Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2070(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0219/2017

Předložené texty :

A8-0219/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0257

Přijaté texty
PDF 320kWORD 43k
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. června 2017 o žádosti, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity (2016/2070(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity, kterou dne 31. března 2016 předložil nejvyšší státní zástupce Litevské republiky a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 13. dubna 2016,

–  poté, co Rolandas Paksas dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  poté, co proběhla výměna názorů s nejvyšším státním zástupcem Litevské republiky a vrchním státním zástupcem oddělení pro vyšetřování organizované trestné činnosti a korupce, které je součástí úřadu nejvyššího státního zástupce;

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 62 ústavy Litevské republiky,

–  s ohledem na článek 4 zákona o statusu a pracovních podmínkách poslanců Evropského parlamentu zvolených v Litevské republice,

–  s ohledem na článek 22 statutu parlamentu Litevské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0219/2017),

A.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce Litevské republiky požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Rolandas Paksas zbaven poslanecké imunity v souvislosti s vyšetřováním trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce ve své žádosti uvádí, že Rolandas Paksas je podezřelý, že dne 31. srpna 2015 souhlasil s přijetím úplatku výměnou za ovlivnění orgánů veřejné správy a státních úředníků při výkonu jejich pravomocí, což by podle litevského trestního zákoníku splňovalo náležitosti trestného činu;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 62 ústavy Litevské republiky poslanci parlamentu Litevské republiky nesmí být bez souhlasu parlamentu trestně stíháni, zatčeni či jinak omezeni na svobodě;

E.  vzhledem k tomu, že podle článku 4 zákona o statusu a pracovních podmínkách poslanců Evropského parlamentu zvolených v Litevské republice požívají poslanci Evropského parlamentu na území Litevské republiky stejné imunity jako poslanec parlamentu Litevské republiky, pokud právní normy EU nestanovují jinak;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 22 statutu parlamentu Litevské republiky nesmí být proti poslanci parlamentu zahájeno trestní řízení, nesmí být zatčen ani vystaven žádnému jinému omezení osobní svobody bez souhlasu parlamentu, s výjimkou případů, kdy je dopaden při páchání trestného činu (in flagranti), a v takovém případě musí nejvyšší státní zástupce o této skutečnosti parlament neprodleně informovat;

G.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů;

H.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho členy před stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají jako součást svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

I.  vzhledem k tomu, že pokud se tato stíhání netýkají výkonu poslaneckého mandátu, měl by být poslanec imunity zbaven, pokud se nezjistí, že stíhání je vedeno proto, aby poškodilo politickou činnost poslance, a tudíž nezávislost Parlamentu (fumus persecutionis);

J.  vzhledem k tomu, že na základě podrobných informací poskytnutých v tomto případě není důvod domnívat se, že stíhání v případě Rolandase Paksase je motivováno úmyslem poškodit jeho politickou činnost poslance Evropského parlamentu;

K.  vzhledem k tomu, že není úkolem Evropského parlamentu rozhodovat o vině nebo o nevině poslance, či o tom, zda činy přisuzované poslanci vyžadují trestní stíhání, ani vyjadřovat se ke kvalitě vnitrostátních právních a soudních systémů;

1.  rozhodl, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému orgánu Litevské republiky a Rolandasu Paksasovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí