Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2687(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0300/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/05/2017 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0229

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 58k
Neljapäev, 18. mai 2017 - Strasbourg
Dadaabi pagulaslaager
P8_TA(2017)0229RC-B8-0300/2017

Euroopa Parlamendi 18. mai 2017. aasta resolutsioon Dadaabi pagulaslaagri kohta (2017/2687(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika Arenguühenduse (IGAD) 25. märtsi 2017. aasta Nairobi deklaratsiooni Somaalia pagulaste jaoks püsivate lahenduste leidmise ja tagasipöördujate taasintegreerimise kohta Somaalias,

–  võttes arvesse 19. septembril 2016. aastal vastu võetud pagulasi ja rändajaid käsitlevat ÜRO New Yorgi deklaratsiooni,

–  võttes arvesse Keenias elavate Somaalia pagulaste vabatahtlikku kodumaale tagasipöördumist käsitleva kolmepoolse ministrite komisjoni 25. juuni 2016. aasta ühiskommünikeed,

–  võttes arvesse 11.–12. novembril 2015 Vallettas toimunud ELi rändeteemalise tippkohtumise tulemust,

–  võttes arvesse Hartumi protsessi (ELi – Aafrika Sarve piirkonna rändeteede algatus) ministrite konverentsi deklaratsiooni, mis võeti vastu 28. novembril 2014 Roomas,

–  võttes arvesse Somaalia ja Keenia valitsuste ning ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 10. novembril 2013 allkirjastatud kolmepoolset lepingut vabatahtliku repatrieerimise kohta,

–  võttes arvesse Keenia kõrgema kohtu 9. veebruari 2017. aasta eitavat otsust Dadaabi pagulaslaagri sulgemise kohta,

–  võttes arvesse Keenia valitsuse otsust kõrgema kohtu 9. veebruari 2017. aasta otsus edasi kaevata,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica ning Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese pressiesindajate avaldust Keenia valitsuse 20. mai 2016. aasta otsuse kohta sulgeda Dadaabi pagulaslaager,

–  võttes arvesse ELi hädaolukorra usaldusfondi Aafrika jaoks,

–  võttes arvesse ÜRO algatust Global Compact pagulastega seotud vastutuse jagamise kohta,

–  võttes arvesse 11. Euroopa Arengufondi (EAF) riiklikku soovituskava Somaalia ja Ida-Aafrika jaoks,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Aafrika Sarve piirkond, kus elab peaaegu 250 miljonit inimest ja mille elanikkond kasvab kiiresti, on võtnud vastu suurima arvu riigisiseseid põgenikke ja pagulasi Aafrikas ja kogu maailmas; arvestades, et selle piirkonna probleemideks on ebaseaduslik ränne, sundümberasumine, inimkaubandus, inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine, terrorism ja vägivaldsed konfliktid;

B.  arvestades, et neid probleeme põhjustavad mitmed tegurid, mis varieeruvad sõltuvalt kohalikest oludest, kuid mis üldiselt johtuvad hea valitsemistava ja sotsiaal-majanduslike võimaluste puudumisest, äärmisest vaesusest, ebastabiilsusest ja kliimamuutustest;

C.  arvestades, et Dadaabi pagulaskompleks loodi 1991. aastal ajutise lahendusena neile, kes otsivad varjupaika ja põgenevad tagakiusamise, vägivalla ja ebastabiilsuse eest Ida‑Aafrika piirkonnas ja eelkõige Somaalia kodusõja eest; arvestades, et praegu koosneb see kompleks kogupindalaga 50 ruutkilomeetrit eri piirkondadest pärit inimestele mõeldud viiest eri laagrist, millest Hagadera, Dagahaley ja Ifo laagrid on kõige vanemad ja kõige tihedamini asustatud;

D.  arvestades, et Dadaabi kompleksis, mis oli algselt ette nähtud ligikaudu 90 000 inimese jaoks, elab ÜRO hinnangute kohaselt praegu umbes 260 000 inimest, kellest 95 % pärineb Somaaliast ja 60 % on nooremad kui 18 aastat; arvestades, et 2016. aasta mais saatis Keenia laiali oma pagulasküsimuste ministeeriumi, mis vastutas pagulaste registreerimise eest, ning see tähendab, et kümneid tuhanded inimesi ei ole registreeritud, mis võib neid arve veelgi suurendada;

E.  arvestades, et laagris elavaid pagulasi ohustab vägivald, mille puhul on naised ja lapsed eriti kaitsetus olukorras;

F.  arvestades, et rohkem kui kahe aastakümne jooksul on Somaalia kannatanud suure ebastabiilsuse ja riigistruktuuride puudumise all, mille tagajärgi on veelgi süvendanud kliimamuutustega seotud korduvad loodusõnnetused; arvestades, et need probleemid on seadnud surve alla Somaalia kõige kaitsetumate kogukondade vastupidavuse ja toimetulekuvõime ning neist on saanud inimeste Somaalia-sisese ja naaberriikidesse ümberasumise peamine ajend;

G.  arvestades, et Somaalia kolm aastakümmet kestnud pagulasprobleem on üks maailma pikaajalisemaid ning eksiilis on sündinud juba kolmas põlvkond pagulasi; arvestades, et sellesse piirkonda on ümber asunud peaaegu miljon somaallast, millele lisaks on 1,1 miljonit inimest ümber asunud Somaalias endas;

H.  arvestades, et Somaalia on üks viiest maailma riigist, kust on viimase 15 aasta jooksul põgenenud kõige rohkem inimesi, kuna praeguseks on registreeritud 1,1 miljonit Somaalia pagulast, kellest enam kui 80 % asuvad Aafrika Sarve ja Jeemeni piirkonnas; arvestades, et Somaalia valitsus on korduvalt avaldanud valmisolekut oma kodanikud vastu võtta; arvestades, et Keenias on praegu ligikaudu 500 000 põgenikku, kelle arv kasvab pidevalt piirkonnas, eelkõige Lõuna-Sudaanis suureneva ebastabiilsuse tõttu;

I.  arvestades, et Somaalia julgeolekuolukord jääb endiselt ohtlikuks ja ettearvamatuks ning al‑Shabaabi ja teiste terroristlike ja relvarühmituste rünnakud jätkuvad; arvestades, et 6. aprillil 2017 kuulutas president Mohamed Abdullahi „Farmajo“ Mohamed Somaalia sõjapiirkonnaks ning pakkus islamistliku sissirühmituse al‑Shabaab liikmetele amnestiat, koolitust, tööd ja haridust, kui nad 60 päeva jooksul relvad maha panevad;

J.  arvestades, et kogu Ida-Aafrika piirkonda on tabanud ulatuslik põud ja mõnedes Lõuna-Sudaani osades on välja kuulutatud näljahäda, mis ohustab kuni miljonit inimest; arvestades, et viimase 25 aasta jooksul kolmanda näljahädaga silmitsi seisvas Somaalias on antud näljahäda eelhoiatus ja valitsuse andmetel vajab erakorralist toiduabi 6,2 miljonit inimest; arvestades, et Keenia president Uhuru Kenyatta on kuulutanud Keenias valitseva põua riiklikuks katastroofiks, mis on seadnud 2,7 miljonit inimest silmitsi tõsise näljaga; arvestades, et prognooside kohaselt halveneb olukord Etioopias, Keenias, Somaalias ja Jeemenis ilmselt veelgi, mis võib kaasa tuua laialdase näljahäda;

K.  arvestades, et ÜRO andmetel on põud Somaalias põhjustanud täiendavat riigisisest ümberasumist ja alates 2016. aasta novembrist on üle 683 000 inimese olnud sunnitud oma kodudest lahkuma; arvestades, et viimase, 2011. aasta näljahäda ajal suri ligi 250 000 inimest;

L.  arvestades, et Keenia valitsus tegi 6. mail 2016 teatavaks otsuse, et Dadaabi laager suletakse nii kiiresti kui võimalik, viidates julgeolekuprobleemidele ja vajadusele lõpetada pikaleveninud pagulasolukord selles piirkonnas; arvestades, et 2016. aasta 30. novembril teatas Keenia valitsus siiski, et laager suletakse 2017. aasta maiks; arvestades, et alates 25. märtsil 2017 toimunud IGADi tippkohtumisest on kõik jõupingutused nüüd suunatud Somaalia pagulaste jaoks piirkondliku ja jätkusuutliku lahenduse leidmisele;

M.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus, sealhulgas EL, on väljendanud arusaamist Keenia valitsuse muredest ja laagri sulgemise põhjustest, kuid on samuti rõhutanud, et inimeste tagasipöördumine Somaaliasse peab toimuma rahvusvaheliste normide kohaselt, see peab olema vabatahtlik ja teadlik, tagasipöördujatel peab olema juurdepääs objektiivsele, neutraalsele ja asjakohasele teabele ning tagasipöördumine peab olema korraldatud turvaliselt, inimväärikust austavalt ja kestlikult ning tagasipöördujad peavad olema teadlikud sellest, mis juhtub, kui nad otsustavad, et ei lahku vabatahtlikult;

N.  arvestades, et 9. veebruaril 2017 otsustas Keenia kõrgem kohus kahe Keenia inimõiguste organisatsiooni (Keenia inimõiguste komisjoni ja Kituo Cha Sheria) kaebuse alusel, et Keenia valitsuse korraldused Dadaabi pagulaslaagri sulgemise kohta olid diskrimineerivad ja kujutasid endast kollektiivset karistamist ning olid lisaks liialdatud, meelevaldsed ja ebaproportsionaalsed;

O.  arvestades, et Dadaabi sulgemise ümber käiv arutelu on toonud tähelepanu keskmesse kolmepoolse lepingu aeglase rakendamise, mida Keenia valitsus ja teised sidusrühmad on avalikult kritiseerinud (ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ning Somaalia ja Keenia valitsus allkirjastasid selle 2013. aastal ja selle eesmärk oli korraldada somaallaste vabatahtlikku tagasipöördumist Somaalia turvalistesse piirkondadesse);

P.  arvestades, et pärast seda, kui ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet hakkas 2014. aastal Somaalia pagulaste vabatahtlikku tagasipöördumist toetama, on umbes 65 000 inimest tagasi pöördunud, kuid eesmärk kiirendada püsiva tagasipöördumise tempot sõltub olukorrast Somaalias;

Q.  arvestades, et 2016. aasta augusti lõpus peatasid Somaalia ametivõimud Jubalandis pagulaste suure voo tõttu nende tagasipöördumise piirkonna pealinna Kismaayosse; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmeil on ligi 70 % tagasipöördujatest lapsed;

R.  arvestades, et Dadaabi sulgemine avaldab mõju teistele naaberriikidele, näiteks Etioopiale, kus praegu viibib umbes 245 000 Somaalia pagulast, ja võib esile kutsuda uue pagulaste sissevoolu; arvestades, et see näitab, et pagulaste, piirihalduse ja stabiilsuse küsimused on olemuslikult omavahel seotud ning nende lahendamiseks on vaja tugevdada piirkondlikku koostööd, eriti võttes arvesse Dadaabi sulgemise otsust;

S.  arvestades, et paljude pagulaste, eelkõige maapiirkondadest pärit pagulaste jaoks sõltuvad tagasipöördumise väljavaated sellest, kas neil on võimalik saada tagasi oma maa riigis, kus maavalduse süsteem on nõrk ja sunniviisilised väljatõstmised väga levinud;

T.  arvestades, et laiema Dadaabi piirkonna vastuvõttev kogukond on näidanud üles suurt inimlikkust, lahkust ja sallivust laagri olemasolu suhtes, kuid sel kogukonnal endal on väga suuri majanduslikke, arengu- ja keskkonnaprobleeme;

U.  arvestades, et Dadaabi olukorra pikalevenimine on toonud kaasa selle, et rahastajad on pidanud oma tähelepanu suunama muudele konfliktidele ja vähendama oma kulutusi, mis tähendab, et pagulased seisavad laagris silmitsi paljude probleemidega;

V.  arvestades, et kliimamuutus mõjub eriti hävitavalt karjakasvatajate rändavale eluviisile, mis annab elatist suurele osale selle piirkonna inimestest, keda üha enam ohustavad ka põud, haigused, sõda, kariloomade arvu vähenemine ja muud probleemid;

W.  arvestades, et aastateks 2014–2020 on EL eraldanud Euroopa Arengufondi kaudu 286 miljonit eurot, pöörates põhitähelepanu Somaalia kokkuleppe (Compact) rakendamisele ning eelkõige riigi ülesehitamisele ja rahu kindlustamisele, toiduga kindlustatusele, toimetulekuvõime suurendamisele ja haridusele; arvestades, et 12. novembril 2015 allkirjastati Valetta tippkohtumisel otsus luua ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika jaoks (EUTF), mille eesmärk on tegelda destabiliseerimise, sundümberasumise ja ebaseadusliku rände algpõhjustega, edendades vastupanuvõimet, majanduslikke võimalusi, võrdseid võimalusi, julgeolekut ja arengut; arvestades, et EL hoolitseb Keenia pagulaslaagrites viibivate pagulaste ellujäämiseks vajalike põhivajaduste eest;

X.  arvestades, et EL on võtnud kohustuse toetada Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM), rahastades julgeoleku tagamist ja al‑Shabaabist ja teistest relvastatud opositsioonirühmitustest tingitud ohtude vähendamist; arvestades, et 23. märtsil 2017 korraldas Aafrika Liidu Komisjon ELi ja ÜRO esindajate osavõtul kõrgetasemelise konsulteerimise, millel käsitleti AMISOMi tulevikku ning Somaalia julgeolekuvaldkonna institutsioonide ja reformide toetamist; arvestades, et 11. mail 2017 teatas EL Londonis toimunud Somaalia-teemalisel konverentsil riigile antavast uuest, 200 miljoni euro suurusest abipaketist;

Y.  arvestades, et pärast USA presidendi Trumpi 27. jaanuari 2017. aasta korraldust ootab ebakindel tulevik umbes 3 000 pagulast, kes kavatseti 2017. aastal Keeniast, valdavalt Dadaabist, USAsse ümber asustada ning kellest enamikku on USA ja ÜRO ametnikud juba põhjalikult kontrollinud ja kes on kuni kümme aastat ümberasustamist oodanud;

Z.  arvestades, et ELi ümberasutamise alaseid jõupingutusi tuleks suurendada, et jõuda samale tasemele selliste ELi mittekuuluvate riikidega nagu Austraalia või Kanada ning saavutada eesmärgid, mida ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet peab vajalikuks, et tagada pagulaste õiglane jaotus kogu maailmas;

AA.  arvestades, et 25. märtsil 2017 IGADi tippkohtumisel vastu võetud Nairobi üleilmses tegevuskavas rõhutatakse inimeste ümberasumise põhjustena selles piirkonnas eelkõige põuda ja relvakonflikte;

AB.  arvestades, et pärast ELi valimiste hindamismissiooni viibimist Keenias antud soovituse kohaselt oleks kasulik ja tulemuslik saata ELi valimisvaatlusmissioon 2017. aasta augustis toimuvatele üldvalimistele;

1.  avaldab tunnustust Keeniale ja Dadaabi piirkonnale rolli eest, mida need on täitnud enneolematu arvu pagulaste vastuvõtmisel sellise pika ajavahemiku jooksul; rõhutab siiski, et praegune olukord piirkonnas ei ole jätkusuutlik ning nõuab piirkonna valitsuste ja kogu rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas ELi tõhusat ja koordineeritud reageerimist, et tagada jätkusuutlik lahendus Somaalia pagulasküsimusele ja suurendada jõupingutusi julgeoleku suurendamiseks ja pikaajalise sotsiaal-majandusliku arengu saavutamiseks piirkonnas;

2.  võtab teadmiseks IGADi Nairobi deklaratsiooni Somaalia pagulaste jaoks püsivate lahenduste leidmise ja tagasipöördujate taasintegreerimise kohta Somaalias; väljendab heameelt võetud kohustuse üle saavutada terviklik piirkondlik lähenemine, säilitades samal ajal kaitse ja soodustades varjupaigariikide iseseisvat toimetulekut, mida tuleks rakendada rahvusvahelise üldsuse toetusel ja kooskõlas rahvusvahelise vastutuse jagamisega, nagu on sätestatud New Yorgi deklaratsiooni põhjalikus pagulaste probleemi lahendamise raamistikus;

3.  peab kahetsusväärseks ELi liikmesriikide äärmiselt tagasihoidlikku rolli jõupingutuste tegemisel pagulaste ümberasustamiseks Dadaabist ja kutsub ELi üles täitma oma kohustust tagada õiglane koormuse jagamine;

4.  rõhutab, et seni kuni püsib ebastabiilsus piirkonnas laiemalt ja näljahäda oht taas esile kerkib, ei saa pagulased koju tagasi pöörduda; nõuab seetõttu, et EL säilitaks oma põhieesmärgina pikaajalise arengu ning kahekordistaks oma jõupingutusi piirkonnas tegutsemiseks ja vahendajarolli täitmiseks, et lahendada majanduslikud, poliitilised, keskkonna- ja julgeolekualased süvaprobleemid, mis on äärmusliku vaesuse, kuritegevuse, radikaliseerumise ja terrorismi algpõhjused ning lõppkokkuvõttes pagulasolukorra põhjustajad;

5.  rõhutab tõsiasja, et jätkuva kaitse andmiseks 260 000 Somaalia pagulasele on lõppkokkuvõttes vaja piirkondlikku lahendust; tuletab meelde, et tagasipöördujate püsivaks taasintegreerimiseks on vaja kogukonnapõhist terviklikku lähenemisviisi, et parandada vastuvõtuvõimet ja muuta teenused tagasipöördujatele, riigisiseselt ümberasustatud isikutele ja kohalikele kogukondadele Somaalias paremini kättesaadavaks;

6.  väljendab heameelt Nairobi üleilmse ja piirkondliku tegevuskava vastuvõtmise üle, milles nähakse ette laagrite järkjärguline sulgemine, et võimaldada pagulastel siseneda vastuvõtva riigi tööturule ja kasutada teenuseid ning vabalt ringi liikuda; peab siiski kahetsusväärseks konkreetsete meetmete puudumist Dadaabi küsimuses; toetab piirkondliku rahastajate fondi loomist;

7.  on seisukohal, et Somaalia praeguseid julgeolekuprobleeme ja suurt näljaohtu silmas pidades peaks tagasipöördumine igal juhul olema alati vabatahtlik; nõuab suuremat vastutuse jagamist pagulaste vastuvõtmisel ja täiendavate meetmete kehtestamist, et aidata pagulastel jõuda kolmandatesse riikidesse, sealhulgas ELi;

8.  kinnitab oma toetust EUTFi eesmärkidele kontrollimatu rände ja ümberasumise algpõhjustega tegelemisel Ida-Aafrika piirkonnas; nõuab, et liikmesriigid täidaksid oma kohustusi fondi ees; nõuab siiski, et komisjon kiirendaks konsulteerimist piirkonna osalistega, sealhulgas kohaliku elanikkonnaga, piirkondlike valitsuste ja vabaühendustega, et keskenduda kohapeal tuvastatud probleemidele ja vajadustele ning edendada soodsat suhtumist ja suurendada suutlikkust seoses pagulaste tagasipöördumisega oma kodumaale; rõhutab asjaolu, et Dadaabis on loodud ligikaudu 10 000 töökohta, mis on peamiselt seotud humanitaartegevusega;

9.  rõhutab inim- ja kogukonnakeskse lähenemisviisi tähtsust EUTFi vahendite kasutuselevõtmisel, abistamaks Dadaabi asukaid nende tagasipöördumisel, ning arengu ja vastupanuvõime meetmete kehtestamiseks kogu piirkonnas; on kindlalt veendunud, et usaldusfond peaks keskenduma mitte ainult majandusarengule, vaid ka sellistele rohujuuretasandi projektidele piirkonnas, mille eesmärk on konkreetselt parandada põhiteenuste kvaliteeti, õigluspärasust ja nende üldist kättesaadavust ning kohaliku pädevuse arendamisele suunatud koolitust ja reageerida kaitsetumate kogukondade, sealhulgas vähemuste vajadustele;

10.  on veendunud, et EUTF peaks keskenduma rohkem säästva arengu edendamisele piirkonnas, tugevdades sel eesmärgil majanduslikke ja tööhõivevõimalusi ning vastupanuvõimet; nõuab, et need vahendid võetaks kasutusele säästva arengu edendamiseks ja päikeseenergia kasutamise laiendamiseks energiaallikana, näiteks puhta vee pumpamisel, mis on osutunud Dadaabi laagri mõnes osas edukaks projektiks;

11.  juhib tähelepanu asjaolule, et üle 60 % pagulaslaagri elanikest on naised ja lapsed ning neid võib pidada laagri kõige kaitsetumateks ja tõrjutumateks inimrühmadeks; kutsub Keenia valitsust, piirkondlikke institutsioone, rahvusvahelisi abiorganisatsioone ja rahvusvahelist üldsust, sealhulgas ELi, üles võtma seoses abimeetmetega kasutusele erilise lähenemisviisi, et tõrjuda laagris naiste ja laste haavatavust mõjutavaid tegureid, nagu sooline tagakiusamine, naistevastane vägivald, seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine, äärmine vaesus ja tõrjutus;

12.  avaldab Somaalia ametivõimudele tunnustust viimastel kuudel tehtud edusammude, muu hulgas valimiste korraldamise eest; rõhutab siiski tõsiasja, et julgeoleku- ja sotsiaal-majanduslikud tingimused on paljudes Somaalia osades laiaulatusliku tagasipöördumise jaoks endiselt äärmiselt keerulised; kutsub seepärast ELi ja tema liikmesriike üles tegema Somaalia ametivõimudega koostööd jõupingutuste suurendamiseks, et saavutada enne laiaulatuslikku repatrieerimist riigis stabiilsus;

13.  nõuab, et EL ja rahvusvahelised partnerid täidaksid Somaalia ees võetud kohustused, tehes jõupingutusi toiduga kindlustatuse tagamiseks, et vältida ähvardavat näljahäda, suurendada julgeolekut ja leida lahendus kogukonna probleemidele, parandada riigi rahanduse juhtimist ja abistada põhiseaduse läbivaatamise lõpuleviimisel, eesmärgiga saavutada pikaajaline stabiilsus;

14.  kutsub ELi üles tagama, et piirkonna ümberpaigutamisprogrammides kantaks hoolt eelkõige selle eest, et kaitsetute inimeste rühmad paigutataks vastutustundlikul viisil ümber ohututesse piirkondadesse ja järgitaks pagulaste õigusi; kutsub ELi ja rahvusvahelisi partnereid üles abistama taristu rajamisel kogu riigis, et tagasipöörduvad pagulased saaksid turvaliselt ja alaliselt Somaalia kogukonda taasintegreeruda, ilma et neid ohustaksid sellised terroriorganisatsioonid nagu al‑Shabaab;

15.  rõhutab vajadust hallata paremini Somaalia ja selle naaberriikide vahelisi piire, mida peetakse inimkaubanduse ning relvade, uimastite ja muude ebaseaduslike kaupade üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustike mängumaaks ja mille kaudu seega rahastatakse kuritegevust ja terrorismi; loodab, et ELi Somaalia väljaõppemissioon teeb Aafrika Liidu missiooniga Somaalias (AMISOM) ja Somaalia ametivõimudega tihedat koostööd, et jagada parema piirihalduse alaseid parimaid tavasid inimkaubitsejate ja salakaubavedajate tabamiseks;

16.  märgib, et piirkonnas ei saa olla arengut ilma suurema julgeolekuta; rõhutab kindlalt asjaolu, et EAFi ja ametliku arenguabi allikatest pärit vahendid tuleb eraldada majanduslikule, humanitaar- ja sotsiaalsele arengule piirkonnas, pöörates erilist tähelepanu usaldusfondi otsuses välja toodud arenguprobleemidele; tuletab meelde, et EAFi ja ametliku arenguabi vahendeid tuleks kasutada üksnes ja eranditult arengueesmärkideks, mis tegelevad rände algpõhjustega;

17.  juhib tähelepanu vajadusele tugevdada Keenia Dadaabi piirkonna vastuvõtvate kogukondade vastupanuvõimet ja arengut, pöörates tähelepanu sellele, et Dadaabi laagris ja linnas pakutavate avalike teenuste järkjärguline vähendamine ei avaldaks ebasoodsat mõju inimeste elatusvahenditele ja et välditaks sellest tuleneda võivat majanduslikku šokki elanikkonnale; rõhutab tõsiasja, et Dadaabi paigutatud inimesed on tekitanud piirkonnale suure keskkonnakoormuse, mis mõjutab kohalike elanike juurdepääsu loodusvaradele; rõhutab, et seda küsimust tuleks käsitleda ühiselt koos Keenia valitsusega ja Keenia jaoks mõeldud ELi riikliku soovituskava kaudu; loodab, et Keenia valitsus ja EL tunnistavad selle hapra piirkonna erivajadusi;

18.  väljendab kahetsust seoses USA valitsuse otsusega kärpida oma makseid ÜRO asutustele 640 miljoni USA dollari võrra; väljendab oma muret selle pärast, kuidas nimetatud otsus mõjutab otseselt olukorda kogu piirkonnas; rõhutab, et ELi vabatahtlikud maksed ÜRO fondidele ja asutustele, mis moodustavad poole nende fondide ja asutuste kogueelarvest, on maailmas rahu ja julgeoleku säilitamise seisukohast ülimalt tähtsad;

19.  rõhutab, et eelarvepuudujääk selliste ÜRO asutuste nagu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti puhul, kes aitavad pakkuda kaitset, varjupaika ja humanitaarabi rasketes ja keerulistes tingimustes, üksnes suurendab julgeolekuprobleeme;

20.  märgib suure murega, et kliimamuutused avaldavad piirkonnale tõsist mõju, mis tuletab ELile, selle liikmesriikidele ja kogu rahvusvahelisele üldsusele selgelt meelde, et on vaja rakendada Pariisi kokkuleppe tingimusi, võttes samal ajal teadmiseks sellise tegevuse otsest mõju sõjale ja näljahädale piirkonnas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Keenia valitsusele, Garissa piirkonna kubernerile, Keenia parlamendi esimehele, Somaalia valitsusele, Somaalia parlamendi esimehele, IGADile, IGADi liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile ja ÜRO pagulaste ülemvolinikule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika