Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0397/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

Priimti tekstai
PDF 254kWORD 46k
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - Strasbūras
Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2016 m. birželio 23 d.(1), 2016 m. gruodžio 1 d.(2) ir 2017 m. vasario 2 d.(3) rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šioje šalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 31 d. Kongo Demokratinėje Respublikoje pasiektą politinį susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. ir 2017 m. kovo 6 d. Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 10 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitą JT stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2293 (2016) dėl KDR taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2348 (2017) dėl JT stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) įgaliojimų atnaujinimo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 16 d. Afrikos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrą pareiškimą dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. priimtą Kongo Demokratinės Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje nuolat kartojasi konfliktai ir žiaurios politinės represijos; kadangi humanitarinė ir saugumo padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje dar labiau padidėjo dėl politinės krizės, kuri kilo dėl to, kad prezidentas Joseph Kabila nepaisė Konstitucijoje nustatytos dviejų kadencijų ribos;

B.  kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje esant politinei krizei kyla konfliktas; kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. susitarime, pasiektame tarpininkaujant Nacionalinei vyskupų konferencijai (CENCO), numatyta, kad politinis perėjimo laikotarpis turi baigtis laisvais ir sąžiningais prezidento rinkimais, nekeičiant Konstitucijos surengtais iki 2017 m. pabaigos; kadangi iki šiol nepadaryta jokios pažangos įgyvendinant susitarimą;

C.  kadangi 2016 m. rugpjūčio mėn. centrinėje Kasajaus provincijoje tarp Kongo armijos ir vietos karinių grupuočių kilo ginkluotų susirėmimų ir jie išplito kaimyninėse Rytų Kasajaus provincijose – Lomami ir Sankuru, todėl kilo humanitarinė krizė ir šalies viduje perkelta daugiau kaip 1 mln. civilių gyventojų; kadangi JT ataskaitose užregistruota, kad masiškai pažeidžiamos žmogaus teisės, įskaitant daugiau kaip 500 civilių gyventojų žudynes ir tai, kad rasta daugiau kaip 40 masinių kapaviečių; kadangi, pasak JT, beveik 400 000 vaikų gresia badas; kadangi 165 Kongo pilietinės visuomenės organizacijos ir žmogaus teisių gynėjai paragino atlikti nepriklausomą tarptautinį masinių žmogaus teisių pažeidimų Kasajaus ir Lomamio provincijose tyrimą ir pabrėžė, kad su šiais nusikaltimais yra susijusios ir vyriausybės pajėgos, ir vietos karinės grupuotės;

D.  kadangi 2017 m. kovo mėn. Kasajaus provincijoje buvo pagrobti ir nužudyti du JT ekspertai ir jų darbuotojai,

E.  kadangi Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) 2017 m. balandžio mėn. paskelbė raginimą surinkti 64,5 mln. JAV dolerių neatidėliotinai humanitarinei pagalbai teikti Kasajaus regione;

F.  kadangi žmogaus teisių organizacijos nuolat praneša apie tai, kad šalyje blogėja žmogaus teisių, saviraiškos, susirinkimų ir demonstracijų laisvės padėtis, vis dažniau vyksta politiniais motyvais grindžiami teismo procesai ir prieš taikius demonstrantus, žurnalistus ir politinę opoziciją naudojama neproporcinga jėga, visų pirma ją naudoja armija ir karinės grupuotės; kadangi moterys ir vaikai yra pagrindinės konflikto aukos ir yra labai paplitęs dažnai karo taktikos tikslais naudojamas seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties;

G.  kadangi pagal savo įgaliojimus, kurie dar vieneriems metams buvo atnaujinti 2017 m. balandžio mėn., MONUSCO turėtų padėti nuo smurto eskalacijos apsaugoti civilius gyventojus ir turėtų padėti įgyvendinti 2016 m. gruodžio 31 d. politinį susitarimą; kadangi MONUSCO kontingentas taip pat turėtų būti dislokuotas tinkamai atsižvelgus į naujus saugumo ir humanitarinius prioritetus;

H.  kadangi 2016 m. gruodžio 12 d. ES priėmė ribojamąsias priemones, nukreiptas prieš septynis asmenis, kurie trukdė rinkimų procesui ir įvykdė žmogaus teisių pažeidimų, o 2017 m. gegužės 29 d. prieš dar kitus devynis asmenis, kurie eina atsakingas pareigas valstybės tarnyboje ir Kongo Demokratinės Respublikos saugumo pajėgų vadovavimo grandinėje;

1.  tebėra labai susirūpinęs dėl blogėjančios politinės, saugumo ir humanitarinės padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje; griežtai smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant visų asmenų įvykdytus smurto aktus, pagrobimus, nužudymus, kankinimus, seksualinį smurtą, savavališkus sulaikymus ir neteisėtą laisvės atėmimą;

2.  ragina įsteigti nepriklausomą ir plačios apimties tyrimo komitetą, į kurį būtų įtraukti JT ekspertai, siekiant išaiškinti smurto atvejus Kasajaus regione ir užtikrinti, kad šių žudynių kaltininkai atsakytų už savo veiksmus; ragina valstybes nares politiškai ir finansiškai paremti tyrimo komitetą;

3.  primena, kad Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybei tenka pagrindinė atsakomybė už tai, kad jos teritorijoje ir jos jurisdikcijoje būtų apsaugoti civiliai gyventojai, be kita ko, nuo nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų;

4.  labai apgailestauja dėl to, kad vilkinamas būsimų prezidento ir parlamento rinkimų organizavimas Kongo Demokratinėje Respublikoje, nes tai yra Kongo Konstitucijos pažeidimas; taip pat apgailestauja dėl nepakankamos pažangos įgyvendinant 2016 m. gruodžio 31 d. politinį susitarimą dėl pereinamojo laikotarpio priemonių; primena, kad Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybė įsipareigojo iki 2017 m. pabaigos patikimai surengti skaidrius, laisvus ir sąžiningus rinkimus, užtikrinant, kad būtų apsaugotos politinės teisės ir laisvės, ir laikantis politinio susitarimo, po kurių būtų taikiai perduota valdžia; pakartoja, kad svarbu paskelbti išsamų rinkimų kalendorių ir palankiai vertina rinkimų registracijos procesą; ragina greitai įgyvendinti susitarime nustatytus įsipareigojimus, ypač ragina Kongo parlamentą prieš pasibaigiant Parlamento sesijai iš dalies pakeisti ir priimti reikiamus teisės aktus; ragina iš dalies pakeisti rinkimų įstatymą, siekiant tinkamomis priemonėmis užtikrinti moterų atstovavimą;

5.  pabrėžia, kad, įgyvendinant patikimą ir demokratišką rinkimų procesą, Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija privalo būti nešališka ir įtrauki institucija; ragina nedelsiant sukurti nacionalinę tarybą, kuri stebėtų susitarimo vykdymo ir rinkimų procesą laikantis 2016 m. politinio susitarimo;

6.  primena, kad vyriausybė privalo paisyti pagrindinių laisvių, kurios yra demokratijos pagrindas, ir jas saugoti bei skatinti; primygtinai ragina Kongo valdžios institucijas atkurti laisvam ir taikiam naudojimuisi saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisve ir spaudos laisve palankią aplinką; ragina nedelsiant paleisti visus neteisėtai sulaikytus asmenis, įskaitant žurnalistus, opozicijos narius ir pilietinės visuomenės atstovus; ragina visus politinius suinteresuotuosius subjektus toliau tęsti politinį dialogą;

7.  smerkia visus nacionalinių valdžios institucijų ir saugumo tarnybų padarytus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus; ir toliau yra susirūpinęs dėl pranešimų apie vietos karinių grupuočių įvykdytus rimtus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant vaikų karių verbavimą ir naudojimąsi jais, o tai pagal tarptautinę teisę gali būti laikoma karo nusikaltimu; mano, kad vaikų karių reiškinio panaikinimas turi būti valdžios institucijų ir tarptautinės bendruomenės prioritetas;

8.  pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl nerimą keliančios humanitarinės padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, susijusios su perkeltais asmenimis, aprūpinimo maistu problemomis, epidemijomis ir gaivalinėmis nelaimėmis; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares padidinti finansinę ir humanitarinę pagalbą, teikiamą per patikimas organizacijas, kad būtų patenkinti neatidėliotini gyventojų poreikiai, visų pirma Kasajaus provincijoje; griežtai smerkia visus išpuolius prieš humanitarinės pagalbos personalą ir patalpas ir primygtinai ragina Kongo valdžios institucijas užtikrinti, kad humanitarinės organizacijos galėtų sklandžiai ir laiku teiktų pagalbą gyventojams;

9.  palankiai vertina tai, kad atnaujinti MONUSCO įgaliojimai, taip pat ir JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo Kongo Demokratinėje Respublikoje pastangas siekiant apsaugoti civilius gyventojus ir užtikrinti, kad vykstant rinkimams būtų paisoma žmogaus teisių; pabrėžia, kad pirminiai ir dabartiniai įgaliojimai, suteikti visoms JT pajėgoms šioje šalyje, yra „neutralizuoti ginkluotas grupuotes“; ragina visas MONUSCO pajėgos visapusiškai įsikišti ir apsaugoti gyventojus nuo ginkluotų grupuočių, apsaugoti moteris nuo prievartavimų ir kitokio seksualinio smurto, ir neleisti taikyti jokių apribojimų, paremtų nacionalinėmis struktūromis;

10.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į regiono destabilizavimo pavojų; pakartoja, kad remia Jungtinių Tautų, Tarptautinės Frankofonijos organizacijos ir Afrikos Sąjungos veiksmus, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos politiniam dialogui; ragina imtis intensyvesnių veiksmų Didžiųjų ežerų regione, siekiant užkirsti kelią tolesnei destabilizacijai;

11.  primena, kad svarbu patraukti asmenis atsakomybėn už žmogaus teisių pažeidimus ir kitus veiksmus, kuriais trukdoma rasti bendru sutarimu grindžiamą ir taikų sprendimą Kongo Demokratinėje Respublikoje; pritaria tikslinėms sankcijoms, kurias ES taiko asmenims, padariusiems rimtus žmogaus teisių pažeidimus; ragina toliau vykdyti tyrimus dėl aukščiausio vyriausybinio lygmens asmenų (ir jiems taip pat taikyti sankcijas), kurie atsakingi už Kongo Demokratinėje Respublikoje vykdytą smurtą ir nusikaltimus, taip pat už jos gamtos išteklių grobstymą, remiantis tyrimais, kuriuos atliko JT ekspertų grupė; pabrėžia, kad sankcijos turi apimti turto įšaldymą ir draudimą atvykti į ES;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, Panafrikos Parlamentui, AKR ir ES ministrų tarybai ir jungtinei parlamentinei asamblėjai, JT Generaliniam Sekretoriui ir Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0290.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0479.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0017.

Teisinė informacija - Privatumo politika