Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2586(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0390/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0390/2017

Debates :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Balsojumi :

PV 01/06/2017 - 7.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0241

Pieņemtie teksti
PDF 316kWORD 50k
Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs - Brisele
Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne
P8_TA(2017)0241B8-0390/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 1. jūnija rezolūcija par Eiropas Parlamenta, Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, un Komisijas kopīgo paziņojumu par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (2017/2586(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes (Attīstība), Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta panākto vienošanos par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne(1),

–  ņemot vērā 2005. gada decembra Eiropas Konsensu attīstības jomā(2),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantu,

–  ņemot vērā programmu 2030. gadam “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”, kas tika pieņemta ANO ilgtspējīgas attīstības augstākā līmeņa sanāksmē Ņujorkā 2015. gada 25. septembrī,

–  ņemot vērā Globālo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju, kas publicēta 2016. gada jūnijā,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu “Priekšlikums jaunam Eiropas Konsensam par attīstību “Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne”” (COM(2016)0740),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, tostarp 2016. gada 22. novembra rezolūciju par attīstības sadarbības efektivitātes palielināšanu(3) un 2017. gada 14. februāra rezolūciju par Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšanu(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

1.  atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu pārskatīt 2005. gada Eiropas Konsensu par attīstību, lai atspoguļotu jauno globālās attīstības kontekstu pēc programmas 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) pieņemšanas, kā arī izmaiņas ES tiesiskajā un institucionālajā struktūrā pēc Lisabonas līguma pieņemšanas;

2.  uzsver jaunā Eiropas Konsensa par attīstību nozīmi, kas ir stratēģisks dokuments, kurā noteikts ES un tās dalībvalstu vienots redzējums, vērtības un principi saistībā ar programmas 2030. gadam īstenošanu savu valstu attīstības sadarbības politikā;

3.  atzinīgi vērtē to, ka jaunajā Konsensā skaidri ir atzīts ES attīstības politikas galvenais mērķis, proti, samazināt un ilgtermiņā izskaust nabadzību saskaņā ar LESD 208. pantu; vēlreiz norāda, ka tas ir jādara, pilnībā ievērojot efektīvas attīstības sadarbības principus: jaunattīstības valstu ieinteresētība attīstības prioritātēs, orientēšanās uz rezultātiem, iekļaujošas partnerības, kā arī pārredzamība un pārskatatbildība;

4.  uzstāj, ka ir vajadzīgi pārskatatbildības mehānismi attiecībā uz IAM un 0,7 % OAP/nacionālā kopienākuma (NKI) uzraudzību un īstenošanu; prasa ES un tās dalībvalstīm iesniegt termiņu, kādā pakāpeniski sasniegt šos mērķus un uzdevumus, reizi gadā iesniedzot ziņojumu Eiropas Parlamentam;

5.  apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, un Komisijas kopīgo paziņojumu par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam.

(1) Sk. Padomes dokumentu 9459/2017.
(2) OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0437.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0026.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika