Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2019(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0218/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0218/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0258

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 44k
2017. június 14., Szerda - Strasbourg
A Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

Az Európai Parlament 2017. június 14-i határozata a Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2019(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Francia Köztársaság igazságügyi minisztere által 2016. december 1-jén egy személy vagy egy csoport származása vagy egy etnikai csoporthoz, nemzethez, fajhoz vagy valláshoz való tartozása vagy nem tartozása miatti nyilvános rágalmazás, valamint gyűlöletre vagy erőszakra való uszítás ügyében a Bobigny-i államügyész által folytatott nyomozással összefüggésben eljuttatott és 2017. január 16-án a plenáris ülésen bejelentett, Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Mylène Troszczynskit,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Francia Köztársaság 1995. augusztus 4-i 95-880. számú alkotmányos törvénnyel módosított alkotmányának 26. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0218/2017),

A.  mivel a Bobigny-i államügyész kérelmezte Mylène Troszczynski európai parlamenti képviselő és a pikárdiai regionális tanács tagja mentelmi jogának felfüggesztését az azt követően ellene indított eljárással összefüggésben, hogy 2015. szeptember 23-án Twitter-falán fényképet tett közzé egy burkát viselő, láthatóan a CAF (Caisse d’allocation familiale – a francia családtámogatási pénztár) irodája előtt sorban álló nőről, a következő komment kíséretében: „2014. december 9., Rosny-Sous-Bois CAF. A burka viselését elvileg tiltja a törvény...”;

B.  mivel a sértő kép valójában egy Londonban készített felvételen alapuló fotómontázs, melyet egy másik Twitter-felhasználó már használt, és mivel a nyomozás során kiderült, hogy nem Troszczynski asszony tette közzé a képet az interneten, hanem az asszisztense, aki ezt be is ismerte;

C.  mivel az államügyész rámutatott, hogy saját Twitter-fiókja szerkesztőjeként a bejegyzésért Troszczynski asszony felelőssé tehető;

D.  mivel amikor Troszczynski asszony felismerte, hogy a kép hamis, azonnal eltávolította Twitter-faláról;

E.  mivel Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztése egy személy vagy egy csoport származása vagy egy etnikai csoporthoz, nemzethez, fajhoz vagy valláshoz való tartozása vagy nem tartozása miatti nyilvános rágalmazás (az 1881. július 29-i törvény 23. cikke, 29. cikkének első bekezdése, 32. cikkének (2) és (3) bekezdése, 42. és 43. cikke, valamint 48-6. cikke által meghatározott és büntetni rendelt bűncselekmény), valamint a diszkriminációra, gyűlöletre vagy erőszakra való uszítás (az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8), (10), (11) és (12) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 42. cikke, valamint a büntető törvénykönyv 131-26. cikkének (2) és (3) bekezdése által meghatározott és büntetni rendelt bűncselekmény) feltételezett elkövetése okán folyó nyomozáshoz kapcsolódik;

F.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

G.  mivel a francia alkotmány 26. cikke kimondja, hogy hivatalos feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt egyetlen parlamenti képviselő sem vonható büntetőeljárás alá, ellene nem folytatható vizsgálat, nem tartóztatható le, nem vehető őrizetbe és nem indítható vele szemben bírósági eljárás, illetve hogy egyetlen parlamenti képviselőt sem lehet a Parlament engedélye nélkül bűncselekmény miatt letartóztatni és szabadságelvonással vagy a szabadság korlátozásával járó intézkedés alá vonni;

H.  mivel a francia parlament képviselői számára biztosított mentelmi jog terjedelme ténylegesen megfelel az európai parlamenti képviselők számára az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikkében biztosított mentelmi jog terjedelmének; mivel az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ahhoz, hogy az európai parlamenti képviselő valamely véleményére vonatkozzék a mentelmi jog, a képviselőnek a feladata ellátása során kell azt kifejtenie, ez pedig magában foglalja azt a követelményt, hogy kapcsolatnak kell fennállnia a kifejtett vélemény és a parlamenti feladatok között; mivel ennek a kapcsolatnak közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie;

I.  mivel a vádak nem függenek össze Mylène Troszczynski európai parlamenti képviselői tisztségével, hanem regionális jellegű tevékenységeket érintenek, ugyanis a hamis fénykép és a hozzá fűzött megjegyzés egy állítólagosan Rosny-Sous-Bois-ban történt, a francia jogot sértő eseményre utalt;

J.  mivel az állítólagos cselekmények nem kapcsolódnak Mylène Troszczynskinek az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti képviselői feladatai ellátása során kifejtett véleményéhez vagy leadott szavazatához;

K.  mivel a Seine-Saint-Denis megyei családtámogatási pénztár nevében az intézmény vezérigazgatója által egy állami intézmény feltételezett nyilvános rágalmazása miatt benyújtott panasz nyomán indult bizonyításfelvétellel kapcsolatban nem merül fel a fumus persecutionis gyanúja, vagyis a Mylène Troszczynski parlamenti tevékenységének akadályozására irányuló egyértelmű kísérlet;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Mylène Troszczynski mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését a Francia Köztársaság igazságügyi miniszterének és Mylène Troszczynskinak.

(1) A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63., ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05., ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07. és C-201/07., ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06., ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11. és T-347/11., ECLI:EU:T:2013:23.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat