Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2020(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0217/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0217/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0259

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 44k
2017. június 14., Szerda - Strasbourg
A Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

Az Európai Parlament 2017. június 14-i határozata a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2020(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Jean-Jacques Urvoas francia igazságügyi miniszter által a párizsi fellebbviteli bíróság főügyésze kérelmével összefüggésben 2016. december 22-én eljuttatott és 2017. január 16-án a plenáris ülésen bejelentett, a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Jean-Marie Le Pent,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0217/2017),

A.  mivel a párizsi fellebbviteli bíróság főügyésze egy bűnügyi nyomozással összefüggésben Jean-Marie Le Pen európai parlamenti képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte;

B.  mivel a főügyész kérése azokhoz a vádakhoz kapcsolódik, amelyek szerint Jean-Marie Le Pen megkülönböztetésre, gyűlöletre vagy faji erőszakra uszító kijelentéseket tett egy rádióműsorban, amely a francia büntető törvénykönyv értelmében bűncselekménynek minősül;

C.  mivel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikke kimondja, hogy „hivatalos feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt egyetlen parlamenti képviselő sem vonható büntetőeljárás alá, ellene nem folytatható vizsgálat, nem tartóztatható le, nem vehető őrizetbe és nem indítható vele szemben bírósági eljárás”, és hogy egyetlen parlamenti képviselőt sem lehet a Parlament engedélye nélkül „bűncselekmény miatt letartóztatni és szabadságelvonással vagy a szabadság korlátozásával járó intézkedés alá vonni”;

D.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke szerint feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament képviselői ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

E.  mivel az eljárási szabályzat 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban a parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka;

F.  mivel a parlamenti mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseket a Szerződések értékei, céljai és elvei fényében kell értelmezni;

G.  mivel egy európai parlamenti képviselő esetében az abszolút mentelmi jog nemcsak a képviselőnek a Parlament hivatalos ülésein kifejtett véleményére vonatkozik, hanem a máshol, például a médiában kifejtett véleményére is, amennyiben kapcsolat áll fenn „a kifejtett vélemény és a parlamenti feladatok között”(2);

H.  mivel nincs kapcsolat a vitatott nyilatkozat és Jean-Marie Le Pen parlamenti munkája között, és mivel ezért Jean-Marie Le Pen nem az Európai Parlament képviselőjeként járt el;

I.  mivel a 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az Európai Parlament tagjai saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességeket élvezik;

J.  mivel csak a 9. cikk hatálya alá tartozó mentelmi jogot lehet felfüggeszteni(3);

K.  mivel e mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti feladataik ellátása során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól;

L.  mivel amennyiben az eljárást a képviselővel szemben nem a képviselői feladatainak ellátásával összefüggésben kezdeményezték, a mentelmi jogot fel kell függeszteni, kivéve, ha a jelek arra utalnak, hogy az eljárást azzal a hátsó szándékkal indították, hogy aláássák a képviselő politikai tevékenységét, és ezáltal a Parlament függetlenségét (fumus persecutionis);

M.  mivel az ez ügyben szolgáltatott információk alapján nem indokolt feltételezni, hogy a Jean-Marie Le Pennel szemben indított eljárást az Európai Parlament képviselőjeként kifejtett politikai tevékenységének aláásása motiválta;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Jean-Marie Le Pen mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Francia Köztársaság illetékes hatóságának és Jean-Marie Le Pennek.

(1) A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) A fent említett, Patriciello-ügyben hozott ítélet, 33. pont.
(3) A fent említett, Marra-ügyben hozott ítélet, 45. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat