Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0134(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0028/2016

Внесени текстове :

A8-0028/2016

Разисквания :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0237

Приети текстове
PDF 468kWORD 49k
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел
Единен формат за визи ***I
P8_TA(2017)0237A8-0028/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 юни 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи (COM(2015)0303 – C8–0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0303),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0164/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 3 май 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8–0028/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 1 юни 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май за определяне на единен формат за визи
P8_TC1-COD(2015)0134

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1370.)

Правна информация - Политика за поверителност