Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0134(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0028/2016

Předložené texty :

A8-0028/2016

Rozpravy :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Hlasování :

PV 01/06/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0237

Přijaté texty
PDF 395kWORD 42k
Čtvrtek, 1. června 2017 - Brusel
Jednotný vzor víz ***I
P8_TA(2017)0237A8-0028/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. června 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0303,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0164/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 3. května 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0028/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 1. června 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz
P8_TC1-COD(2015)0134

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1370.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí