Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2020(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0217/2017

Předložené texty :

A8-0217/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0259

Přijaté texty
PDF 324kWORD 44k
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. června 2017 o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (2017/2020(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity, kterou dne 22. prosince 2016 předložil ministr spravedlnosti Francouzské republiky Jean-Jacques Urvoas v souvislosti s žádostí vrchního státního zástupce při odvolacím soudu v Paříži a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 16. ledna 2017,

–  poté, co Jean-Marie Le Pen dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0217/2017),

A.  vzhledem k tomu, že vrchní státní zástupce při odvolacím soudu v Paříži požádal o zbavení poslance Evropského parlamentu Jeana-Marieho Le Pena imunity v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti;

B.  vzhledem k tomu, že žádost vrchního státního zástupce se týká tvrzení Jeana-Marieho Le Pena, kterých se dopustil v rozhlasovém vysílání a která měla naplnit skutkovou podstatu podněcování k diskriminaci, nenávisti nebo násilí z rasových důvodů, což je podle francouzského trestního zákoníku trestný čin;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 26 Ústavy Francouzské republiky „žádný poslanec Parlamentu nesmí být vyšetřován, zatčen, zadržen nebo odsouzen soudem pro své názory či hlasování během výkonu své funkce“ a že „žádný poslanec Parlamentu nesmí být zatčen za trestný čin ani být předmětem svobodu zbavujícího či omezujícího opatření bez předchozího svolení Parlamentu“;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie nesmějí být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

E.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu není poslanecká imunita osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů;

F.  vzhledem k tomu, že ustanovení týkající se poslanecké imunity je nutné vykládat s ohledem na hodnoty, cíle a zásady zakotvené ve Smlouvách;

G.  vzhledem k tomu, že v případě poslance Evropského parlamentu se imunita týká nejen názorů vyjádřených tímto poslancem na oficiálních schůzích Parlamentu, ale také jeho názorů vyjádřených na jiných místech, například ve sdělovacích prostředcích, pokud existuje „souvislost mezi vyjádřeným názorem a parlamentní funkcí“(2);

H.  vzhledem k tomu, že neexistuje žádná souvislost mezi inkriminovaným tvrzením a parlamentní prací Jeana-Marieho Le Pena, a že Jean-Marie Le Pen zde tudíž nejednal v rámci výkonu své funkce poslance Evropského parlamentu;

I.  vzhledem k tomu, že článek 9 Protokolu č. 7 stanoví, že v průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

J.  vzhledem k tomu, že poslance je možné zbavit pouze imunity podle článku 9(3);

K.  vzhledem k tomu, že účelem této imunity je chránit Parlament a jeho členy před řízením v souvislosti s aktivitami, které provádějí při výkonu parlamentní funkce a které nelze od této funkce oddělit;

L.  vzhledem k tomu, že pokud se takovéto řízení netýká výkonu funkce daného poslance, měl by být zbaven imunity, neukáže-li se, že záměrem, který se skrývá za tímto řízením, je poškodit politickou činnost poslance, a tudíž nezávislost Parlamentu (tzv. fumus persecutionis);

M.  vzhledem k tomu, že na základě informací poskytnutých v tomto případě není důvod se domnívat, že řízení týkající se Jeana-Marieho Le Pena je vedeno s cílem poškodit jeho politickou činnost poslance Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Francouzské republiky a Jeanu-Mariemu Le Penovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Viz výše uvedený rozsudek Patriciello, bod 33.
(3) Viz výše uvedený rozsudek Marra, bod 45.

Právní upozornění - Ochrana soukromí