Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0390/2017

Pateikti tekstai :

B8-0390/2017

Debatai :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0241

Priimti tekstai
PDF 243kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 1 d. - Briuselis
Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

2017 m. birželio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Parlamento, Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos (vystymasis), Komisijos ir Parlamento pasiektą susitarimą dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“(1),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio mėn. Europos konsensusą dėl vystymosi(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, kuri buvo priimta per 2015 m. rugsėjo 25 d. Niujorke vykusį Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikimą darnaus vystymosi klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. paskelbtą Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategiją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Pasiūlymas dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (COM(2016)0740),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, įskaitant 2016 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimo(3) ir 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūros(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

1.  teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą peržiūrėti 2005 m. Europos konsensusą dėl vystymosi, siekiant atsižvelgti į naują pasaulio vystymosi kontekstą priėmus Darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus (DVT), taip pat į ES teisinės ir institucinės struktūros pokyčius nuo tada, kai buvo priimta Lisabonos sutartis;

2.  atkreipia dėmesį į naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi svarbą, nes tai esminis strateginis dokumentas, kuriame apibrėžiami bendri ES ir jos valstybių narių vizija, vertybės ir principai, susiję su Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimu vykdant savo vystomojo bendradarbiavimo politiką;

3.  teigiamai vertina tai, jog naujuoju konsensusu aiškiai pripažįstama, kad pagrindinis ES vystymosi politikos tikslas yra skurdo mažinimas, o ilgainiui – ir jo panaikinimas, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje; pakartoja, kad šito turėtų būti siekiama visapusiškai laikantis veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo principų, kurie apima besivystančių šalių atsakomybę už vystymosi prioritetus, orientavimąsi į rezultatus, įtraukias partnerystes bei skaidrumą ir atskaitomybę;

4.  prabrėžia, kad būtini atskaitomybės mechanizmai, kad būtų galima vykdyti DVT, taip pat siekio 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų skirti oficialiai paramai stebėseną ir įgyvendinimą; ragina ES ir jos valstybes nares pateikti tvarkaraštį, kaip būtų galima laipsniškai įgyvendinti šiuos tikslus ir siekius, o apie pažangą kasmet informuoti Parlamentą;

5.  pritaria Parlamento, Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų ir Komisijos bendram pareiškimui dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai.

(1) Žr. Tarybos dokumentą 9459/2017.
(2) OL C 46, 2006 2 24, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0437.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0026.

Teisinė informacija - Privatumo politika