Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0134(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0028/2016

Indgivne tekster :

A8-0028/2016

Forhandlinger :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0237

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 47k
Torsdag den 1. juni 2017 - Bruxelles
Ensartet udformning af visa ***I
P8_TA(2017)0237A8-0028/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. juni 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (COM(2015)0303 – C8–0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0303),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0164/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 3. maj 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0028/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa
P8_TC1-COD(2015)0134

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1370.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik