Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0349/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0231

Prijaté texty
PDF 272kWORD 47k
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg
Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko
P8_TA(2017)0231RC-B8-0349/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2017 o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly,

–  so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä na kapitolu 2 tejto ústavy s názvom Práva a slobody ľudí a občanov,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré prijala Rada EÚ pre zahraničné veci 24. júna 2013,

–  so zreteľom na závery Rady EÚ zo 16. júna 2016 v oblasti LGBTI rovnosti,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa ochrancov ľudských práv a mučenia a zlého zaobchádzania,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN v oblasti ľudských práv z 13. apríla 2017 o zneužívaní a zadržiavaní homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 6. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 19. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ o ďalších správach o zatýkaní a vraždách gejov zo strany čečenskej vlády vydané na zasadnutí Stálej rady OBSE 27. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané dňa 7. apríla 2017 hovorcom ministra zahraničných vecí USA,

–  so zreteľom na vyhlásenie vydané 13. apríla 2017 riaditeľom Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OSCE/ODIHR),

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú konferenciu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej a ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, ktorá sa konala 24. apríla 2017 v Moskve,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku

A.  keďže 1. apríla 2017 bol v ruských nezávislých novinách Novaja Gazeta uverejnený článok o tom, že v autonómnej Čečenskej republike Ruskej federácie bolo unesených a zadržaných viac ako sto mužov, a to gejov alebo mužov, ktorí sú považovaní za gejov alebo sú tak vnímaní, a že tento čin bol súčasťou koordinovanej kampane, ktorú na priamy rozkaz prezidenta Čečenska Ramzana Kadyrova údajne zorganizovali štátne orgány a bezpečnostné sily;

B.  keďže noviny Novaja Gazeta uviedli, že obete boli vystavené zlému zaobchádzaniu a mučeniu a boli nútené oznamovať totožnosť ďalších LGBTI osôb; keďže údajne navyše najmenej traja muži zomreli, dvaja v dôsledku zlého zaobchádzania vo väzbe a jeden bol zabitý svojou rodinou tzv. „vraždou zo cti“;

C.  keďže pôvodné správy nezávisle potvrdili aj organizácie Human Rights Watch a Medzinárodná krízová skupina, pričom obe citovali miestne zdroje, ktoré potvrdzujú, že polícia a bezpečnostné zložky sa zameriavajú na mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, a zadržujú ich;

D.  keďže čečenské orgány tieto obvinenia údajne odmietli a neprejavili ochotu prešetriť ich a stíhať prípadných vinníkov;

E.  keďže väčšina obetí neusiluje o spravodlivosť, pretože sa obáva odvetných opatrení miestnych orgánov; keďže gejovia a lesby a tí, ktorí sú vnímaní ako gejovia a lesby, sú obzvlášť zraniteľní v dôsledku silnej homofóbie v spoločnosti a sú ohrození „vraždami zo cti“ zo strany svojich príbuzných;

F.  keďže po rokoch hrozieb a represií a dramatického zhoršovania situácie v oblasti ľudských práv na severnom Kaukaze nemôžu v tomto regióne pracovať prakticky žiadni nezávislí novinári alebo aktivisti za ľudské práva; keďže novinárom pracujúcim pre noviny Novaja Gazeta, ktorí informovali o týchto udalostiach, sa údajne vyhrážali smrťou za ich prácu; keďže čečenské úrady popreli všetky obvinenia a žiadali, aby novinári prezradili mená obetí, s ktorými sa rozprávali;

G.  keďže polícia v Petrohrade a v Moskve zadržala aktivistov pôsobiacich v oblasti LGBTI, ktorí sa pokúšali informovať o stíhaní gejov v Čečensku a žiadali vyšetrovaní;

H.  keďže Ruská federácia je signatárom niekoľkých medzinárodných zmlúv o ľudských právach a ako člen Rady Európy je aj signatárom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, a má teda povinnosť zaistiť bezpečnosť všetkých osôb, ktoré môžu byť ohrozené, a to aj v dôsledku svojej sexuálnej orientácie; keďže Rusko má povinnosť vyšetriť zločiny páchané čečenskými orgánmi aj prostriedky na vykonanie tohto vyšetrovania; keďže homosexualita bola v Ruskej federácii depenalizovaná v roku 1993;

I.  keďže prezident Putin poveril ruskú ombudsmanku Tatianu Moskalkovovú vytvorením pracovnej skupiny, ktorá má prešetriť tieto obvinenia;

J.  keďže LGBTI osoby sú chránené podľa existujúceho medzinárodného práva v oblasti ľudských práv aj podľa ruských vnútroštátnych právnych predpisov; keďže sú však často potrebné konkrétne kroky na to, aby LGBTI osoby mohli plne uplatňovať svoje ľudské práva, pretože sexuálna orientácia a rodová identita môžu znamenať dodatočné riziko diskriminácie, šikanovania a stíhania, a to nielen v školách, na pracoviskách a v širšej spoločnosti, ale aj v rodinách; keďže úlohou a zodpovednosťou polície, súdov a príslušných orgánov je bojovať proti týmto formám diskriminácie a negatívnym spoločenským postojom;

K.  keďže usmernenia Rady EÚ v oblasti LGBTI určujú delegáciám EÚ a veľvyslanectvám členských štátov aktívnu úlohu pri presadzovaní práv týchto osôb; keďže tieto usmernenia označujú boj proti násiliu zameranému na LGBTI osoby a podporu ochrancov ľudských práv LGBTI osôb za prioritné oblasti;

L.  keďže 7. marca 2017 prijalo Rusko právne predpisy, ktoré dekriminalizujú domáce násilie tým, že „ublíženie na zdraví v rámci rodiny“ redukujú z trestného činu na priestupok s nižšími trestmi pre páchateľov; keďže Európsky parlament diskutoval o tejto otázke na svojom zasadnutí v Štrasburgu v dňoch 13. – 16. marca 2017;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o svojvoľnom zadržiavaní a mučení mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, v Čečenskej republike Ruskej federácie; vyzýva úrady, aby ukončili toto prenasledovanie, okamžite prepustili tých, ktorí sú naďalej nezákonne zadržiavaní, zabezpečili právnu a fyzickú ochranu obetí a obhajcov ľudských práv a novinárov, ktorí pracovali na tomto prípade, a umožnili medzinárodným organizáciám pre ľudské práva vykonať dôveryhodné vyšetrovanie údajných zločinov;

2.  odsudzuje všetky vyhlásenia čečenských orgánov, ktoré schvaľujú a podnecujú násilie voči LGBTI osobám, vrátane vyhlásenia hovorcu čečenskej vlády, ktorý odmietol existenciu homosexuálov v Čečensku a diskreditoval správu ako „lži a absolútne dezinformácie“; vyjadruje poľutovanie nad neochotou miestnych orgánov vyšetrovať a stíhať závažné porušenia zamerané priamo na jednotlivcov na základe ich sexuálnej orientácie a pripomína úradom, že práva na slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu sú univerzálne práva a vzťahujú sa na všetkých; vyzýva na okamžité prepustenie tých, ktorí sú naďalej nezákonne zadržiavaní; naliehavo vyzýva ruské orgány, aby obetiam aj ochrancom ľudských práv a novinárom, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú, poskytli právnu a fyzickú ochranu;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že prezident Putin dal ruskému ministerstvu vnútra a federálnemu prokurátorovi pokyny, aby udalosti v Čečensku vyšetrili, a vyzýva Komisiu, členské štáty a Radu Európy, aby ruským orgánom ponúkli pomoc a poradenstvo pri vyšetrovaní;

4.  vyzýva orgány Čečenska a Ruskej federácie, aby dodržiavali vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné záväzky a zásady právneho štátu a univerzálnych noriem v oblasti ľudských práv a podporovali rovnosť a nediskrimináciu, a to aj v prípade LGBTI osôb, a aby tieto opatrenia podporili takými krokmi, ako je zvyšovanie povedomia a presadzovanie kultúry tolerancie, rešpektu a začleňovania na základe rovnosti a nediskriminácie; žiada, aby boli okamžite prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných osôb, ktoré by sa mohli stať obeťami, a aby došlo k úplnej rehabilitácii všetkých obetí mučenia;

5.  vyjadruje poľutovanie nad rozsiahlym porušovaním ľudských práv v regióne a atmosférou beztrestnosti, ktorá umožňuje takéto činy, a vyzýva na vypracovanie právnych a ďalších opatrení na predchádzanie takéhoto násilia a monitorovanie a na účinné stíhanie páchateľov v spolupráci s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za vyšetrenie týchto činov nesie Rusko a jeho vláda, ktorá musí postaviť páchateľov pred súd a chrániť všetkých ruských občanov pred nedovoleným obťažovaním;

6.  naliehavo vyzýva na okamžité, nezávislé, objektívne a dôkladné vyšetrenie prípadov väznenia, mučenia a vrážd s cieľom postaviť osoby zodpovedné za ich naplánovanie a uskutočnenie pred spravodlivosť a skoncovať s beztrestnosťou; v tejto súvislosti víta vytvorenie pracovnej skupiny pod vedením ruskej ombudsmanky, ktorá tieto činy vyšetruje; vyzýva ruské orgány, aby inštruovali úrad generálneho prokurátora, aby poskytol skutočnú anonymitu a iný typ ochrany obetiam a svedkom čečenskej čistky gejov a ich rodinám, aby sa mohli zúčastniť vyšetrovania; vyzýva delegáciu EÚ a veľvyslanectvá a konzuláty členských štátov v Rusku, aby aktívne monitorovali vyšetrovanie a aby ďalej zvýšili úsilie o spoluprácu s obeťami, LGBTI osobami, novinármi a ochrancami ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti ohrození;

7.  vyzýva Komisiu, aby spolu s medzinárodnými organizáciami v oblasti ľudských práv a s ruskou občianskou spoločnosťou pomáhala ľuďom, ktorí utiekli z Čečenska, a aby odkryla túto kampaň; vyzýva ďalej členské štáty, aby zjednodušili postupy žiadania o azyl pre tieto obete, novinárov a obhajcov ľudských práv v súlade s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

8.  víta a uznáva úsilie mnohých vedúcich delegácií EÚ a ich pracovníkov a veľvyslancov členských štátov a ich pracovníkov na podporu obhajcov ľudských práv LGBTI osôb a obhajobu nediskriminácie a rovnakých práv; vyzýva vedúcich delegácií EÚ a ostatných zamestnancov ESVČ, aby konzultovali s Parlamentom a príslušnými poslancami Európskeho parlamentu vždy, keď majú otázky alebo chcú poskytnúť Parlamentu informácie, a to aj na výročnej konferencii veľvyslancov v septembri; zdôrazňuje význam poznania a vykonávaním usmernení v oblasti LGBTI zo strany delegácií EÚ a zastúpení členských štátov; v tejto súvislosti vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pracovali na strategickejšom a systematickejšom vykonávaní týchto usmernení, a to aj prostredníctvom zvyšovania povedomia o problematike medzi zamestnancami EÚ v tretích krajinách a ich odbornej prípravy s cieľom efektívne začleňovať otázky práv LGBTI osôb do politických dialógov a dialógov o ľudských právach s tretími krajinami a na multilaterálnych fórach a podporovať úsilie občianskou spoločnosťou;

9.  dôrazne upozorňuje na význam kontinuálneho posudzovania vykonávania usmernení prostredníctvom jasných kritérií; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila a zverejnila podrobné hodnotenie vykonávania usmernení zo strany delegácií EÚ a diplomatických zastúpení členských štátov vo všetkých tretích krajinách s cieľom odhaliť možné rozdiely a nedostatky vo vykonávaní a odstrániť ich;

10.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Ruská federácia v júni 2016 hlasovala proti rezolúcii Rady OSN pre ľudské práva o ochrane proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

11.  pripomína ruským a čečenským orgánom, že regionálne, kultúrne a náboženské hodnotové systémy by sa nemali využívať ako ospravedlnenie pre tolerovanie diskriminácie, násilia, mučenia alebo zadržiavania jednotlivcov alebo skupín, a to aj z dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identity alebo zapájanie sa do takýchto aktov;

12.  so znepokojením berie na vedomie novú právnu úpravu domáceho násilia vrátane násilia na deťoch, ktorú Rusko prijalo a ktorú Parlament považuje za krok späť; zdôrazňuje, že právne predpisy, ktoré tolerujú násilie v rodine, môžu mať závažné dôsledky pre obete, ako aj pre spoločnosť ako celok; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby naďalej presadzovala odstránenie všetkých foriem rodového násilia vrátane domáceho násilia, chránila zraniteľné osoby a podporovala obete, a to v Európe aj mimo nej;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade a Komisii, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva, vláde a parlamentu Ruskej federácie a čečenským orgánom.

(1) Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 21.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia