Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2070(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0219/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0219/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0257

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 44k
2017. június 14., Szerda - Strasbourg
A Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

Az Európai Parlament 2017. június 14-i határozata a Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2070(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Litván Köztársaság legfőbb ügyésze által 2016. március 31-én eljuttatott és 2016. április 13-án a plenáris ülésen bejelentett, a Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Rolandas Paksast,

–  miután eszmecserét folytatott Litvánia legfőbb ügyészével és a Legfőbb Ügyészség szervezett bűnözési és korrupciós ügyekkel foglalkozó vizsgálati osztályának vezető ügyészével,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel Litvánia alkotmányának 62. cikkére,

–  tekintettel a Litván Köztársaságban megválasztott európai parlamenti képviselők jogállásáról és munkafeltételeiről szóló törvény 4. cikkére,

–  tekintettel a litván parlament eljárási szabályzatának 22. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0219/2017),

A.  mivel a Litván Köztársaság legfőbb ügyésze egy bűnügyi nyomozással összefüggésben Rolandas Paksas európai parlamenti képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte;

B.  mivel a legfőbb ügyész kérelme a Rolandas Paksasszal szembeni azon gyanúval kapcsolatos, hogy 2015. augusztus 31-én csúszópénz elfogadásában állapodott meg azért, hogy cserébe közhatóságokra és állami tisztviselőkre gyakoroljon befolyást annak érdekében, hogy hatáskörüket gyakorolják, ami a litván büntető törvénykönyv értelmében bűncselekménynek minősülne;

C.  mivel a 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament tagjai saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

D.  mivel a Litván Köztársaság alkotmányának 62. cikke szerint a litván parlament (a Seimas) tagjait a parlament jóváhagyása nélkül nem vonhatják büntetőjogi felelősségre, nem vehetik őrizetbe, és szabadságukat semmilyen más formában nem korlátozhatják;

E.  mivel a Litván Köztársaságban megválasztott európai parlamenti képviselők jogállásáról és munkafeltételeiről szóló törvény 4. cikke értelmében amennyiben az európai uniós jogszabályok másként nem rendelkeznek, az európai parlamenti képviselőt a Litván Köztársaság területén ugyanolyan mentelmi jog illeti meg, mint a Litván Köztársaság parlamentjének képviselőjét;

F.  mivel a litván parlament eljárási szabályzatának 22. cikke értelmében parlamenti képviselő a parlament jóváhagyása nélkül nem vonható büntetőeljárás alá, továbbá nem vehető őrizetbe és személyes szabadságában más módon sem korlátozható, kivéve, ha bűncselekmény elkövetése közben tetten érik (in flagranti), amely esetben a legfőbb ügyésznek arról haladéktalanul tájékoztatnia kell a parlamentet;

G.  mivel az eljárási szabályzat 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban a parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka;

H.  mivel a parlamenti mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti feladatok teljesítése során végzett, és e feladatoktól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól;

I.  mivel amennyiben az eljárást a képviselővel szemben nem képviselői feladatainak ellátásával összefüggésben kezdeményezték, a mentelmi jogot fel kell függeszteni, kivéve, ha a jelek arra utalnak, hogy az eljárást azzal a hátsó szándékkal indították, hogy aláássák a képviselő politikai tevékenyégét, és ezáltal a Parlament függetlenségét (fumus persecutionis);

J.  mivel az ez ügyben szolgáltatott bőséges és részletes információk alapján nem indokolt feltételezni, hogy a Rolandas Paksasszal szemben indított eljárást az Európai Parlament képviselőjeként kifejtett politikai tevékenységének aláásása motiválta;

K.  mivel az Európai Parlament nem foglalhat állást a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a neki tulajdonított cselekedetek indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, sem pedig arról, hogy a nemzeti jogi és igazságszolgáltatási rendszerek relatív előnyeiről véleményt nyilvánítson;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Rolandas Paksas mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az illetékes litván hatóságnak és Rolandas Paksasnak.

(1) A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat