Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2654(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0331/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0227

Prijaté texty
PDF 196kWORD 51k
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg
Stratégia EÚ pre Sýriu
P8_TA(2017)0227RC-B8-0331/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2017 o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európskemu parlamentu a Rade zo 14. marca 2017 s názvom Prvky stratégie EÚ pre Sýriu (JOIN(2017)0011) a závery Rady o Sýrii z 3. apríla 2017, ktoré spolu predstavujú novú stratégiu EÚ pre Sýriu,

–  so zreteľom na vyhlásenia spolupredsedov ku konferencii o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu z 5. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 30. decembra 2016 k ohláseniu ukončenia násilností v Sýrii a z 23. marca 2017 o Sýrii a na vyhlásenia PK/VP v mene EÚ z 9. decembra 2016 o situácii v Aleppe,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky PK/VP zo 6. apríla 2017 o údajnom chemickom útoku v Idlibe v Sýrii a zo 7. apríla 2017 k útoku USA v Sýrii,

–  so zreteľom na rozhodnutia Rady týkajúce sa reštriktívnych opatrení EÚ voči osobám zodpovedným za násilné represie v Sýrii vrátane rozhodnutí zo 14. novembra 2016 a z 20. marca 2017,

–  so zreteľom na správy nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýriu, zriadenej Radou Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC), a na rezolúcie UNHRC o Sýrskej arabskej republike,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o IS/Dá’iš a Fronte an-Nusra a na príslušné rezolúcie BR OSN o konflikte v Sýrskej arabskej republike, najmä na rezolúcie č. 2218 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 (2016), 2332 (2016) a 2336 (2016),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) z 31. októbra 2000 o ženách a mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/71/L.48 z 19. decembra 2016, ktorou sa zriaďuje medzinárodný, nestranný a nezávislý mechanizmus na pomoc pri vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za najzávažnejšie trestné činy podľa medzinárodného práva spáchané v Sýrskej arabskej republike od marca 2011,

–  so zreteľom na Ženevské komuniké z roku 2012,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a na všetky dohovory OSN, ktorých zmluvnou stranou je aj Sýria,

–  so zreteľom na Rímsky štatút a zakladajúce listiny Medzinárodného súdneho dvora,

–  so zreteľom na ad hoc tribunály vrátane Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY), Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu (ICTR) a Osobitného tribunálu pre Libanon (STL),

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vojna v Sýrii vyústila do jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete od druhej svetovej vojny a pre občanov Sýrie má naďalej ničivé a tragické následky; keďže od začiatku konfliktu v Sýrii v roku 2011 sa množstvo civilistov vrátane detí stalo cieľom útokov a naďalej trpia v tejto brutálnej občianskej vojne, v ktorej už zahynulo viac než 400 000 ľudí; keďže vyše 13,5 milióna ľudí v Sýrii, teda takmer tri štvrtiny zvyšnej populácie, naliehavo potrebuje núdzovú pomoc, ako je lekárska a potravinová pomoc, voda a prístrešie; keďže 6,3 milióna ľudí je vysídlených v rámci krajiny, 4,7 milióna žije v ťažko prístupných a obliehaných oblastiach a 5 miliónov žije ako utečenci v susedných krajinách a širšom regióne; keďže kríza v Sýrii má čoraz väčší destabilizačný vplyv na širší región;

B.  keďže od vypuknutia vojny v roku 2011 zmobilizovali od januára 2017 spoločne EÚ a jej členské štáty viac ako 9,4 miliardy EUR v reakcii na sýrsku krízu, a to jednak priamo v Sýrii, ako aj v regióne, čím sa EÚ stala najväčším prispievateľom; keďže EÚ výrazne podporuje aj susedné krajiny prijímajúce utečencov;

C.  keďže násilie spáchané počas sýrskeho konfliktu zahŕňa cielené a bezhlavé útoky na civilistov, nezákonné zabíjanie, mučenie a zlé zaobchádzanie, násilné zmiznutia, hromadné a svojvoľné zatýkanie, kolektívne tresty, útoky na zdravotnícky personál a odopieranie potravín a vody; keďže Asadov režim je údajne zodpovedný za popravy obesením, mučenie a masové mimosúdne vraždy vo väzenských zariadeniach; keďže sýrska vláda zámerne odrezala civilné obyvateľstvo od základných potravín a služieb vrátane potravín a dodávok vody, ako aj lekárskej pomoci; keďže útoky a obliehanie obývaných oblastí ako vojnová taktika na vyhladovanie obyvateľstva je jednoznačným porušením medzinárodného humanitárneho práva; keďže tieto trestné činy zatiaľ ostávajú bez trestu;

D.  keďže ISIS/Dá’iš a ďalšie džihádistické skupiny sa dopustili neľudských zverstiev vrátane používania brutálnych popráv a nevýslovných sexuálnych násilností, únosov, mučenia, nútenej konverzie a otroctva žien a dievčat; keďže na teroristické útoky sú verbované a používané deti; keďže existujú vážne obavy o situáciu obyvateľov v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti pod kontrolou Dá’iš, a o ich možné využívanie ako ľudské štíty počas oslobodzovacej kampane; keďže tieto zločiny môžu predstavovať vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu;

E.  keďže prímerie, ktoré začalo platiť 30. decembra 2016, sa nedodržiava a objavili sa správy o viacerých jeho porušeniach v celej Sýrii a vážnych incidentoch, akým bol napríklad chemický útok v meste Chán Šajchún, ktorý pravdepodobne uskutočnil režim, a bombový útok na autobusy prepravujúce evakuantov z obliehaných miest Fú‘a a Kafrája na územia pod vládnou kontrolou; keďže desiatky ľudí vrátane detí bolo zabitých a mnoho ďalších osôb bolo zranených;

F.  keďže na základe niekoľkých vyšetrovaní sa zistilo, že Asadove sily použili na ublíženie civilnému obyvateľstvu a jeho zabíjanie chemické látky, čo je porušením dohody z roku 2013 o ich zneškodnení; keďže k nedávnemu prípadu použitia zbraní hromadného ničenia proti civilnému obyvateľstvu došlo 4. apríla 2017 v meste Chán Šajchún v provincii Idlib, kde bolo zabitých najmenej 70 civilistov, mnoho z nich boli deti, a stovky ďalších bolo zranených; keďže 12. apríla 2017 Rusko vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, v ktorej sa odsudzovalo oznámené použitie zakázaných chemických zbraní v Sýrii a sýrska vláda sa vyzývala, aby spolupracovala pri vyšetrovaní tohto incidentu; keďže USA informovali EÚ o tom, že na základe záveru, že sýrsky režim použil chemické zbrane, zaútočili na vojenskú leteckú základňu al-Šajrát v guvernoráte Hums v Sýrii, s úmyslom predísť a zabrániť šíreniu a používaniu chemických zbraní;

G.  keďže EÚ v súlade so svojou politikou boja proti šíreniu a používaniu chemických zbraní v marci 2017 doplnila štyroch vysokopostavených sýrskych vojenských úradníkov za ich úlohu pri použití chemických zbraní proti civilnému obyvateľstvu do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie;

H.  keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie zo septembra 2016 spomenul potrebu stratégie EÚ pre Sýriu; keďže v októbri Parlament vyzval PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby zabezpečila, že nová stratégia pre Sýriu bude zameraná na uľahčenie politickej dohody v Sýrii vrátane nástrojov monitorovania a presadzovania práva s cieľom posilniť súlad so záväzkami prijatými v rámci medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie (ISSG);

I.  keďže cieľom stratégie EÚ pre Sýriu je načrtnúť, ako by mohla EÚ zohrávať výraznejšiu a účinnejšiu úlohu v prispievaní k trvalému politickému riešeniu situácie v Sýrii v existujúcom rámci OSN a podporovať obnovu v nadväznosti na uzatvorenie dohody potom, ako sa podarí spustiť proces dôveryhodnej zmeny; keďže v tejto stratégii sa opisuje šesť hlavných oblastí záujmu, a to: ukončenie vojny prostredníctvom skutočnej politickej zmeny, podpora zmysluplnej a inkluzívnej zmeny, riešenie humanitárnych potrieb najzraniteľnejších Sýrčanov, podpora demokracie a ľudských práv, presadzovanie zodpovednosti za vojnové zločiny, a podpora odolnosti sýrskeho obyvateľstva a sýrskej spoločnosti;

J.  keďže 5. apríla 2017 EÚ spolupredsedala konferencii o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu, na ktorej sa zišli zástupcovia vyše 70 krajín, ako aj zástupcovia medzinárodných organizácií a medzinárodnej a sýrskej občianskej spoločnosti; keďže v rámci bruselskej konferencie sa dosiala dohoda na celostnom prístupe k riešeniu sýrskej krízy a dodatočnej finančnej pomoci s cieľom reagovať na humanitárnu situáciu, pričom táto pomoc bude v období 2018 – 2020 predstavovať 3,47 miliardy EUR vrátane 1,3 miliardy EUR od EÚ, ktorá je najväčším prispievateľom v tejto kríze; keďže aj niektoré medzinárodné finančné inštitúcie a darcovia oznámili poskytnutie približne 27,9 miliardy EUR vo forme úverov; keďže náklady na obnovu Sýrie sa odhadujú približne na 200 miliárd USD;

K.  keďže EÚ uznáva úsilie Turecka, Libanonu a Jordánska, susedných krajín Sýrie, ktoré prijali najväčší počet sýrskych utečencov, a podporuje tieto snahy;

L.  keďže 4. mája 2017 dosiahli Rusko, Irán a Turecko v Astane (Kazachstan) dohodu o vytvorení štyroch zón deeskalácie; keďže tieto tri signatárske krajiny sú garantmi šesťmesačného obnoviteľného prímeria, a to aj prostredníctvom ozbrojených pozorovateľov na mieste; keďže v tejto dohode sa vyzýva na ukončenie všetkých preletov Asadovho režimu nad týmito oblasťami a na neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do oblastí kontrolovaných povstalcami; keďže tento týždeň v Ženeve začína nové kolo rokovaní pod vedením OSN a ďalšie kolo pod vedením Ruska je naplánované na polovicu júla v Kazachstane;

M.  keďže EÚ opakovane vyhlásila, že sýrsky konflikt nie je možné vyriešiť vojensky a že neprijateľné utrpenie sýrskeho ľudu môže ukončiť len inkluzívna zmena pod sýrskym vedením; keďže úsilie o zmierenie by sa malo začať čo najskôr a malo by mať podporu zo strany EÚ s cieľom zaistiť dlhodobú stabilitu, hoci je jasné, že obnova môže začať až po dosiahnutí politickej dohody; keďže zistenie pravdy, podpora vyvodenia zodpovednosti v prechodnom období, ako aj amnestie majú v tejto súvislosti zásadný význam;

1.  víta stratégiu EÚ pre Sýriu vrátane strategických cieľov EÚ pre Sýriu a ciele EÚ pre Sýriu, ako aj výsledok bruselskej konferencie, na ktorej sa dosiahla dohoda na viacročných záväzkoch; naliehavo vyzýva všetky zúčastnené strany a medzinárodných darcov, aby plne dodržiavali svoje záväzky a pokračovali v podpore v budúcnosti;

2.  opätovne a čo najdôraznejšie odsudzuje ohavné činy a rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktorého sa dopúšťajú všetky strany zapojené do konfliktu, a najmä ozbrojené sily Asadovho režimu s podporou jeho spojencov Ruska a Iránu, ako aj štátne a neštátne subjekty, najmä organizácia ISIS/Dá’iš a Džabhat Fath aš-Šám; zdôrazňuje svoje stanovisko, že tí, ktorí sa dopúšťajú porušovania medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, sa musia za svoje činy zodpovedať; nabáda všetky štáty, aby v boji proti beztrestnosti uplatňovali zásadu univerzálnej jurisdikcie a víta kroky, ktoré v tomto smere urobili niektoré členské štáty EÚ, vrátane najnovšieho rozhodnutia španielskeho národného súdu prejednať žalobu proti deviatim sýrskym spravodajským úradníkom za mučenie a iné porušenia ľudských práv; opakuje svoju požiadavku voči EÚ a jej členským štátom, aby v úzkej koordinácii s podobne zmýšľajúcimi krajinami preskúmali možnosť zriadenia súdu pre vojnové zločiny spáchané v Sýrii, kým sa vec úspešne nepostúpi Medzinárodnému trestnému súdu; zdôrazňuje, že postavené pred súd by mali byť aj osoby, ktoré páchajú trestné činy voči náboženským a etnickým menšinám a iným skupinám; je naďalej presvedčený, že účinné riešenie konfliktu ani trvalý mier v Sýrii nemožno dosiahnuť bez vyvodenia zodpovednosti za spáchané zločiny;

3.  dôrazne odsudzuje hrozný chemický letecký útok, ktorý 4. apríla 2017 zasiahol mesto Chán Šajchún v provincii Idlib a spôsobil smrť minimálne 70 civilistov vrátane detí a humanitárnych pracovníkov, pričom mnohé obete mali príznaky otravy plynom; poznamenáva, že podľa predbežného posúdenia vypracovaného vyšetrovacou misiou Organizácie pre zákaz chemických zbraní (ďalej len „OPCW“) sú tvrdenia o údajnom použití chemických zbraní dôveryhodné; zdôrazňuje povinnosť Sýrie dodržiavať odporúčania vyšetrovacej misie OPCW a spoločný vyšetrovací mechanizmus OPCW – OSN tým, že poskytne okamžitý a neobmedzený prístup do každej lokality a uzná právo na kontrolu každej z nich; zdôrazňuje, že osoby zodpovedné za takéto útoky sa budú za svoje činy zodpovedať pred súdom; vyjadruje poľutovanie nad opakovaným využívaním práva veta Ruskom v Bezpečnostnej rade OSN vrátane prípadu rezolúcie BR OSN, v ktorej sa odsudzuje najnovší chemický útok, a požaduje medzinárodné vyšetrovanie;

4.  víta zriadenie medzinárodného, nestranného a nezávislého mechanizmu na pomoc pri vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za najzávažnejšie trestné činy podľa medzinárodného práva spáchané v Sýrskej arabskej republike od marca 2011; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento mechanizmus stále nemá k dispozícii dostatok finančných prostriedkov; vyzýva členské štáty, aby splnili svoje záväzky v tejto oblasti;

5.  ostáva aj naďalej verný myšlienke jednotnej, zvrchovanej, územne celistvej a nezávislej Sýrie a podporuje výrazný „celosýrsky“ prístup a demokratickú budúcnosť sýrskeho ľudu; trvá na tom, že politický proces pod vedením Sýrie, ktorý povedie k slobodným a spravodlivým voľbám, s podporou a pod dohľadom Organizácie spojených národov a vychádzajúci z novej ústavy, je jediným spôsobom na dosiahnutie mieru v tejto krajine; opakovane pripomína všetkým stranám, že celonárodné prímerie a mierové inkluzívne a vzájomne prijateľné riešenie krízy v Sýrii možno dosiahnuť pod záštitou OSN a, ako sa uvádza v Ženevskom komuniké z roku 2012 a rezolúcii BR OSN č. 2254 (2015), s podporou osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Sýriu Staffana de Misturu a kľúčových medzinárodných a regionálnych aktérov;

6.  berie na vedomie nedávne Memorandum o vytvorení zón deeskalácie v Sýrii a podporuje úmysel posilniť prímerie, zastaviť lety letectva režimu nad zónami deeskalácie a vytvoriť podmienky pre prístup humanitárnej a lekárskej pomoci, návrat vysídlených civilistov do svojich domovov a obnovu poškodenej infraštruktúry; zdôrazňuje však obavy opozície, že dohoda by mohla viesť k vytvoreniu zón vplyvu a rozdeleniu Sýrie; vyzýva všetky strany, aby vykonávali dohody z Astany, a troch garantov, aby zabezpečili dodržiavanie prímeria; zdôrazňuje dôležitosť odstránenia všetkých nejasností, pokiaľ ide o skupiny, ktoré nie sú viazané prímerím, a vyzýva všetky strany vrátane Turecka, aby zabezpečili, že memorandum neuľahčí útoky proti silám napojeným na umiernenú opozíciu alebo tým, ktorí bojujú na strane medzinárodnej koalície proti ISIL/Dá’iš; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť medzinárodné monitorovanie uplatňovania memoranda a podporuje výraznú angažovanosť OSN;

7.  nalieha na Ruskú federáciu a Iránsku islamskú republiku, aby využili svoj vplyv na sýrsky režim a prinútili ho prijať a aktívne usilovať o rozumný kompromis, ktorým sa ukončí občianska vojna a vydláždi cesta k inkluzívnej a skutočnej zmene; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej podporovali umiernenú opozíciu, identifikovali a izolovali radikalizované prvky a podporovali zmierenie; nabáda členov Najvyššieho rokovacieho výboru (HNC), aby sa naďalej angažovali v ženevských rozhovoroch pod záštitou OSN;

8.  je pevne presvedčený, že EÚ sa musí angažovať aktívnejšie a mobilizovať významný finančný príspevok na obdobie po skončení konfliktu, aby mohla zohrávať významnú úlohu v rokovacom úsilí v súčasnom dohodnutom rámci OSN a zabezpečiť politickú zmenu, vypracovať osobitnú politiku, ktorej cieľom bude zblížiť strany sporu, a zintenzívniť úsilie oblastiach, v ktorých Únia môže poskytnúť pridanú hodnotu; podporuje pokračujúce úsilie PK/VP o oslovenie hlavných aktérov v regióne s cieľom zabezpečiť politickú zmenu, zmierenie a obnovu po skončení konfliktu; nalieha na PK/VP, aby začala s vypracovaním konkrétneho plánu na účasť EÚ na obnove Sýrie a zamerala sa na inkluzívne, spoločné úsilie, do ktorého budú zapojené hlavné medzinárodné organizácie a finančné inštitúcie, ako aj regionálni a miestni aktéri; zdôrazňuje však význam vlastnej zodpovednosti samotných Sýrčanov za proces obnovy po ukončení konfliktu;

9.  zdôrazňuje mimoriadne dôležitú činnosť miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti a MVO, pokiaľ ide o zaznamenávanie dôkazov o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti a inom násilí vrátane ničenia kultúrneho dedičstva; žiada EÚ a jej členské štáty, aby týmto subjektom poskytli ďalšiu a úplnú pomoc; žiada EÚ a jej členské štáty, aby dostatočne financovali organizácie, ktoré pracujú na vyšetrovaní z otvorených zdrojov a digitálnom zhromažďovaní dôkazov o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, s cieľom zaistiť zodpovednosť a postaviť páchateľov pred súd;

10.  víta dôraz, ktorý sa v stratégii EÚ pre Sýriu kladie na podporu odolnosti sýrskeho obyvateľstva a sýrskej spoločnosti; vyzýva EÚ a členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie o budovanie sýrskych ľudských kapacít a občianskej spoločnosti spolu so subjektmi a prostredníctvom subjektov, ktorí presadzujú ľudské práva, rovnosť (vrátane rodovej rovnosti a práv menšín), demokraciu a posilňovanie postavenia, ak je to možné v Sýrii, ako aj pre sýrskych utečencov žijúcich v exile v regióne alebo v Európe; zdôrazňuje, že takéto budovanie kapacít by malo podporovať Sýrčanov pri procese transformácie (v oblastiach, ako je regulácia médií, decentralizácia, správa obcí a vypracovanie ústavy), s náležitým zohľadnením potrieb a úlohy žien;

11.  vyjadruje spokojnosť s tým, že úloha občianskej spoločnosti vrátane ženských organizácií bola uznaná ako zásadná súčasť trvalého riešenia; pripomína, že EÚ musí podporovať a uľahčovať primeranú účasť alebo konzultácie občianskej spoločnosti a žien v mierovom procese v súlade s komplexným prístupom EÚ k vykonávaniu rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti; trvá na tom, že ľudské práva žien je nutné zohľadniť v novej ústave Sýrie;

12.  domnieva sa, pri súčasnom potvrdení svojej podpory úsiliu globálnej koalície na boj proti ISIL/Dá’iš, že v stratégii EÚ sa mali preskúmať aj aspekty týkajúce sa boja proti ISIS/Dá’iš a ďalším skupinám na zozname OSN teroristických organizácií so zameraním na základné politické a sociálno-ekonomické príčiny, ktoré napomohli šíreniu terorizmu, a mali sa identifikovať konkrétne opatrenia na ich riešenie; okrem toho sa domnieva, že sa mali vypracovať spôsoby, ktoré by prispeli k zachovaniu multietnického, multináboženského a multikonfesionálneho charakteru sýrskej spoločnosti;

13.  zdôrazňuje význam ochrany etnických a náboženských menšín v Sýrii a je pevne presvedčený, že každý politický proces by mal byť inkluzívny a zameraný na obnovu Sýrie ako multikonfesionálneho a tolerantného štátu;

14.  pripomína, že rýchle zavedenie opatrení na budovanie dôvery (CBM) vrátane neobmedzeného prístupu humanitárnych pracovníkov v rámci celej Sýrie, poskytovanie základných verejných služieb (elektriny, vody, zdravotnej starostlivosti), ukončenie obliehania všetkých miest a prepustenie väzňov a rukojemníkov má zásadný význam; víta dohodu medzi sýrskou vládou a skupinami rebelov na evakuácii štyroch obliehaných miest; naliehavo vyzýva všetky strany, aby podporili a uľahčili prijatie komplexnej dohody o CBM;

15.  s poľutovaním konštatuje, že z hľadiska sociálneho a hospodárskeho rozvoja posunul ničivý občiansky konflikt krajinu desaťročia späť, pripravil milióny ľudí o prácu a uvrhol ich do chudoby, čo so sebou prinieslo výrazné zhoršenie služieb v oblasti zdravotníctva a vzdelávania, rozsiahle vysídlenie Sýrčanov a únik mozgov; zdôrazňuje preto význam zvýšenia nehumanitárnej pomoci zameranej na posilnenie odolnosti obyvateľov Sýrie a opätovného naštartovania hospodárstva; vyzýva okrem toho členské štáty, aby preukázali silenejší záväzok k spoločnej zodpovednosti, ktorý by sýrskym utečencom umožňoval nájsť ochranu hneď za hranicami susedného regiónu, a to aj prostredníctvom presídlenia a systémov prijímania osôb z humanitárnych dôvodov; domnieva sa však, že hneď po skončení konfliktu by sa mali vytvoriť stimuly pre návrat kvalifikovaných sýrskych utečencov, ktorí by prispievali k úsiliu o obnovu;

16.  víta nové priority partnerstva, ktoré EÚ uzavrela s Jordánskom a Libanonom, ako aj zmiernenie pravidiel EÚ o pôvode pri vývoze z Jordánska; vyjadruje poľutovanie nad tým, že veľký počet utečencov v Jordánsku, Libanone a Turecku stále žije v neistých sociálnych a ekonomických podmienkach a často si nedokážu nájsť (legálne) zamestnanie; vyzýva PK/VP, aby naliehala na orgány v Jordánsku a Libanone, aby pracovali na odstránení zvyšných (neoficiálnych) prekážok, podporili širšie príležitosti na samostatnú zárobkovú činnosť a splnili záväzky týkajúce sa vytvárania pracovných miest pre ženy a mladých ľudí;

17.  plne podporuje cieľ zabezpečiť uskutočnenie iniciatívy „žiadna stratená generácia detí“ v Sýrii a regióne a požaduje ďalšie úsilie o dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť všetkým deťom utečencov a zraniteľným deťom v hostiteľských komunitách kvalitné vzdelávanie rovnako pre dievčatá a chlapcov; zdôrazňuje potrebu uznať často neformálne vzdelávanie v utečeneckých táboroch a podporovať psychologickú rehabilitáciu týchto traumatizovaných detí;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, Organizácii Spojených národov, členom medzinárodnej skupiny na podporu Sýrie a všetkým stranám zapojeným do konfliktu, a zabezpečil preklad tohto textu do arabčiny.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia