Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0204(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2017

Ingivna texter :

A8-0177/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.7
PV 01/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0238

Antagna texter
PDF 231kWORD 41k
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
Ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 ***
P8_TA(2017)0238A8-0177/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 juni 2017 om utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14423/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0528/2016),

–  med beaktande av artiklarna 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0177/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy