Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2019(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0218/2017

Pateikti tekstai :

A8-0218/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0258

Priimti tekstai
PDF 247kWORD 44k
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - Strasbūras
Prašymas atšaukti Mylène Troszczynski imunitetą
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Mylène Troszczynski imunitetą (2017/2019(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. perduotą prašymą atšaukti Europos Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą, kuris susijęs su Bobinji apygardos teismo respublikos prokuroro atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl asmens ar asmenų grupės viešo šmeižimo, neapykantos ar smurto skatinimo prieš asmenį ar asmenų grupę dėl jų kilmės, priklausymo ar nepriklausymo tam tikrai etninei grupei, tautybės, rasės ar religijos ir kuris paskelbtas 2017 m. sausio 16 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Mylène Troszczynski paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos su pakeitimais, padarytais 1995 m. rugpjūčio 4 d. Konstituciniu įstatymu Nr. 95-880, 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0218/2017),

A.  kadangi Bobinji apygardos teismo respublikos prokuroras paprašė atšaukti Europos Parlamento narės ir Pikardijos regiono tarybos narės Mylène Troszczynski imunitetą, nes vyksta procesas dėl to, kad 2015 m. rugsėjo 23 d. tinklo „Twitter“ paskyroje, priklausančioje jai, buvo paskelbta nuotrauka, kurioje visą kūną dengiančius apdarus dėvinčios moterys stovi eilėje prie Šeimos išmokų kasos, kartu su žinute „Šeimos išmokų kasa, Roni su Bua, 2014 12 09. Dėvėti visą kūną dengiantį apdarą yra uždrausta įstatymu...“;

B.  kadangi nuotrauka, dėl kurios pateiktas skundas, iš tiesų yra fotomontažas iš Londone padarytos nuotraukos, kurį jau buvo panaudojęs kitos tinklo „Twitter“ paskyros savininkas, ir kadangi ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad tą žinutę įdėjo ne M. Troszczynski, tačiau jos padėjėjas, kuris pripažino faktus;

C.  kadangi prokuroras pažymėjo, kad M. Troszczynski galėtų būti už žinutę atsakinga kaip savo paskyros, esančios tinkle „Twitter“, leidybos direktorė;

D.  kadangi, kai M. Troszczynski suprato, jog nuotrauka suklastota, ji iš karto ją ištrynė iš savo paskyros, esančios tinkle „Twitter“;

E.  kadangi Mylène Troszczynski imuniteto atšaukimas susijęs su įtarimais, kad ji galėjo dalyvauti viešai šmeižiant asmenį ar asmenų grupę dėl jų kilmės, priklausymo ar nepriklausymo tam tikrai etninei grupei, tautybės, rasės ar religijos (ši veika yra numatyta ir bausmės už ją nustatytos 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 23 straipsnyje, 29 straipsnio 1 pastraipoje, 32 straipsnio 2 ir 3 pastraipose, 42, 43 ir 48-6 straipsniuose) ir galėjo dalyvauti kurstant rasinę diskriminaciją, skatinant neapykantą arba smurtą (ši veika yra numatyta ir bausmės už ją nustatytos 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 24 straipsnio 8, 10, 11 ir 12 pastraipose, 23 straipsnio 1 pastraipoje ir 42 straipsnyje ir Baudžiamojo kodekso 132-26 straipsnio 2 ir 3 dalyse);

F.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

G.  kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad nė vienas parlamento narys negali būti traukiamas atsakomybėn, apklausiamas, sulaikomas, suimamas ar teisiamas dėl einant oficialias pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo ir be parlamento sutikimo nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė;

H.  kadangi Prancūzijos Respublikos parlamento nariams suteikiamo imuniteto taikymo sritis faktiškai atitinka imuniteto, suteikiamo Europos Parlamento nariams pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį, taikymo sritį; kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad būtų taikomas imunitetas, nuomonė turi būti pareikšta Parlamento nario, einančio savo pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; kadangi toks ryšys turi būti tiesioginis ir akivaizdus;

I.  kadangi kaltinimai yra susiję ne su Mylène Troszczynski, kaip Europos Parlamento narės, pareigomis, o su regioninio pobūdžio veikla, nes suklastota nuotrauka ir su ja susijusi žinutė buvo, kaip įtariama, įkeltos Roni su Bua mieste pažeidžiant Prancūzijos įstatymus;

J.  kadangi veika, kuria įtariama Mylène Troszczynski, nėra susijusi su jai einant Europos Parlamento narės pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

K.  kadangi nėra įtarimų, jog esama fumus persecutionis atvejo, t. y. kad buvo akivaizdžiai mėginta trukdyti Mylène Troszczynski parlamentiniam darbui pasinaudojant ikiteisminiu tyrimu, kuris buvo pradėtas Senos-Sen Deni departamento Šeimos išmokų kasai, kuriai atstovavo jos generalinis direktorius, pateikus skundą dėl valstybės institucijos viešo šmeižimo;

1.  nusprendžia atšaukti Mylène Troszczynski imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrui ir Mylène Troszczynski.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Teisinė informacija - Privatumo politika