Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0149(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0213/2016

Predložena besedila :

A8-0213/2016

Razprave :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Obrazložitev glasovanja
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Sprejeta besedila
PDF 330kWORD 58k
Torek, 13. junij 2017 - Strasbourg
Označevanje energijske učinkovitosti ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0341),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0189/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. januarja 2016(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 5. aprila 2017, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0213/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(2);

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 82, 3.3.2016, str. 6.
(2)To stališče nadomešča spremembe, sprejete 6. julija 2016 (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0304).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. junija 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU
P8_TC1-COD(2015)0149

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/1369.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o

členih 290 in 291 PDEU

Evropski parlament, Svet in Komisija ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje, zlasti odstavka 26, izjavljajo, da določbe te uredbe ne posegajo v nobeno prihodnje stališče institucij glede uporabe členov 290 in 291 PDEU v drugih zakonodajnih dosjejih.

Izjava Komisije o finančnem nadomestilu za potrošnike

Glede na trenutna prizadevanja za okrepitev izvrševanja harmonizacijske zakonodaje Unije za proizvode bi morala Komisija za obravnavanje morebitnih finančnih izgub, ki jih utrpijo potrošniki zaradi nepravilno označenih proizvodov ali slabše energijske in okoljske učinkovitosti od označene, preučiti, ali bi bilo mogoče uvesti nadomestilo za potrošnike v primeru neskladnosti z energijskim razredom, navedenim na energijski nalepki.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov