zajistit politickou transformaci, usmíření a obnovu po skončení konfliktu; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby začala připravovat konkrétní plán na zapojení EU do rekonstrukce Sýrie a zaměřovala se na inkluzivní a společné úsilí ve spolupráci s klíčovými mezinárodními organizacemi a finančními institucemi i s regionálními a místními aktéry; zdůrazňuje však, že je důležité, aby za proces obnovy po skončení konfliktu nesli vlastní odpovědnost sami Syřané;

9.  zdůrazňuje zásadní význam činnosti místních a mezinárodních organizací občanské společnosti a nevládních organizací při zajišťování důkazů o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a jiných zločinech, včetně ničení kulturního dědictví; vyzývá EU a její členské státy, aby těmto subjektům nadále poskytovaly veškerou pomoc; vyzývá EU a její členské státy, aby dostatečně financovaly organizace, které pracují na vyšetřování z otevřených zdrojů a digitálním shromažďování důkazů o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, aby byla zajištěna odpovědnost a pachatelé byli postaveni před soud;

10.  vítá důraz, který strategie EU pro Sýrii klade na podporu odolnosti syrského obyvatelstva a syrské společnosti; vyzývá EU a členské státy, aby zdvojnásobily své úsilí zaměřené na budování kapacit obyvatelstva a občanské společnosti v Sýrii, a spolupracovaly přitom také s aktéry, kteří vystupují na obranu lidských práv, rovnosti (včetně rovnosti žen a mužů a práv menšin), demokracie a postavení občanů, pokud možno v Sýrii, a rovněž pokud jde o syrské uprchlíky žijící v exilu v tomto regionu nebo v Evropě; zdůrazňuje, že toto budování kapacit by mělo Syřanům pomoci vzít transformaci do vlastních rukou (v oblastech, jako je regulace sdělovacích prostředků, decentralizace, správa obcí a příprava ústavy) a náležitě při tom zohlednit potřeby a úlohu žen;

11.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že úloha občanské společnosti, včetně ženských organizací, byla uznána jako klíčová součást trvalého řešení; připomíná skutečnost, že EU musí v rámci mírového procesu podporovat a usnadňovat přiměřené zapojení občanské společnosti a žen a konzultace s nimi v souladu s komplexním přístupem EU k provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti; trvá na tom, že v nové syrské ústavě musí být zohledněna lidská práva žen;

12.  opět vyjadřuje svou podporu úsilí globální koalice proti ISIS/Dá´iš, domnívá se však, že strategie EU měla také zkoumat aspekty týkající se boje proti ISIS/Dá´iš a dalším teroristickým organizacím uvedeným na seznamu OSN a zdůrazňovat a zaměřovat se na základní politické a socioekonomické příčiny, které usnadňují šíření terorismu, a uvádět konkrétní opatření na jejich řešení; dále se domnívá, že měly být nastíněny možnosti, jak přispět k zachování mnohonárodnostního, nábožensky pluralitního a multikonfesního charakteru syrské společnosti;

13.  zdůrazňuje, že je důležité chránit etnické a náboženské menšiny v Sýrii, a rozhodně se domnívá, že by každý politický proces měl být inkluzivní a zaměřený na obnovu Sýrie jakožto multikonfesní a tolerantní země;

14.  připomíná klíčový význam brzkého zavedení opatření na budování důvěry, včetně neomezeného humanitárního přístupu po celé Sýrii, poskytování základních veřejných služeb (elektřina, voda, zdravotnictví), ukončení obléhání měst a propuštění vězňů a rukojmí; vítá dohodu mezi syrskou vládou a skupinami povstalců, že umožní evakuaci čtyř obléhaných měst; naléhavě vyzývá všechny strany, aby podpořily a usnadnily přijetí komplexní dohody o opatřeních na budování důvěry;

15.  s politováním konstatuje, že ničivý občanský konflikt vrátil tuto zemi z pohledu společenského a hospodářského vývoje o desetiletí zpět, uvrhl miliony lidí do nezaměstnanosti a chudoby, vedl k rozsáhlému ničení zdravotnických a vzdělávacích zařízení i k vysídlení Syřanů a odlivu mozků v obrovském měřítku; zdůrazňuje proto, že je důležité rozšířit nehumanitární pomoc zaměřenou na posilování odolnosti osob v rámci Sýrie a opětovné oživení hospodářství; dále vyzývá členské státy EU, aby projevily větší odhodlání při sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům, kteří utíkají z válečných oblastí v Sýrii, nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků z humanitárních důvodů; domnívá se však, že jakmile konflikt skončí, měly by být vytvořeny pobídky pro kvalifikované syrské uprchlíky, aby se vrátili a přispěli k obnově země;

16.  vítá nové priority partnerství, které EU uzavřela s Jordánskem a Libanonem, i uvolnění pravidel původu EU pro vývoz z Jordánska; lituje, že velké množství uprchlíků v Jordánsku, Libanonu a Turecku stále žije v nejistých sociálních a hospodářských podmínkách a často nemůže najít (legální) zaměstnání; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku EU, aby orgány v Jordánsku a Libanonu vybídla, aby usilovaly o odstranění zbývajících (neformálních) překážek, podporovaly rozšířené možnosti samostatně výdělečné činnosti a splnily závazek týkající se tvorby pracovních míst pro ženy a mladé lidi;

17.  plně podporuje cíl spočívající v realizaci iniciativy „No lost generation of children“ v Sýrii i v okolním regionu a vyzývá k dodatečnému úsilí při dosahování toho, aby se všechny děti z řad uprchlíků i zranitelné děti v hostitelských komunitách dostaly ke kvalitnímu vzdělávání poskytujícímu rovný přístup pro dívky i chlapce; zdůrazňuje, že je třeba uznat často neformální vzdělávání v uprchlických táborech a podpořit psychologickou rehabilitaci těchto traumatizovaných dětí;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států EU, Organizaci spojených národů, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu a aby zajistil překlad tohoto textu do arabštiny.

Právní upozornění - Ochrana soukromí