Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2070(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0219/2017

Esitatud tekstid :

A8-0219/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0257

Vastuvõetud tekstid
PDF 158kWORD 49k
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg
Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2017. aasta otsus Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2070(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 31. märtsil 2016. aastal Leedu Vabariigi peaprokurör ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 13. aprillil 2016. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Rolandas Paksase ära kuulanud,

–  olles pidanud arvamuste vahetuse Leedu peaprokuröri ning peaprokuratuuri organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimise osakonna juhtiva prokuröriga,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Leedu põhiseaduse artiklit 62,

–  võttes arvesse Leedu Vabariigis valitud Euroopa Parlamendi liikmete seisundit ja töötingimusi käsitleva seaduse artiklit 4,

–  võttes arvesse Leedu Seimi põhikirja artiklit 22,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8‑0219/2017),

A.  arvestades, et Leedu Vabariigi peaprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Rolandas Paksase parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist seoses kriminaaluurimisega;

B.  arvestades, et peaprokuröri taotlus on seotud kahtlustusega, et Rolandas Paksas nõustus 31. augustil 2015. aastal võtma vastu altkäemaksu vastutasuks ametiasutuste ja riigiametnike mõjutamise eest nende volitusi kasutama, mis oleks Leedu kriminaalkoodeksi kohaselt kuritegu;

C.  arvestades, et vastavalt protokolli nr 7 artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel oma liikmesriigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et Leedu Vabariigi põhiseaduse artikli 62 kohaselt ei tohi Seimi liikmeid kriminaalvastutusele võtta või vahistada ega nende vabadust muul viisil piirata ilma Seimi nõusolekuta;

E.  arvestades, et Leedu Vabariigis valitud Euroopa Parlamendi liikmete seisundit ja töötingimusi käsitleva seaduse artikli 4 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel Leedu Vabariigi territooriumil samasugune isikupuutumatus nagu Leedu Seimi liikmetel, kui ELi õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti;

F.  arvestades, et Seimi põhikirja artikli 22 kohaselt ei tohi Seimi liikme suhtes kriminaalmenetlust alustada, teda vahistada ega tema vabadust muul viisil piirata ilma Seimi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ta tabatakse õiguserikkumiselt (in flagranti), millisel juhul peab peaprokurör sellest Seimile viivitamata teatama;

G.  arvestades, et kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamendiliikme puutumatus tema isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis;

H.  arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle liikmeid kohtumenetluse eest, mis käsitleb parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud tegusid, mida ei saa neist kohustustest eristada;

I.  arvestades, et kui kohtumenetlus ei ole seotud parlamendiliikme kohustuste täitmisega, tuleks puutumatus ära võtta, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et kohtumenetluse eesmärk võib olla kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust ja seeläbi Euroopa Parlamendi sõltumatust (fumus persecutionis);

J.  arvestades, et käesoleva juhtumi kohta esitatud põhjaliku ja üksikasjaliku teabe kohaselt ei ole põhjust kahtlustada, et Rolandas Paksasega seotud menetluse eesmärk oleks kahjustada tema poliitilist tegevust Euroopa Parlamendi liikmena;

K.  arvestades, et Euroopa Parlament ei võta seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas teod, milles teda süüdistatakse, on kriminaalkorras karistatavad, samuti ei anna ta hinnangut riikide õigus- ja kohtusüsteemide suhteliste eeliste kohta;

1.  otsustab Rolandas Paksase puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Leedu Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Rolandas Paksasele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T‑345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika