Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2020(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0217/2017

Texte depuse :

A8-0217/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0259

Texte adoptate
PDF 247kWORD 49k
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg
Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

Decizia Parlamentului European din 14 iunie 2017 privind cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen, transmisă la 22 decembrie 2016 de către dl Jean-Jacques Urvoas, Ministrul de Justiție al Franței, în legătură cu o solicitare a procurorului general de la Curtea de Apel din Paris, și anunțată în plen la 16 ianuarie 2017,

–  în urma audierii lui Jean-Marie Le Pen, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0217/2017),

A.  întrucât procurorul general de la Curtea de Apel Paris a cerut ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul European Jean-Marie Le Pen, în cadrul unei proceduri penale;

B.  întrucât cererea procurorului general se referă la acuzația că Jean-Marie Le Pen ar fi făcut, în timpul unei emisiuni radio, o declarație care incita la discriminare, ură și violență rasială, ceea ce constituie o infracțiune penală conform Codului penal francez;

C.  întrucât articolul 26 din Constituția Republicii Franceze prevede că „niciun membru al Parlamentului nu poate fi cercetat, urmărit, arestat, deținut sau judecat pentru opiniile sau voturile exprimate în exercițiul funcțiilor sale” și întrucât niciun membru al Parlamentului nu poate face obiectul, în materie penală sau corecțională, unei arestări sau unei alte măsuri privative sau restrictive de libertate” fără autorizația Parlamentului;

D.  întrucât, potrivit articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European nu pot fi sub nicio formă cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție a independenței Parlamentului în ansamblu și a deputaților săi;

F.  întrucât dispozițiile privind imunitatea parlamentară trebuie interpretate ținând seama de valorile, obiectivele și principiile consacrate în tratate;

G.  întrucât, pentru deputații în Parlamentul European, această imunitate absolută se referă nu numai la opiniile exprimate de deputat în reuniunile oficiale ale Parlamentului, ci și la cele exprimate în afara acestuia, cum ar fi în media, atunci când există „o legătură între opinia formulată și funcțiile parlamentare”(2);

H.  întrucât nu există nicio legătură între declarația incriminată și activitatea parlamentară a lui Jean-Marie Le Pen și întrucât, prin urmare, Jean-Marie Le Pen nu acționa în calitatea sa de deputat în Parlamentul European;

I.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul statului din care provin, de aceleași imunități ca și cele acordate deputaților parlamentului național respectiv;

J.  întrucât doar imunitatea conferită prin articolul 9 poate fi ridicată(3);

K.  întrucât scopul acestei imunități este acela de a proteja Parlamentul și deputații săi de procedurile judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

L.  întrucât, în cazul în care procedurile nu privesc exercițiul funcțiilor unui deputat, imunitatea trebuie ridicată, cu excepția situației în care există indicii potrivit cărora intenția subiacentă procedurilor judiciare este de a prejudicia activitatea politică a deputatului și, prin urmare, independența Parlamentului (fumus persecutionis);

M.  întrucât, pe baza informațiilor furnizate în acest caz, nu există niciun motiv pentru a suspecta că procedurile din cazul lui Jean-Marie Le Pen sunt motivate de o intenție de prejudicia activitatea sa politică de deputat în Parlamentul European;

1.  decide să-i ridice imunitatea lui Jean-Marie Le Pen;

2.  Încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente din Republica Franceză și lui Jean-Marie Le Pen.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Hotărârea pronunțată în cauza Patriciello, menționată mai sus, punctul 33.
(3) Hotărârea pronunțată în cauza Marra, menționată mai sus, punctul 45.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate