Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0325(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0112/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0112/2017

Rasprave :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Glasovanja :

PV 13/06/2017 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0249

Usvojeni tekstovi
PDF 333kWORD 51k
Utorak, 13. lipnja 2017. - Strasbourg
Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***I
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. lipnja 2017. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) koji zajednički poduzima nekoliko država članica (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0662),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 185. i 188. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0421/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 26. siječnja 2017. (1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69. f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 26. travnja 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0112/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 125, 21.4.2017., str. 80.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2017. radi donošenja Odluke (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica
P8_TC1-COD(2016)0325

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2017/1324)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o financijskim jamstvima za provedbenu strukturu programa PRIMA

1.  Kad je riječ o inicijativi PRIMA, člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. Financijske uredbe EU-a utvrđuje se da Komisija može povjeriti izvršenje proračuna Unije tijelu uređenom privatnim pravom koje pruža javne usluge. Takvo tijelo mora dati odgovarajuća financijska jamstva.

2.  U svrhu dobrog financijskog upravljanja sredstvima EU-a ta bi jamstva trebala obuhvaćati, bez ograničavanja opsega ili iznosa, sve dugove provedbene strukture prema Uniji povezane sa svim zadaćama izvršenja proračuna kako je predviđeno sporazumom o delegiranju. Komisija u načelu očekuje da jamci prihvate solidarnu odgovornost za dugove provedbene strukture.

3.  Međutim, na temelju detaljne procjene rizika, osobito ako se rezultat ex ante ocjene na temelju stupova provedbene strukture provedene u skladu s člankom 61. Financijske uredbe bude smatrao primjerenim, dužnosnik Komisije za ovjeravanje odgovoran za inicijativu PRIMA predvidjet će sljedeće:

–  uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti financijska jamstva koja se zahtijevaju od provedbene strukture mogu biti ograničena na maksimalni iznos doprinosa Unije

–  u skladu s navedenim, odgovornost svakog jamca može biti proporcionalna udjelu njegova doprinosa inicijativi PRIMA.

Jamci se mogu dogovoriti o načinima pokrića odgovornosti u pismima izjave o odgovornosti.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti