Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2703(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0397/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0264

Přijaté texty
PDF 333kWORD 46k
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
Situace v Demokratické republice Kongo
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2017 o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK) ze dne 23. června 2016(1), 1. prosince 2016(2) a 2. února 2017(3),

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové a její mluvčí o situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v DRK o stavu lidských práv v této zemi,

–  s ohledem na politickou dohodu dosaženou v DRK dne 31. prosince 2016,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na závěry Rady ze dnů 17. října 2016 a 6. března 2017 týkající se DRK,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 10. března 2017 o stabilizační misi OSN v DRK,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci 2293 (2016) o obnovení sankčního režimu vůči Demokratické republice Kongo a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci 2348 (2017) o obnovení mandátu stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO),

–  s ohledem na společné prohlášení Africké unie, Organizace spojených národů, Evropské unie a Mezinárodní organizace pro frankofonii o Demokratické republice Kongo ze dne 16. února 2017,

–  s ohledem na revidovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na ústavu DRK přijatou dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že DRK trpí neutuchajícími konflikty a brutálním politickým útlakem; vzhledem k tomu, že humanitární a bezpečnostní krize v DRK se nadále zhoršuje v důsledku politické krize vyvolané prezidentem Josephem Kabilou, který ignoruje ústavu, podle níž lze prezidentský úřad vykonávat po maximálně dvě volební období;

B.  vzhledem k tomu, že tento konflikt se odehrává v kontextu politické krize v DRK; vzhledem k tomu, že podle dohody dosažené dne 31. prosince 2016 pod záštitou Konžské národní biskupské konference (CENCO) se počítá s politickou transformací, jež má být završena svobodnými a spravedlivými prezidentskými volbami na konci roku 2017, aniž by byly provedeny změny ústavy; vzhledem k tomu, že dodnes nebylo v plnění dohody dosaženo žádného pokroku;

C.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2016 vypukly v provincii Střední Kasai ozbrojené střety mezi konžskou armádou a místními milicemi, které se rozšířily do sousedních provincií Východní Kasai, Lomami a Sankuru a způsobily humanitární krizi, jejímž výsledkem je vnitřní vysídlení více než jednoho milionu civilních obyvatel; vzhledem k tomu, že zprávy OSN zdokumentovaly masivní porušování lidských práv, včetně případů hromadného vyvraždění více než 500 civilistů a objevení 40 masových hrobů; vzhledem k tomu, že podle OSN hrozí 400 000 dětí hladovění; vzhledem k tomu, že 165 organizací konžské občanské společnosti a ochránců lidských práv vyzvaly k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování rozsáhlého porušování lidských práv v provinciích Kasai a Lomami, přičemž zdůrazňují, že se na těchto zločinech podílely jak vládní síly, tak příslušníci milicí;

D.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 byli v provincii Kasai uneseni a zavražděni dva odborníci OSN a jejich podpůrní pracovníci;

E.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) vydal v dubnu 2017 výzvu k uvolnění 64,5 milionu USD na naléhavou humanitární pomoc v regionu Kasai;

F.  vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv neustále informují o zhoršujícím se stavu lidských práv, o oklešťování svobody projevu, svobody shromažďování a práva na demonstrace, o zvyšování počtu politicky motivovaných soudních procesů a nepřiměřeném použití síly vůči pokojným demonstrantům, novinářům a politické opozici, zejména příslušníky armády a milic; vzhledem k tomu, že prvními obětmi konfliktu jsou ženy a děti a že je velmi rozšířeno sexuální a genderové násilí, které se často používá jako válečná taktika;

G.  vzhledem k tomu, že mise MONUSCO by na základě mandátu, který byl v dubnu 2017 prodloužen o další rok, měla přispívat k ochraně civilních obyvatel uprostřed eskalujícího násilí a podpořit plnění politické dohody ze dne 31. prosince 2016; vzhledem k tomu, že kontingent MONUSCO by měl být rozmístěn také s náležitým ohledem na nové bezpečnostní a humanitární priority;

H.  vzhledem k tomu, že EU přijala dne 12. prosince 2016 restriktivní opatření proti sedmi osobám v reakci na maření volebního procesu a porušování lidských práv a dne 29. května 2017 proti dalším devíti osobám, které zastávaly odpovědné funkce ve státní správě a ve velení bezpečnostních složek DRK;

1.  zůstává vážně znepokojen zhoršující se politickou, bezpečnostní a humanitární situací v DRK; rozhodně odsuzuje všechny akty porušující lidská práva, včetně násilných skutků, ať již byl viníkem kdokoli, únosů, vražd, mučení, sexuálního násilí, svévolného zatýkání a nezákonného zadržování osob;

2.  žádá ustavení nezávislé vyšetřovací komise s rozsáhlým mandátem, která by měla zahrnovat i odborníky OSN a objasnit násilí v regionu Kasai a zajistit, aby byli pachatelé těchto masakrů za své činy potrestáni; vyzývá členské státy, aby tuto vyšetřovací komisi politicky a finančně podpořily;

3.  připomíná, že vláda DRK nese hlavní odpovědnost za ochranu civilistů na svém území a ve své jurisdikci, a to i za ochranu před zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny;

4.  vyjadřuje velké politování nad zpožděním v organizaci příštích prezidentských a parlamentních voleb v DRK, které vážně porušuje konžskou ústavu; dále s politováním konstatuje, že nepokročilo ani plnění politické dohody ze dne 31. prosince 2016 o přechodných opatřeních; připomíná, že vláda DRK se zavázala k uspořádání věrohodných transparentních, svobodných a spravedlivých voleb, které by měly proběhnout do konce roku 2017, a k ochraně politických práv a svobod v souladu s politickou dohodou, což by mělo zajistit pokojné předání moci; znovu opakuje, že je důležité zveřejnit podrobný harmonogram voleb, a vítá proces volební registrace; vyzývá k brzkému splnění závazků obsažených v uvedené dohodě, především ke změně a přijetí nezbytných právních předpisů v konžském parlamentu do konce tohoto volebního období; žádá, aby byl upraven volební zákon tak, aby pomocí vhodných opatření zajistil zastoupení žen;

5.  zdůrazňuje, že Nezávislá národní volební komise má být nestrannou a inkluzivní institucí zajišťující důvěryhodný a demokratický průběh voleb; vyzývá, aby byla v souladu s politickou dohodou z roku 2016 okamžitě vytvořena národní rada pro monitorování dohody a volebního procesu;

6.  připomíná povinnost vlády dodržovat, chránit a prosazovat základní práva, jež jsou jádrem demokracie; naléhavě žádá konžské orgány, aby obnovily prostředí, které bude přát svobodnému a pokojnému výkonu svobody projevu, sdružování a shromažďování a svobodě sdělovacích prostředků; požaduje okamžité propuštění všech nezákonně zatčených osob, včetně novinářů, příslušníků opozice a zástupců občanské společnosti; vyzývá všechny politické zúčastněné strany k vedení politického dialogu;

7.  odsuzuje všechny případy porušení mezinárodního humanitárního práva ze strany státních orgánů a bezpečnostních služeb; dále je znepokojen zprávami o závažném porušování lidských práv příslušníky milic i náborem a využíváním dětských vojáků, které mohou představovat válečné zločiny podle mezinárodního práva; domnívá se, že státní orgány a mezinárodní společenství si musí za jednu z priorit vytyčit skoncování s fenoménem dětských vojáků;

8.  opakovaně vyjadřuje hluboké znepokojení nad děsivým stavem lidských práv v DRK, které mj. obnáší vnitřní vysídlení, nejisté zásobování potravinami, epidemie a přírodní katastrofy; naléhá na EU a její členské státy, aby posílily finanční a humanitární pomoc prostřednictvím spolehlivých organizací, aby mohly být uspokojeny naléhavé potřeby obyvatelstva, zejména v provincii Kasai; ostře odsuzuje všechny útoky vůči humanitárním pracovníkům a zařízením a trvá na tom, že konžské orgány musí zajistit, aby humanitární organizace mohly místnímu obyvatelstvu plynule a včasně poskytovat pomoc;

9.  vítá obnovení mandátu mise MONUSCO a práci odvedenou zvláštním zástupcem generálního tajemníka pro DRK na ochranu civilistů a prosazování lidských práv v souvislosti s volbami; zdůrazňuje, že původní i stávající mandát, který platí pro všechny jednotky OSN rozmístěné v této zemi, je „zneškodňovat ozbrojené skupiny“; požaduje, aby veškeré síly mise MONUSCO v plném rozsahu zasahovaly a chránily obyvatelstvo před ozbrojenými skupinami a ženy před znásilněním a jiným sexuálním násilím a aby nedovolovaly žádné omezení ze strany konžského velení;

10.  se znepokojením si všímá, že hrozí destabilizace regionu; připomíná svou podporu Organizaci spojených národů, Mezinárodní organizaci pro frankofonii a Africké unii při podpoře politického dialogu; vyzývá k jejich intenzivnějšímu působení v oblasti Velkých jezer, aby bylo zabráněno další destabilizaci;

11.  připomíná, jak je důležité, aby jednotlivé osoby nesly odpovědnost za porušování lidských práv a za další činy, které narušují konsenzuální a mírové řešení situace v DRK; podporuje použití cílených sankcí EU vůči jednotlivcům odpovědným za závažná porušení lidských práv; požaduje, aby v souladu se šetřeními provedenými skupinou odborníků OSN bylo vyšetřování rozšířeno i na další odpovědné osoby na nejvyšší vládní úrovni a aby na ně byly uvaleny sankce za násilí a trestné činy spáchané v DRK a za drancování jeho přírodních zdrojů; zdůrazňuje, že sankce musí zahrnovat zmrazení majetku a zákaz vstupu do EU;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Panafrickému parlamentu, Radě ministrů a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, generálnímu tajemníkovi OSN a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0290.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0479.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí