Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2019(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0218/2017

Předložené texty :

A8-0218/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0258

Přijaté texty
PDF 325kWORD 44k
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
Žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. června 2017 o žádosti, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity (2017/2019(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity v rámci soudního vyšetřování zahájeného státním zástupcem v Bobigny z důvodu veřejného hanobení a podněcování nenávisti nebo násilí vůči jednotlivci nebo skupině osob kvůli jejich původu nebo příslušnosti či nepříslušnosti k určitému etniku, národu, rase nebo náboženskému vyznání, kterou předložil francouzský ministr spravedlnosti dne 1. prosince 2016 a která byla oznámena v plénu dne 16. ledna 2017,

–  poté, co Mylène Troszczynská dostala možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky ve znění ústavního zákona č. 95-880 ze dne 4. srpna 1995,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0218/2017),

A.  vzhledem k tomu, že státní zástupce v Bobigny požádal, aby byla poslankyně Evropského parlamentu a členka zastupitelstva regionu Pikardie Mylène Troszczynská zbavena poslanecké imunity v souvislosti s řízením týkajícím se zveřejnění na jejím twitterovém účtu dne 23. září 2015 vyobrazení žen v závoji zakrývajícím celý obličej, které zřejmě čekají ve frontě před úřadem CAF (francouzský úřad pro vyplácení rodinných přídavků), společně s komentářem: „CAF v Rosny-Sous-Bois 9. 12. 14. A to prý nošení závoje zakrývajícího celý obličej zakazuje zákon…”;

B.  vzhledem k tomu, že inkriminované vyobrazení byla ve skutečnosti fotomontáž vycházející z fotografie pořízené v Londýně a bylo již dříve využito jiným uživatelem Twitteru a že šetřením se zjistilo, že tuto on-line zprávu nezveřejnila paní Troszczynská, ale její asistent, který se k činu přiznal;

C.  vzhledem k tomu, že státní zástupce poukázal na to, že paní Troszczynská jakožto redaktorka svého twitterového účtu může být považována za odpovědnou za tento tweet;

D.  vzhledem k tomu, že jakmile paní Troszczynská zjistila, že tato fotografie je fotomontáž, rychle ji ze svého twitterového účtu odstranila;

E.  vzhledem k tomu, že tato žádost o zbavení Mylène Troszczynské imunity se vztahuje na údajné spáchání trestného činu veřejného hanobení jednotlivce nebo skupiny osob kvůli jejich původu nebo příslušnosti či nepříslušnosti k určitému etniku, národu, rase nebo náboženskému vyznání, jak je stanoví a trestá článek 23, čl. 29 odst. 1, čl. 32 odst. 2 a 3, články 42, 43 a čl. 48-6 zákona ze dne 29. července 1881, a podněcování k diskriminaci, nenávisti nebo násilí z rasových důvodů, které je předmětem probíhajícího vyšetřování a které stanoví a trestají čl. 24 odst. 8, 10, 11 a 12, čl. 23 odst. 1 a článek 42 zákona ze dne 29. července 1881 a čl. 131-26 odst. 2 a 3 trestního zákona;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

G.  vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky stanoví, že žádný člen Parlamentu nesmí být stíhán, vyšetřován, zatčen, zadržen nebo odsouzen pro své názory či hlasování během výkonu své funkce a žádný člen Parlamentu nesmí být zadržen za trestný čin ani být předmětem svobodu omezujícího opatření bez předchozího svolení Parlamentu;

H.  vzhledem k tomu, že rozsah imunity poslanců francouzského parlamentu de facto odpovídá rozsahu imunity, jíž podle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že aby mohl poslanec Evropského parlamentu požívat imunity, musí daný názor vyjádřit při výkonu svého mandátu, což znamená, že je vyžadována spojitost mezi vyjádřeným názorem a parlamentním mandátem; vzhledem k tomu, že tato spojitost musí být přímá a zjevná;

I.  vzhledem k tomu, že příslušná obvinění nesouvisejí s postavením Mylène Troszczynské jakožto poslankyně Evropského parlamentu a týkají se činností regionální povahy, neboť dotčená fotomontáž a její komentář, které porušily francouzské právní předpisy, odkazovaly na události v Rosny-Sous-Bois;

J.  vzhledem k tomu, že uvedené činy nesouvisejí s názory ani s hlasováním Mylène Troszczynské jakožto poslankyně Evropského parlamentu během výkonu její funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

K.  vzhledem k tomu, že v tomto případě nepanuje žádné podezření, že by se jednalo o fumus persecutionis, tj. zjevný pokus bránit Mylène Troszczynské v parlamentní práci, ze strany orgánů činných v trestním řízení, které bylo zahájeno na základě trestního oznámení ve věci údajného spáchání trestného činu hanobení veřejného orgánu, jež podal úřad pro vyplácení rodinných přídavků v Seine-Saint-Denis prostřednictvím svého generálního ředitele;

1.  rozhodl, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru ministru spravedlnosti Francouzské republiky a Mylène Troszczynské.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí