Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0390/2017

Indgivne tekster :

B8-0390/2017

Forhandlinger :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0241

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 49k
Torsdag den 1. juni 2017 - Bruxelles
Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 1. juni 2017 om en fælleserklæring fra Parlamentet, Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den aftale, der blev indgået af Udenrigsrådet (udvikling), Kommissionen og Parlamentet om en ny europæisk konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid(1),

–  der henviser til den europæiske konsensus om udvikling fra december 2005(2),

–  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling med titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling", som blev vedtaget på FN-topmødet om bæredygtig udvikling den 25. september 2015 i New York,

–  der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, som blev offentliggjort i juni 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 "Et forslag til en ny europæisk konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid" (COM(2016)0740),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, herunder beslutningen af 22. november 2016 om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet(3) og beslutningen af 14. februar 2017 om revisionen af den europæiske konsensus om udvikling(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  bifalder Kommissionens forslag om at revidere den europæiske konsensus om udvikling fra 2005 for at afspejle den nye globale kontekst efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne) samt ændringer i EU's retlige og institutionelle struktur siden vedtagelsen af Lissabontraktaten;

2.  fremhæver betydningen af den nye europæiske konsensus om udvikling som et centralt strategisk dokument, der fastsætter en fælles vision og fælles værdier og principper for EU og dets medlemsstater for så vidt angår gennemførelsen af 2030-dagsordenen i deres politikker for udviklingssamarbejde;

3.  glæder sig over, at den nye konsensus klart anerkender, at det primære mål for EU's udviklingspolitik er at nedbringe og på lang sigt udrydde fattigdom i overensstemmelse med artikel 208 i TEUF; gentager, at dette bør ske i fuld overensstemmelse med principperne for effektivt udviklingssamarbejde: udviklingslandenes ejerskab over udviklingsprioriteterne, fokus på resultater, inkluderende udviklingspartnerskaber samt gennemsigtighed og ansvarlighed;

4.  fastholder, at der er behov for ansvarliggørelsesmekanismer med henblik på overvågning og gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling og målet om øremærkning af 0,7 % af BNI til officiel udviklingsbistand (ODA); opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremlægge en tidsplan for, hvordan disse mål gradvist kan nås, samt til årligt at rapportere til Europa-Parlamentet om fremskridtene;

5.  tilslutter sig fælleserklæringen fra Parlamentet, Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

(1) Jf. Rådets dokument 9459/2017.
(2) EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0437.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0026.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik