Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2687(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0300/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0229

Přijaté texty
PDF 356kWORD 51k
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk
Uprchlický tábor v Dadaabu
P8_TA(2017)0229RC-B8-0300/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017 o uprchlickém táboře v Dadaabu (2017/2687(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení Mezivládního úřadu pro rozvoj ve východní Africe (IGAD), které bylo vydáno v Nairobi dne 25. března 2017 a týkalo se trvalých řešení situace somálských uprchlíků a znovuzačlenění navrátilců do Somálska,

–  s ohledem na Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, kterou přijala OSN dne 19. září 2016,

–  s ohledem na společné prohlášení ministerské tripartitní komise pro dobrovolnou repatriaci somálských uprchlíků žijících v Keni, které bylo vydáno dne 25. června 2016,

–  s ohledem na výsledky summitu EU o migraci, který se konal ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015,

–  s ohledem na prohlášení ministerské konference chartúmského procesu (iniciativa v oblasti migračních tras EU – oblast Afrického rohu), které bylo vydáno v Římě dne 28. listopadu 2014,

–  s ohledem na tripartitní dohodu o dobrovolné repatriaci, kterou dne 10. listopadu 2013 podepsaly vlády Somálska a Keni a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR),

–  s ohledem na to, že se Nejvyšší soud Keni ve svém rozhodnutí ze dne 9. února 2017 vyslovil proti uzavření uprchlického tábora Dadaab,

–  s ohledem na to, že se keňská vláda rozhodla, že se proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2017 odvolá;

–  s ohledem na prohlášení týkající se rozhodnutí keňské vlády uzavřít uprchlický tábor Dadaab, které dne 20. května 2016 vydali mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, komisaře EU pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimicy a komisaře EU pro humanitární pomoc Christose Stylianidese,

–  s ohledem na nouzový svěřenský fond EU pro Afriku,

–  s ohledem na celosvětový pakt OSN o sdílení odpovědnosti za uprchlíky,

–  s ohledem na národní orientační program pro Somálsko a východní Afriku v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že oblast Afrického rohu, kde žije téměř 250 milionů obyvatel a jehož populace velmi rychle roste, poskytuje útočiště největšímu počtu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků v Africe i na světě; vzhledem k tomu, že tento region čelí problémům, jako je nezákonná migrace, násilné vysidlování, obchodování s lidmi, převaděčství, terorismus a násilné konflikty,

B.  vzhledem k tomu, že tyto problémy vyplývají z různých faktorů, které se liší v závislosti na místní situaci, avšak zpravidla pramení z chybějící řádné správy, nedostatku socio-hospodářských příležitostí, extrémní chudoby a změny klimatu;

C.  vzhledem k tomu, že komplex uprchlického tábora Dadaab byl zřízen v roce 1991 jakožto prozatímní řešení situace osob, které hledaly útočiště a prchaly před pronásledováním, násilím a nestabilitou v oblasti východní Afriky, především pak osob prchajících před občanskou válkou v Somálsku; vzhledem k tomu, že tento komplex v současnosti tvoří pět různých táborů s různými osobami a pokrývá oblast 50 km², přičemž tábory Hagadera, Dagahaley a Ifo patří k nejstarším a nejhustěji osídleným;

D.  vzhledem k tomu, že přestože měl tábor Dadaab původně poskytovat útočiště asi 90 000 osob, jeho populace v současnosti činí podle odhadů OSN asi 260 000 osob, z nichž 95 % pochází ze Somálska a 60 % je mladších 18 let; vzhledem k tomu, že v květnu 2016 Keňa zrušila odbor pro záležitosti uprchlíků, který se zabýval registrací, což znamená, že desítky tisíc osob nebyly dosud registrovány a že toto číslo může ve skutečnosti dále narůstat;

E.  vzhledem k tomu, že uprchlíkům v tomto táboře hrozí násilí, přičemž obzvláště jsou ohroženy ženy a děti;

F.  vzhledem k tomu, že Somálsko více jak dvacet let trpí velkou nestabilitou a neexistencí státních struktur, přičemž dopad této situace dále zhoršují opakované přírodní hrozby související se změnou klimatu; vzhledem k tomu, že tyto problémy ohrožují odolnost a schopnost nejzranitelnějších skupin obyvatel Somálska se s touto situací vyrovnat a staly se hlavními důvody vysidlování osob uvnitř Somálska i do sousedních zemí;

G.  vzhledem k tomu, že po třech desetiletích je situace somálských uprchlíků jedním z nejdéle trvajících problémů v této oblasti na světě, neboť v exilu se rodí již třetí generace uprchlíků; vzhledem k tomu, že v regionu došlo k vysídlení téměř jednoho milionu Somálců a uvnitř samotného Somálska bylo vysídleno dalších 1,1 milionu osob;

H.  vzhledem k tomu, že v rámci celého světa patří Somálsko posledních 15 let k zemím, z nichž odešlo nejvíce uprchlíků, neboť v současnosti je registrováno 1,1 milionu uprchlíků, z nichž 80 % nalezlo útočiště v oblasti Afrického rohu a Jemenu; vzhledem k tomu, že somálské úřady opakovaně vyjádřily ochotu přijmout své státní příslušníky; vzhledem k tomu, že Keňa v současnosti poskytuje útočiště 500 000 uprchlíkům, jejichž počet nadále roste v důsledku narůstající nestability v tomto regionu, především v Jižním Súdánu;

I.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Somálsku je stále vážná a nepředvídatelná a že nadále probíhají útoky skupiny aš-Šabáb a dalších ozbrojených a teroristických skupin; vzhledem k tomu, že dne 6. dubna 2017 prezident Mohamed Abdullahi „Farmajo“ Mohamed prohlásil Somálsko za válečnou zónu a nabídl amnestii členům islamistické skupiny aš-Šabáb, včetně školení, zaměstnání a vzdělání, a to za podmínky, že do 60 dnů složí své zbraně;

J.  vzhledem k tomu, že je celý region východní Afriky postižen obrovským suchem a v některých částech Jižního Súdánu byl vyhlášen hladomor, který ohrožuje až jeden milion osob; vzhledem k tomu, že pro Somálsko bylo vyhlášeno varování před hladomorem, neboť tato země čelí třetímu hladomoru za posledních 25 let a podle zpráv vlády potřebuje 6,2 milionu osob okamžitě potravinovou pomoc; vzhledem k tomu, že keňský prezident Uhuru Kenyatta vyhlásil sucho v zemi za národní katastrofu, neboť 2,7 milionu osob trpí extrémním hladem; vzhledem k tomu, že se očekává, že v Etiopii, Keni, Somálsku a v Jemenu dojde k dalšímu zhoršení situace, což by mohlo vyústit v rozsáhlý hladomor;

K.  vzhledem k tomu, že podle Organizace spojených národů vedlo sucho k dalšímu vnitřnímu vysídlování a od listopadu 2016 bylo více než 683 000 osob nuceno opustit své domovy; vzhledem k tomu, že v průběhu posledního hladomoru v roce 2011 zemřelo asi 250 000 osob;

L.  vzhledem k tomu, že dne 6. května 2016 keňská vláda oznámila své rozhodnutí, že „v co nejkratší době“ uzavře tábor Dadaab, což zdůvodnila bezpečnostními riziky a potřebou ukončit dlouho trvající uprchlický problém v regionu; avšak vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2016 keňská vláda oznámila, že tábor Dadaab uzavře do května 2017; vzhledem k tomu, že od summitu Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD), který se konal dne 25. března 2017, se veškeré úsilí nyní zaměřuje na to, aby bylo nalezeno regionální a udržitelné řešení situace somálských uprchlíků;

M.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství, včetně EU, vyjádřilo pochopení pro obavy keňské vlády a pro její důvody pro uzavření tábora, avšak rovněž zdůraznilo, že návrat do Somálska musí proběhnout v souladu s mezinárodními standardy, tedy, že musí být dobrovolný a dotčeným osobám musí být poskytnuty informace, přičemž navracející se osoby musí mít přístup k objektivním, neutrálním a náležitým informacím, návraty musí probíhat bezpečně, důstojně a udržitelným způsobem, a navracející se osoby musí být informovány o tom, co se stane v případě, že se dobrovolně nevrátí;

N.  vzhledem k tomu, že dne 9. února 2017 Nejvyšší soud Keni ve svém rozhodnutí, které vydal v reakci na petici dvou keňských organizací zabývajících se lidskými právy (Keňské komise pro lidská práva a organizace Kituo Cha Sheria), uvedl, že nařízení keňské vlády týkající se uzavření uprchlického tábora Dadaab jsou diskriminační a představují kolektivní trest a že jsou rovněž přehnaná, svévolná a neadekvátní;

O.  vzhledem k tomu, že diskuse, kterou vyvolalo rozhodnutí o uzavření tábora Dadaab, obrátila pozornost na pomalé tempo provádění tripartitní dohody, kterou podepsal UNHCR a vlády Keni a Somálska v roce 2013 a jejímž cílem bylo provádět dobrovolné návraty Somálců do stabilních oblastí v Somálsku, a vzhledem k tomu, že tento problém otevřeně kritizovala vláda Keni i další zúčastněné strany;

P.  vzhledem k tomu, že UNHCR začal podporovat dobrovolné návraty somálských uprchlíků v roce 2014 a do země se vrátilo asi 65 000 osob, nicméně plnění cíle, kterým bylo zvýšit tempo udržitelných návratů, se bude i nadále odvíjet od situace v Somálsku;

Q.  vzhledem k tomu, že na konci srpna 2016 somálské orgány v regionu Jabaland zastavily repatriaci do hlavního města regionu Kismaayo, neboť čelily přívalu uprchlíků; vzhledem k tomu, že podle UNHCR děti tvoří téměř 70 % navrátilců;

R.  vzhledem k tomu, že uzavření tábora Dadaab bude mít negativní dopad na další sousední země, jako je Etiopie, které v současnosti poskytují útočiště asi 245 000 somálských uprchlíků, což by mohlo vést k novému přívalu uprchlíků; vzhledem k tomu, že tato situace odkrývá provázanost otázek souvisejících s uprchlíky, ostrahou hranic a stabilitou a zdůraznila potřebu posílené regionální spolupráce při řešení těchto otázek, a to nejen v souvislosti s rozhodnutím o uzavření tábora Dadaab;

S.  vzhledem k tomu, že pro mnohé uprchlíky, především osoby z venkovských oblastí, závisí možnost jejich návratu na tom, zda budou moci získat zpět svou půdu v zemi, kde je systém držby půdy slabý a často dochází k nucenému zbavení držby;

T.  vzhledem k tomu, že lidé v širším regionu kolem města Dadaab prokázali v souvislosti s uprchlickým táborem obrovskou lidskost, šlechetnost a toleranci, avšak čelí nesmírným problémům v hospodářské oblasti a v oblasti rozvoje a životního prostředí;

U.  vzhledem k tomu, že dárci přesunuli svou pozornost na jiné konflikty a omezili své výdaje v důsledku dlouho se vlekoucí situace v Dadaabu, což znamená, že uprchlíci v táboře čelí problémům;

V.  vzhledem k tomu, že zejména změna klimatu má devastující dopady na pastevecký a nomádský způsob života, který představuje živobytí pro velký počet lidí v tomto regionu, přičemž tito lidé čelí také dalším hrozbám způsobeným mimo jiné suchem, nemocemi, válkou a ubývajícím počtem hospodářských zvířat;

W.  vzhledem k tomu, že EU vyčlenila na období let 2014–2020 prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (ERF) 286 milionů EUR, které jsou určeny především na provádění „paktu“ a na budování státu a míru, potravinovou bezpečnost, odolnost a na vzdělání; vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2015 byl na summitu ve Vallettě podepsán nouzový svěřenský fond EU pro Afriku (EUTF), který byl určen na řešení základních příčin destabilizace, nuceného vysídlování a nezákonné migrace prostřednictvím podpory odolnosti, hospodářských příležitostí, rovných příležitostí, bezpečnosti a rozvoje; vzhledem k tomu, že EU přijímá opatření k záchraně životů a zajištění základních potřeb uprchlíků, kteří se nacházejí v keňských uprchlických táborech;

X.  vzhledem k tomu, že EU se zavázala, že bude podporovat misi Africké unie v Somálsku (AMISOM) finančními prostředky s cílem zajistit bezpečnost a omezit hrozbu, kterou představuje skupina aš-Šabáb a další ozbrojené opoziční skupiny; vzhledem k tomu, že dne 23. března 2017 uspořádala Komise Africké unie za přítomnosti zástupců EU a OSN konzultaci na vysoké úrovni týkající se budoucnosti mise AMISOM, podpory institucí bezpečnostního sektoru a reforem v Somálsku; vzhledem k tomu, že EU na konferenci o Somálsku, která se konala v Londýně dne 11. května 2017, oznámila novou podporu pro Somálsko v hodnotě 200 milionů EUR;

Y.  vzhledem k tomu, že poté, co vydal prezident USA Trump dne 27. ledna 2017 dekret, čelí přibližně 3 000 uprchlíků, kteří měli být v roce 2017 přesídleni z Keni, převážně z tábora Dadaab, do USA, nejisté budoucnosti, přičemž většina z nich byla podrobena přísné kontrole ze strany USA a zástupců OSN a čekala až 10 let na schválení přesídlení;

Z.  vzhledem k tomu, že EU by měla posílit úsilí v oblasti přesídlování, aby se dostala na úroveň zemí, které nejsou členy EU, jako je např. Austrálie a Kanada, s cílem naplnit požadavky, které UNHCR považuje za nezbytné k zajištění spravedlivého rozdělení uprchlíků po celém světě;

AA.  vzhledem k tomu, že v globálním akčním plánu z Nairobi, který byl přijat na summitu Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) dne 25. března 2017, bylo zdůrazněno, že mezi hlavní důvody vysídlování obyvatel v tomto regionu patří sucho a ozbrojené konflikty;

AB.  vzhledem k tomu, že poté, co proběhla volební hodnotící mise EU v Keni, bylo navrženo, že by bylo vhodné a účinné vyslat volební pozorovatelskou misi EU, která by sledovala průběh všeobecných voleb v srpnu 2017;

1.  vyjadřuje Keni a přilehlé oblasti města Dadaab uznání za úlohu, kterou sehrály při přijímání nebývale velkého počtu uprchlíků po tak dlouhou dobu; zdůrazňuje však skutečnost, že současná situace v tomto regionu je neudržitelná a vyžaduje, aby vlády v tomto regionu a mezinárodní společenství jako celek, včetně EU, reagovaly účinným a koordinovaným způsobem s cílem dosáhnout udržitelného řešení otázky somálských uprchlíků, spolu s úsilím zaměřeným na zvýšení bezpečnosti a zajištění dlouhodobého socioálně-ekonomického rozvoje v tomto regionu;

2.  bere na vědomí prohlášení z Nairobi, které učinil Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD), týkající se nalezení trvalého řešení otázky somálských uprchlíků a opětovného začleňování navrácených osob v Somálsku; vítá závazek dosáhnout komplexního regionálního přístupu a zároveň zachovat ochranu a podporovat soběstačnost v zemích poskytujících azyl, čehož má být dosaženo za podpory mezinárodního společenství a v souladu s mezinárodním mechanismem sdílení odpovědnosti, jak je uvedeno v Komplexním rámci pro reakci na uprchlickou krizi v rámci Newyorské deklarace pro uprchlíky a migranty;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že členské státy EU sehrávají velmi nevýraznou úlohu, pokud jde o úsilí zaměřené na přesídlení uprchlíků z Dadaabu, a vyzývá EU, aby dostála svým povinnostem při zajišťování spravedlivého sdílení zátěže;

4.  poukazuje na to, že pokud bude situace v širším regionu i nadále nestabilní a bude opětovně hrozit riziko hladomoru, uprchlíci se již nebudou moci navrátit domů; vyzývá proto EU, aby mezi její hlavní cíl patřil i nadále dlouhodobý rozvoj a aby výrazně zintenzívnila své úsilí s cílem zapojit se a hrát roli prostředníka v tomto regionu v zájmu vyřešení základních ekonomických, politických, environmentálních a bezpečnostních problémů, jež jsou hlavními příčinami extrémní chudoby, trestné činnosti, radikalizace a terorismu a v konečném důsledku způsobují migraci;

5.  zdůrazňuje skutečnost, že k zajištění trvalé ochrany 260 000 somálských uprchlíků bude nevyhnutelně potřebná reakce na regionální úrovni; připomíná, že udržitelné opětovné začleňování navracených osob vyžaduje komplexní přístup za účasti komunit, aby bylo možné zvýšit absorpční kapacitu a zajistit navráceným osobám, vnitřně vysídleným osobám a místním komunitám v Somálsku lepší přístup ke službám;

6.  vítá přijetí globálního a regionálního akčního plánu z Nairobi, který stanovuje postupné uzavírání táborů a umožní, aby měli uprchlíci přístup k pracovním příležitostem a službám ve svých hostitelských zemích a mohli se volně pohybovat; vyjadřuje však politování nad skutečností, že nevznikla konkrétní opatření pro tábor Dadaab; podporuje vytvoření regionálního fondu dárců;

7.  domnívá se, že vzhledem k současné situaci pokračujících bezpečnostních problémů v Somálsku a vysokému riziku propuknutí hladomoru by měly být návraty v každém případě dobrovolné; vyzývá k většímu sdílení odpovědnosti, pokud jde o přijímání uprchlíků a stanovení dalších metod, které pomohou uprchlíkům dostat se do třetích zemí, včetně EU;

8.  připomíná, že podporuje cíle nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku (EUTF) při řešení základních příčin nelegální migrace a vysídlení osob ve východoafrickém regionu; žádá členské státy, aby dodržovaly své závazky, které přijaly ve vztahu k fondu; žádá však Komisi, aby zintenzivnila konzultace s aktéry v regionu, včetně místních obyvatel, regionálních orgánů státní správy a nevládních organizací, s cílem zaměřit se na problémy a potřeby na místní úrovni a vytvořit příznivé prostředí a zvýšit kapacitu pro návrat uprchlíků do jejich domovských zemí; zdůrazňuje skutečnost, že uprchlický tábor Dadaab vytvořil přibližně 10 000 pracovních míst, které se týkají zejména humanitárních činností;

9.  zdůrazňuje, že při využívání zdrojů nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku (EUTF) pro účely pomoci při navracení osob z uprchlického tábora Dadaab a zavádění opatření pro rozvoj a na zvýšení odolnosti v tomto regionu je důležité se zaměřit na obyvatele a místní komunity; je pevně přesvědčen, že nouzový svěřenský fond EU pro Afriku (EUTF) by se neměl zaměřovat jen na hospodářský rozvoj, nýbrž i na místní projekty v tomto regionu, které jsou zaměřeny zejména na zlepšování kvality, všeobecné dostupnosti základních služeb, rovného přístupu k nim a na zlepšování odborné přípravy pro rozvoj místních dovedností a také na uspokojení potřeb zranitelných skupin obyvatel, včetně menšin;

10.  domnívá se, že nouzový svěřenský fond EU pro Afriku (EUTF) by měl klást větší důraz na posílení udržitelného rozvoje v tomto regionu, a to tak, že zvýší hospodářské a pracovní příležitosti a odolnost; požaduje, aby byly tyto finanční prostředky využity na podporu udržitelného rozvoje a k dalšímu rozšíření využívání sluneční energie jako zdroje energie využitelné např. k čerpání pitné vody, což se osvědčilo jako úspěšný projekt v některých částech uprchlického tábora Dadaab;

11.  poukazuje na to, že ženy a děti tvoří více než 60 % celkového počtu osob v tomto uprchlickém táboře a patří tam mezi nejzranitelnější a nejvíce marginalizované skupiny; vyzývá keňskou vládu, regionální orgány, mezinárodní humanitární organizace a mezinárodní společenství, včetně EU, aby přijaly zlváštní přístup k pomoci, která se zabývá faktory, jež mají vliv na zranitelnost žen a dětí, jako je např. pronásledování na základě pohlaví a genderu, násilí páchané na ženách, sexuální zneužívání a vykořisťování, extrémní chudoba a vyloučení;

12.  vyjadřuje somálským orgánům uznání za pokrok, jehož dosáhly v uplynulých měsících, včetně uspořádání voleb; zdůrazňuje však skutečnost, že bezpečnostní a socioálně-ekonomické podmínky jsou v mnoha částech Somálska i nadále pro rozsáhlé navracení nesmírně obtížné; vyzývá proto EU a její členské státy, aby spolupracovaly se somálskými orgány s cílem zintenzívnit úsilí o to, aby byla v zemi zajištěna stabilita před provedením rozsáhlé repatriace;

13.  vyzývá EU a mezinárodní partnery, aby splnili závazky k Somálsku, zejména tak, že budou v zájmu dosažení dlouhodobé stability usilovat o zajištění potravin s cílem zabránit hrozícímu hladomoru, podporovat bezpečnost a smírné řešení sporných otázek mezi skupinami obyvatel, usilovat o zlepšení správy veřejných financí a poskytovat pomoci na dokončení procesu revize ústavy;

14.  vyzývá EU k zajištění toho, aby relokační programy v tomto regionu dbaly na to, aby byly zranitelné skupiny osob přemísťovány do bezpečných oblastí odpovědným způsobem, a aby se dodržovala práva uprchlíků; vyzývá EU a její mezinárodní partnery, aby pomohli při budování infrastruktury po celé zemi a vracející se uprchlíci se tak mohli znovu bezpečně a trvale začlenit do somálské společnosti, aniž by byli vystavováni teroristickým hrozbám, jako je např. aš-Šabáb;

15.  zdůrazňuje, že je nezbytné lépe spravovat hranice mezi Somálskem a jeho sousedními zeměmi, které jsou považovány za základnu pro sítě obchodníků s lidmi a převaděčů, obchodníků se zbraněmi, drogami a dalším nedovoleným zbožím a slouží tak k financování trestné činnosti a terorismu; očekává, že výcviková mise EU v Somálsku bude úzce spolupracovat s misí AMISOM a se somálskými orgány s cílem vyměňovat si osvědčené postupy týkající se zlepšené správy hranic v zájmu dopadení obchodníků s lidmi a převaděčů a pašeráků;

16.  uznává, že pokud nedojde ke zlepšení bezpečnostní situace v tomto regionu, nelze dosáhnout žádného rozvoje; důrazně však vyzdvihuje fakt, že prostředky z Evropského rozvojového fondu a oficiální rozvojové pomoci musí být vynaloženy na hospodářský, lidský a sociální rozvoj v této oblasti, se zvláštním důrazem na problematické otázky rozvoje uvedené v rozhodnutí o svěřenském fondu; připomíná, že prostředky Evropského rozvojového fondu a oficiální rozvojové pomoci by měly být využívány výhradně na rozvojové cíle, které se zaměřují na základní příčiny migrace;

17.  poukazuje na to, že je třeba posílit odolnost zasažených hostitelských komunit v regionu Dadaab v Keni a podpořit jejich rozvoj a zároveň je třeba věnovat pozornost tomu, aby postupné rušení tábora v Dadaabu, omezování veřejných služeb poskytovaných ve městě a hospodářské otřesy, které to může místním obyvatelům způsobit, neměly negativní dopad na živobytí obyvatelstva; zdůrazňuje skutečnost, že osoby, které nalezly v Dadaabu útočiště, vytvořily značnou zátěž pro životní prostředí tohoto regionu, což má dopad na přístup místních obyvatel k přírodním zdrojům; zdůrazňuje skutečnost, že tento problém by měl být řešen společně keňskou vládou a prostřednictvím národního orientačního programu EU pro Keňu; očekává, že keňská vláda a EU zohlední zvláštní potřeby této nestabilní oblasti;

18.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím vlády USA snížit svůj příspěvek určený agenturám OSN o 640 milionů USD; vyjadřuje své znepokojení nad přímým dopadem, který bude mít toto rozhodnutí na region; klade důraz na to, že dobrovolné příspěvky EU do fondů a agentur OSN, které činí polovinu jejich celkového rozpočtu, mají zásadní význam pro udržení celosvětového míru a bezpečnosti;

19.  zdůrazňuje, že deficit v rozpočtu agentur OSN, jako je např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UHNCR), který poskytuje ochranu, přístřeší a humanitární pomoc v obtížných a složitých situacích, jen dále vyostří bezpečnostní problémy v regionu;

20.  s velkým znepokojením bere na vědomí závažné dopady změny klimatu na tento region, které EU, jejím členským státům a celému mezinárodnímu společenství jasně připomínají, že je třeba provádět ustanovení Pařížské dohody, přičemž poukazuje na přímý dopad, jenž tato opatření mají na válku a hladomor v této oblasti;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě Keni, guvernérovi regionu Garissa, předsedovi keňského parlamentu, vládě Somálska, mluvčímu somálského parlamentu, Mezivládnímu úřadu pro rozvoj (IGAD), vládám členských států Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD), generálnímu tajemníkovi OSN a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí