Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0061/2017

Indgivne tekster :

A8-0061/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0252

Vedtagne tekster
PDF 241kWORD 39k
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg
Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 ***I
P8_TA(2017)0252A8-0061/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. juni 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0400),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0223/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 24. maj 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0061/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/… om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033
P8_TC1-COD(2016)0186

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/1545.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik