Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2020(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0217/2017

Pateikti tekstai :

A8-0217/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0259

Priimti tekstai
PDF 244kWORD 44k
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - Strasbūras
Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (2017/2020(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ministro Jeano-Jacques‘o Urvoaso 2016 m. gruodžio 22 d. perduotą prašymą atšaukti Jeano-Marie Le Peno imunitetą, kuris susijęs su Paryžiaus apeliacinio teismo generalinio prokuroro prašymu ir kuris buvo paskelbtas 2017 m. sausio 16 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Jeano-Marie Le Peno paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0217/2017),

A.  kadangi Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno imunitetą, nes vyksta nusikalstamų veikų ikiteisminis tyrimas;

B.  kadangi generalinio prokuroro prašymas susijęs su kaltinimais, kad Jean-Marie Le Pen padarė pareiškimą radijo laidoje, kuris prilyginamas diskriminacijos kurstymui, neapykantos arba rasinio smurto skatinimui – nusikalstamai veikai, numatytai Prancūzijos Respublikos baudžiamajame kodekse;

C.  kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad „nė vienas parlamento narys negali būti traukiamas atsakomybėn, apklausiamas, sulaikomas, suimamas ar teisiamas dėl einant oficialias pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo“ ir kadangi be parlamento sutikimo nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė;

D.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

E.  kadangi pagal Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomumo garantija;

F.  kadangi Parlamento nario imunitetą reglamentuojančios nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Sutarčių vertybes, tikslus ir principus;

G.  kadangi šis Europos Parlamento nario absoliutus imunitetas apima ne tik nario išreikštą nuomonę oficialiuose Parlamento posėdžiuose, bet ir kitur, pavyzdžiui, žiniasklaidoje išreikštą nuomonę, kai esama ryšio tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų(2);

H.  kadangi nėra jokio ryšio tarp pareiškimo, dėl kurio pateiktas skundas, ir Jeano-Marie Le Peno parlamentinio darbo ir taigi Jean-Marie Le Pen neveikė kaip Europos Parlamento narys;

I.  kadangi pagal Protokolo Nr. 7 9 straipsnį Europos Parlamento nariai Parlamento sesijų metu naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

J.  kadangi atšaukti galima tik 9 straipsnyje numatytą imunitetą(3);

K.  kadangi tokio imuniteto tikslas – apsaugoti Parlamentą ir jo narius nuo teisinio proceso, kai tai susiję su veikla, kuri vykdoma einant parlamentines pareigas ir kuri negali būti atskirta nuo šių pareigų;

L.  kadangi, kai toks procesas nesusijęs su Parlamento nario pareigų vykdymu, imunitetas turėtų būti atšaukiamas, nebent paaiškėja, kad ketinimas, sudarantis teisinio proceso pagrindą, gali pakenkti Parlamento nario politinei veiklai, taigi ir Parlamento nepriklausomumui (fumus persecutionis);

M.  kadangi, remiantis šioje byloje pateikta informacija, nėra pagrindo įtarti, kad su Jeanu-Marie Le Penu susijęs procesas vykdomas remiantis ketinimu pakenkti jo, kaip Europos Parlamento nario, politinei veiklai;

1.  nusprendžia atšaukti Jeano-Marie Le Peno imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Prancūzijos Respublikos institucijai ir Jeanui-Marie Le Penui.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Pirmiau minėto sprendimo Patriciello 33 punktas.
(3) Pirmiau minėtas sprendimo Marra 45 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika