Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2019(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0218/2017

Внесени текстове :

A8-0218/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0258

Приети текстове
PDF 476kWORD 47k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

Решение на Европейския парламент от 14 юни 2017 г. относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински (2017/2019(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински, изпратено на 1 декември 2016 г. от Министерството на правосъдието на Френската република във връзка със съдебно разследване, провеждано от прокурора на Републиката в Бобини, по обвинение в публична клевета и подбуждане към омраза или насилие спрямо дадено лице или група лица въз основа на техния произход или принадлежност или непринадлежност към дадена етническа група, нация, раса или религия, и обявено на пленарно заседание на 16 януари 2017 г.;

—  като изслуша Милене Трошчински съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република, както е изменена с Конституционен закон № 95-880 от 4 август 1995 г.,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0218/2017),

A.  като има предвид, че прокурорът на Републиката в Бобини поиска снемането на имунитета на Милене Трошчински, член на Европейския парламент и регионален съветник от Пикардия, във връзка с производство, свързано с публикуването в нейния профил в Туитър на 23 септември 2015 г. на снимка на забулени в бурка жени, за които изглежда, че се редят на опашка пред каса за семейни помощи, придружена от коментара „Служба за семейни надбавки в Росни-су-Боа на 9 декември 2014 г. Носенето на бурка се предполага за забранено от закона...“;

Б.  като има предвид, че спорното изображение представлява в действителност фотомонтаж въз основа на направена в Лондон снимка, която вече е била използвана от друг притежател на профил в Туитър, и като има предвид, че при разследването се установи, че не г-жа Трошчински е публикувала съобщението в интернет, а това е сторил нейният парламентарен сътрудник, който признава, че го е направил;

В.  като има предвид, че прокурорът посочи, че от г-жа Трошчински може да се търси отговорност за този туит в качеството ѝ на редактор на нейния профил в Туитър;

Г.  като има предвид, че когато г-жа Трошчински си е дала сметка, че снимката е фалшифицирана, тя бързо я е отстранила от своя профил в Туитър;

Д.  като има предвид, че снемането на имунитета на Милене Трошчински е свързано с предполагаемо деяние — публична клевета спрямо дадено лице или група лица въз основа на техния произход или принадлежност или непринадлежност към дадена етническа група, нация, раса или религия, както е определено и за което са предвидени санкции в членове 23 и 29, алинея 1, в член 32, алинеи 2 и 3, в членове 42, 43, 48-6 от Закона от 29 юли 1881 г. и с деянието подбуждане към дискриминация, омраза или насилие на расова основа — които са предмет на текущото разследване, съгласно член 24, параграфи 8, 10, 11 и 12, член 23, параграф 1 и член 42 от Закона от 29 юли 1881 г. както и член 131-26, параграфи 2 и 3 от Наказателния кодекс;

Е.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Ж.  като има предвид, че член 26 от Френската конституция постановява, че членовете на Парламента не могат да бъдат преследвани, разследвани, задържани или съдени за изказаните от тях мнения и за гласуванията им при изпълнение на техните задължения и че членовете на Парламента не могат да бъдат задържани за престъпление или да бъдат обект на мерки за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ без разрешението на Парламента;

З.  като има предвид, че обхватът на имунитета, предоставен на членове на френския парламент, отговаря в действителност на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз; като има предвид, че Съдът на ЕС постанови, че за да може член на Европейския парламент да разполага с имунитет, даденото мнение трябва да е изразено от члена на ЕП при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се;

И.  като има предвид, че обвиненията нямат никаква връзка с положението на Милене Трошчински като член на Европейския парламент, а засягат дейности от регионално естество, тъй като фалшифицираната снимка и коментарите относно какво предполагаемо се случва в Росни-су-Боа са в нарушение на френското законодателство;

Й.  като има предвид, че предполагаемите действия не се отнасят до изразяването на мнение или упражняването на право на глас от страна на Милене Трошчински при изпълнението на задълженията на член на ЕП по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че съдебното следствие, възбудено вследствие на жалба за клевета на обществената администрация, внесена от Службата по семейните надбавки на Сена-Сен Дени, представлявана от нейния генерален директор, не предизвиква подозрение за fumus persecutionis — т.е. явен опит да се възпрепятства парламентарната дейност на Милене Трошчински;

1.  решава да снеме имунитета на Милене Трошчински;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Милене Трошчински.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност