Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0397/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0264

Приети текстове
PDF 473kWORD 53k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Положението в Демократична република Конго
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2017 г. относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции, и по-специално резолюциите относно Демократична република Конго (ДРК) от 23 юни 2016 г.,(1) 1 декември 2016 г.(2) и 2 февруари 2017 г.(3),

—  като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и на нейния говорител относно положението в ДРК,

—  като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС в ДРК относно положението с правата на човека в страната,

—  като взе предвид политическото споразумение, постигнато в ДРК на 31 декември 2016 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението, свързано с предизборния период и със сигурността в ДРК,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 17 октомври 2016 г. и от 6 март 2017 г. относно ДРК,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 март 2017 г. относно мисията на ООН за стабилизиране в ДРК,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2293 (2016) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2348 (2017) относно подновяване на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

—  като взе предвид съвместните изявления относно ДРК на Африканския съюз, ООН, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията от 16 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни1981 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид конституцията на ДРК, приета на 18 февруари 2006 г.,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 и параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ДРК страда от непрекъснати цикли на конфликти и брутални политически репресии; като има предвид, че хуманитарна кризата и кризата със сигурността в ДРК се влошиха още повече в резултат на политическата криза, причинена от неспазването от страна на президента Джоузеф Кабила на конституционно определеното ограничение от два мандата;

Б.  като има предвид, че конфликтът се проявява в контекста на политическата криза в ДРК; като има предвид, че споразумението, постигнато на 31 декември 2016 г. под егидата на Национална конференция на католическите епископи на Конго (CENCO), предвижда политически преход, приключващ със свободни и честни президентски избори, които следва да се проведат до края на 2017 г., без да се променя конституцията; като има предвид, че до момента не е постигнат напредък по отношение на прилагането на споразумението;

В.  като има предвид, че през август 2016 г. между конгоанската армия и местните милиции в провинция Централен Касаи избухнаха въоръжени сблъсъци, които се разпространиха в съседните провинции Източен Касаи, Ломами и Санкуру, като предизвикаха хуманитарна криза и доведоха до вътрешното разселване на над един милион цивилни граждани; като има предвид, че в докладите на ООН са документирани масови нарушения на правата на човека, включително избиването на над 500 цивилни граждани и разкриването на над 40 масови гроба; като има предвид, че по данни на ООН над 400 000 деца са на ръба на гладна смърт; като има предвид, че 165 конгоански организации на гражданското общество и защитници на правата на човека призовават за независимо международно разследване на масовите нарушения на правата на човека в провинциите Касаи и Ломами, като подчертават, че в тези престъпления са замесени както правителствените сили, така и въоръжените групировки;

Г.  като има предвид, че през март 2017 г. в провинция Касаи бяха отвлечени и убити двама експерти на ООН заедно с членове на подпомагащия персонал;

Д.  като има предвид, че през април 2017 г. Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) излезе с призив за събиране на 64,5 милиона щатски долара за спешна хуманитарна помощ в областта Касаи;

Е.  като има предвид, че организации за правата на човека докладват непрекъснато за влошаването на положението в страната по отношение на правата на човека и свободата на изразяване на мнение, на събрания и на демонстрации в страната, за нарастване на броя на политически мотивираните съдебни процеси и употребата на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти и политически опоненти, по-специално от страна на армията и въоръжените групировки; като има предвид, че жените и децата са първите жертви на конфликта и че сексуалното и основаното на пола насилие, които често се използват като военна тактика, са широко разпространени;

Ж.  като има предвид, че съгласно възложения на MONUSCO мандат, който беше подновен през април 2017 г., мисията следва да допринася за защитата на цивилното население в ситуацията на ескалиране на насилието и да подкрепя изпълнението на политическото споразумение от 31 декември 2016 г., като същевременно контингентът на MONUSCO следва да бъде разгърнат при надлежно отчитане на новите приоритети по отношение на сигурността и хуманитарното положение;

З.  като има предвид, че на 12 декември 2016 г. ЕС прие ограничителни мерки срещу седем физически лица в отговор на възпрепятстването на изборния процес и нарушенията на правата на човека, а на 29 май 2017 г. – срещу още девет физически лица, заемащи отговорни длъжности в държавната администрация и в йерархията на командването на силите за сигурност в ДРК;

1.  отново изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на политическата обстановка, сигурността и хуманитарното положение в ДРК; решително осъжда всички нарушения на правата на човека, включително проявите на насилие от страна на всички извършители, отвличанията, убийствата, изтезанията, сексуалното насилие и произволните арести и незаконните задържания;

2.  призовава за създаването на независима и всеобхватна комисия за разследване, включително с участието на експерти на ООН, с цел да се разкрие насилието в областта Касаи и да се гарантира подвеждането под отговорност за действията им на извършителите на тези масови убийства; призовава държавите членки да окажат политическа и финансова подкрепа на комисията за разследване;

3.  припомня, че правителството на ДРК носи основната отговорност за защитата на цивилното население на своята територия и под своята юрисдикция, включително защитата от престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

4.  изразява дълбоко съжаление за забавянето в организирането на следващите президентски и парламентарни избори в ДРК, което представлява нарушение на конституцията на Конго; изразява също така съжаление относно липсата на напредък в изпълнението на политическото споразумение от 31 декември 2016 г. за преходни договорености; припомня поетия от правителството на ДРК ангажимент за достоверно провеждане на прозрачни, свободни и честни избори преди края на 2017 г. при гарантиране на защитата на политическите права и свободи и в съответствие с политическото споразумение, водещо до мирно предаване на властта; отново подчертава важността на публикуването на подробен изборен календар, като същевременно приветства процеса на регистрация за изборите; призовава за бързо изпълнение на съдържащите се в споразумението ангажименти, по-специално за изменение и приемане на необходимите закони в парламента на Конго преди края на парламентарната сесия; призовава за промяна на избирателния закон, за да се гарантира представителството на жени чрез подходящи мерки;

5.  подчертава, че Независимата национална избирателна комисия носи отговорност за поведението си на безпристрастна и приобщаваща институция при осъществяването на достоверен и демократичен изборен процес; призовава за незабавното създаване на национален съвет за мониторинг на споразумението и на изборния процес в съответствие с политическото споразумение от 2016 г.;

6.  припомня задължението на правителството да зачита, защитава и насърчава основните свободи като основа за демокрацията; настоятелно приканва органите на Конго да възстановят благоприятна среда за свободно и мирно упражняване на свободата на изразяване, на сдружаване и на събранията и свободата на медиите; изисква незабавното освобождаване на неправомерно задържаните лица, включително журналисти, членове на опозицията и представители на гражданското общество; призовава всички участници в политическия процес да водят политически диалог;

7.  осъжда всички нарушения на международното хуманитарно право, извършени от национални органи и службите за сигурност; изразява освен това загриженост във връзка с докладваните случаи на тежки нарушения на правата на човека от страна на местните милиции, включително незаконно набиране и използване на деца войници, което може да представлява военно престъпление съгласно международното право; счита, че премахването на явлението „деца войници“ трябва да бъде приоритет за органите и за международната общност;

8.  отново изразява дълбоката си загриженост относно тревожното хуманитарно положение в ДРК, включващо разселване, продоволствена несигурност, епидемии и природни бедствия; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат финансовата и хуманитарната помощ, предоставяна чрез надеждни организации, за да бъдат посрещнати неотложните нужди на населението, по-специално в провинция Касаи; категорично осъжда всички нападения, извършени срещу персонала и съоръженията за хуманитарна помощ, и настоятелно призовава конгоанските органи да осигурят гладкото и своевременно предоставяне на помощ на населението от страна на хуманитарните организации;

9.  приветства подновяването на мандата на MONUSCO и работата, извършена от специалния представител на генералния секретар на ООН за ДРК за защита на цивилното население и за отстояване на правата на човека в контекста на изборите; подчертава, че първоначалните мандати и сегашният мандат, който се прилага за всички сили на ООН в страната, е „неутрализиране на въоръжените групировки“; призовава всички сили на MONUSCO да участват изцяло в интервенцията и да защитят населението от въоръжените групировки, да защитят жените от изнасилване и други форми на сексуално насилие и да не допускат никакви ограничения въз основа на националното командване;

10.  отбелязва със загриженост опасността от дестабилизиране на региона; отново подчертава ролята на ООН, на Международната организация на франкофонията и на Африканския съюз като посредници в политическия диалог; призовава за засилване на ангажимента в региона на Големите езера с цел предотвратяване на по-нататъшното му дестабилизиране;

11.  припомня важността на това да бъде търсена отговорност на лицата, извършващи нарушения на правата на човека и други действия, които подкопават постигането на консенсусно и мирно решение в ДРК; подкрепя използването на целенасочени санкции на ЕС срещу лица, отговорни за тежки нарушения на правата на човека; призовава за допълнителни разследвания и за удължаване на срока на санкциите срещу отговорните лица на най-високо държавно равнище за насилието и престъпленията, извършени в ДРК, и за ограбването на природните ресурси на страната, в съответствие с разследванията, извършвани от експертната група на ООН; подчертава, че санкциите трябва да включват мерки за замразяване на активи и забрана за влизане в ЕС;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Панафриканския парламент, на Съвета на министрите и Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ—ЕС, на генералния секретар на ООН, както и на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0290.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0479.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0017.

Правна информация - Политика за поверителност