Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2653(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0382/2017

Predložena besedila :

B8-0382/2017

Razprave :

PV 31/05/2017 - 19
CRE 31/05/2017 - 19

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.13
CRE 01/06/2017 - 7.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0244

Sprejeta besedila
PDF 252kWORD 50k
Četrtek, 1. junij 2017 - Bruselj
Konferenca OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih)
P8_TA(2017)0244B8-0382/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2017 o Konferenci OZN na visoki ravni za podporo izvajanju cilja trajnostnega razvoja št. 14 (konferenca OZN o oceanih) (2017/2653(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki(1) in njenih ciljev,

–  ob upoštevanju bližnje konference OZN na visoki ravni za podporo doseganju cilja št. 14 trajnostnega razvoja (konferenca OZN o oceanih), ki bo od 5. do 9. junija 2017 potekala na sedežu OZN,

–  ob upoštevanju četrte konference na visoki ravni o naših oceanih, ki jo bo Evropska unija 5. in 6. oktobra 2017 organizirala na Malti,

–  ob upoštevanju ministrske konference o sredozemskem ribištvu, ki je bila 30. marca 2017 na Malti,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. novembra 2016 z naslovom Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov (JOIN(2016)0049),

–  ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor Komisiji o konferenci OZN na visoki ravni za podporo doseganju cilja št. 14 trajnostnega razvoja (konferenca OZN o oceanih) (O-000031/2017 – B8-0311/2017),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so oceani in morja temeljnega pomena za naše življenje, dobro počutje in prihodnost; ker nas sedanje naglo slabšanje zdravja oceanov, ki se kaže v segrevanju in vse večji kislosti, beljenju koral, naraščajočem pritisku na ribje staleže in v vse večji količini morskih odpadkov, opozarja, da je treba ukrepati in mobilizirati odgovorne za zaščito naših oceanov;

B.  ker je komisar Vella pozval k večjemu ukrepanju EU in prizadevanjem za zaščito morij in oceanov;

C.  ker so nevarnosti za ekosisteme in ribolovna območja zaradi dejavnosti, povezanih z modro rastjo, kot je globokomorsko rudarjenje, iskanje nafte, energija valovanja, ter tveganja, ki jih povzročajo te dejavnosti, negotova, presegajo meje in zadevajo tradicionalna ribolovna območja;

D.  ker je dostop do trgov in virov za ribiče malega in obrtnega ribolova prednostna naloga agende OZN do leta 2030; ker bi treba upoštevati mnenje ribičev v vseh fazah odločanja v okviru ribiške politike;

E.  ker je v obrtnem ribolovu zaposlenih več kot 90 % delavcev v ribištvu, od tega približno polovica žensk, in ker se v okviru obrtnega ribolova opravi približno 50 % vsega svetovnega ulova; ker je v prostovoljnih smernicah FAO za zagotavljanje trajnostnega malega ribolova v okviru zagotavljanja prehranske varnosti in odpravljanja revščine navedeno, da je ulov v okviru obrtnega ribolova dragocen vir živalskih beljakovin za milijarde ljudi po svetu ter pogosto podpora za lokalna gospodarstva in obalne skupnosti;

1.  pozdravlja pobudo, da se pozornost konference OZN na visoki ravni osredotoči na potrebo po ukrepanju na svetovni ravni, da se zmanjša negativni vpliv človekovih dejavnosti na oceane;

2.  ugotavlja, da je kljub obveznosti, sprejeti leta 2012 na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu, da se do leta 2015 omeji prelov, 31,4 % svetovnih ribjih staležev še vedno prekomerno izkoriščanih; ponovno opozarja, da prelov močno ogroža ne le morske ekosisteme, ampak tudi prehransko varnost ter ekonomsko in socialno trajnost obalnih skupnosti po vsem svetu;

3.  je zaskrbljen, ker ima vse večja kislost, ki jo povzročajo višje ravni ogljikovega dioksida, velik negativni učinek na mnogo morskih organizmov; poudarja, da je treba razviti ukrepe za učinkovito prilagajanje in blaženje posledic v različnih sektorjih, da se razvije odpornost na zakisljevanje oceanov in škodljiv vpliv podnebnih sprememb na oceane in obalne ekosisteme;

4.  poudarja, da je potreben previdnostni pristop, ki temelji na ekosistemih, kot določata Pogodbi, in da je treba skupno ribiško politiko izvajati v okviru globalnega upravljanja ribištva, da se prekomerno izkoriščani ribji staleži obnovijo in ohranijo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos;

5.  poziva, naj se pri vseh odločitvah v zvezi s subvencijami za ribištvo upoštevajo posebnosti obrtnega in malega ribolova, njun lokalni značaj in temeljna vloga, ki jo imata pri zagotavljanju neodvisne preskrbe s hrano ter ekonomskega in socialnega preživetja obalnih skupnosti;

6.  spodbuja države, naj prevzamejo odgovornosti kot države zastave, obale, pristanišča in trga, in sicer:

   država zastave – celovito izvajanje mednarodnih in nacionalnih ukrepov za upravljanje, da se zagotovi, da plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, spoštujejo pravila;
   obalna država – zagotavlja trajnostni ribolov v vodah pod njeno jurisdikcijo in nadzoruje dostop do teh voda, da se prepreči nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov;
   država pristanišča – ratificira in v celoti izvaja sporazum Organizacije OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) o ukrepih države pristanišča;
   država trga – sprejema ukrepe za zagotavljanje boljše usklajenosti med bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ter trgovinsko in tržno politiko;

7.  poudarja, da je treba ohraniti vsaj 10 % obalnih in morskih območij v skladu s ciljem trajnostnega razvoja 14.5 OZN;

8.  poudarja pomen cilja trajnostnega razvoja 14.7 OZN zaradi vse večjih ekonomskih koristi za male otoške države v razvoju in manj razvite države od trajnostne rabe morskih virov, vključno s trajnostnim upravljanjem ribištva, akvakulture in turizma;

9.  poziva k okrepitvi trajnostnega upravljanja ribištva, vključno z izvajanjem ukrepov za upravljanje, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih;

10.  poziva k okrepljenemu regionalnemu sodelovanju med vsemi državami na področju upravljanju ribištva za trajnostno in pravično izkoriščanje selivskih vrst, zlasti glede znanstvenih ocen staleža, spremljanja in nadziranja ribolovnih dejavnosti, kot priporoča sporazum OZN o ribjih staležih iz leta 1995 in tri revizijske konference iz leta 2006, 2010 in 2016; meni, da bi morale vse vrste, ki se izkoriščajo za komercialne namene, spadati pod okrilje regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, ki bi morale imeti večje pristojnosti za učinkovito izvajanje sklepov in sankcij na področju upravljanja;

11.  poziva Komisijo in Svet, naj nadalje spodbujata načela in cilje skupne ribiške politike;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter sekretariatu UNFCCC s prošnjo, naj jo posreduje vsem pogodbenicam, ki niso članice EU.

(1) UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov