Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0397/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

Pieņemtie teksti
PDF 326kWORD 51k
Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs - Strasbūra
Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. jūnija rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2016. gada 23. jūnija rezolūciju(1), 2016. gada 1. decembra rezolūciju(2)un 2017. gada 2. februāra rezolūciju(3)par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federica Mogherini un viņas runaspersonas paziņojumus par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ES delegācijas KDR paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli valstī,

–  ņemot vērā 2016. gada 31. decembrī KDR noslēgto politisko vienošanos,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 17. oktobra un 2017. gada 6. marta secinājumus par KDR,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 10. marta ziņojumu par ANO Stabilizācijas misiju KDR,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par KDR, it īpaši rezolūciju Nr. 2293 (2016) par sankciju režīma atjaunošanu pret KDR un ekspertu grupas pilnvaru termiņa pagarināšanu un rezolūciju Nr. 2348 (2017), ar ko atjaunoja pilnvaras ANO Stabilizācijas misijai KDR (MONUSCO),

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2017. gada 16. februāra kopīgo paziņojumu par KDR,

–  ņemot vērā pārskatīto Kotonū Partnerattiecību nolīgumu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā KDR Konstitūciju, ko pieņēma 2006. gada 18. februārī,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā KDR ir saskārusies ar nemitīgu konfliktu un brutālu politisku represiju ciklu; tā kā humanitārā un drošības krīze KDR ir vēl vairāk saasinājusies politiskās krīzes rezultātā, kura radās, jo prezidents Joseph Kabila neievēroja Konstitūcijā noteikto divu pilnvaru termiņu ierobežojumu;

B.  tā kā KDR politiskā krīze rada kontekstu konfliktam; tā kā 2016. gada 31. decembrī KDR Nacionālās bīskapu konferences (CENCO) aizgādībā tika panākta vienošanās par politiska pāreju, noslēdzot to ar brīvām un taisnīgām prezidenta vēlēšanām, kuras ir jāorganizē līdz 2017. gada beigām, neizdarot izmaiņas Konstitūcijā; tā kā līdz šim nav vērojami nekādi panākumi vienošanās īstenošanā;

C.  tā kā 2016. gada augustā Kasai provinces centrālajā daļā izcēlās bruņotas sadursmes starp KDR armiju un vietējiem bruņotiem grupējumiem, kas vēlāk aptvēra arī blakus esošo Kasai provinces austrumu daļu, Lomami un Sankuru provinci, izraisot humanitāru krīzi, kuras rezultātā tika iekšēji pārvietots vairāk nekā viens miljons civiliedzīvotāju; tā kā ANO ziņojumos ir dokumentēti masveida cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp slaktiņš, kurā tika nogalināti vairāk nekā 500 civiliedzīvotāji, un tika atklātas vairāk nekā 40 masu kapavietas; tā kā saskaņā ar ANO datiem gandrīz 400 000 bērnu draud bads; tā kā 165 KDR pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību aizstāvji ir aicinājuši veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par masveida cilvēktiesību pārkāpumiem Kasai un Lomami provincēs, uzsverot, ka šajos noziegumos ir iesaistīti gan valdības, gan kaujinieku spēki;

D.  tā kā tā kā 2017. gada martā Kasai provincē tika nolaupīti un nogalināti divi ANO eksperti kopā ar atbalsta personālu;

E.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) 2017. gada aprīlī izplatīja aicinājumu piešķirt USD 64,5 miljonus neatliekamās humānās palīdzības sniegšanai Kasai reģionā;

F.  tā kā nemitīgi tiek saņemti cilvēktiesību organizāciju ziņojumi par situācijas pasliktināšanos valstī saistībā ar cilvēktiesībām un vārda brīvību, biedrošanās brīvību un brīvību piedalīties demonstrācijās, politiski motivētu tiesas procesu pieaugumu un pārmērīgu spēka izmantošanu pret miermīlīgiem demonstrantiem, žurnālistiem un politisko opozīciju, ko īpaši piekopj armija un bruņotie grupējumi; tā kā sievietes un bērni ir pirmie, kuri cieš šajā konfliktā, un seksuālā un uz dzimumu balstīta vardarbība, kas bieži tiek izmantota kā karadarbības taktika, ir plaši izplatīta;

G.  tā kā saskaņā ar savām pilnvarām, kas uz vēl vienu gadu tika atjaunotas 2017. gada aprīlī, MONUSCO būtu jāpalīdz aizsargāt civiliedzīvotājus no vardarbības eskalācijas un būtu jāatbalsta 2016. gada 31. decembra politiskās vienošanās īstenošana, vienlaikus MONUSCO kontingentu būtu jāizvieto, pienācīgi ņemot vērā jaunās drošības un humanitārās prioritātes;

H.  tā kā 2016. gada 12. decembrī ES pieņēma ierobežojošus pasākumus pret septiņām personām, reaģējot uz vēlēšanu procesa kavēšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem, un 2017. gada 29. maijā vēl pret deviņām personām, kas ieņem atbildīgus amatus valsts pārvaldē un KDR drošības spēku vadības ķēdē,

1.  joprojām pauž nopietnas bažas par politiskās, drošības un humānās situācijas straujo pasliktināšanos KDR; stingri nosoda visus cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp vardarbības aktus, ko veica visi vainīgie, nolaupīšanas, slepkavības, spīdzināšanu, seksuālo vardarbību un patvaļīgus arestus un nelikumīgu aizturēšanu;

2.  aicina izveidot neatkarīgu un visaptverošu izmeklēšanas komisiju, kurā iekļautu ANO ekspertus, lai gūtu skaidrību par vardarbību Kasai reģionā un lai nodrošinātu, ka šo masveida slepkavību īstenotāji tiek saukti pie atbildības par savu rīcību; aicina dalībvalstis politiski un finansiāli atbalstīt izmeklēšanas komiteju;

3.  atgādina, ka KDR valdība ir galvenā atbildīgā par civiliedzīvotāju aizsardzību valsts teritorijā un tās jurisdikcijā, tostarp par aizsardzību pret noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem;

4.  pauž dziļu nožēlu par kavēšanos organizēt nākamās prezidenta un likumdevēja vēlēšanas KDR, kas ir KDR Konstitūcijas pārkāpums; turklāt pauž nožēlu par progresa trūkumu, īstenojot 2016. gada 31. decembrī panākto politisko vienošanos par pārejas noteikumiem; atgādina KDR valdības apņemšanos līdz 2017. gada beigām noturēt pārredzamas, brīvas un godīgas vēlēšanas uzticamā veidā, nodrošinot politisko tiesību un brīvību aizsardzību un ievērojot politisko vienošanos, kura panāks miermīlīgu varas nodošanu; atkārto, ka ir svarīgi publicēt detalizētu vēlēšanu procesa grafiku, vienlaikus atzinīgi vērtē vēlētāju reģistrācijas procesu; prasa iespējami drīz īstenot vienošanās saistības, jo īpaši pirms šā KDR parlamenta sasaukuma beigām grozīt un pieņemt nepieciešamos tiesību aktus; aicina grozīt vēlēšanu likumu, lai ar pienācīgiem pasākumiem garantētu sieviešu pārstāvību;

5.  uzsver, ka Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija ir atbildīga par to, lai tā būtu objektīva un iekļaujoša iestāde, realizējot ticamu un demokrātisku vēlēšanu procesu; aicina nekavējoties izveidot valsts padomi vienošanās īstenošanas un vēlēšanu procesa uzraudzībai saskaņā ar 2016. gada politisko vienošanos;

6.  atgādina valdības pienākumu cienīt, aizsargāt un veicināt pamatbrīvību ievērošanu, kas ir demokrātijas pamats; mudina KDR iestādes atjaunot tādu vidi, kas sekmē iespēju brīvi un miermīlīgi īstenot vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību, kā arī preses brīvību; prasa nekavējoties atbrīvot visas nelikumīgi aizturētās personas, tostarp žurnālistus un opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus; aicina visus politiskos spēkus iesaistītos politiskā dialogā;

7.  nosoda visus starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, ko veikušas valsts iestādes un drošības spēki; tāpat pauž bažas par ziņojumiem, ka vietējie bruņotie grupējumi ir pastrādājuši nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp vervējot un nelikumīgi izmantojot bērnus kareivjus, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām var tikt uzskatīts par kara noziegumiem; uzskata, ka bērnu kareivju parādības izbeigšanai ir jābūt vienai no iestāžu un starptautiskās sabiedrības prioritātēm;

8.  atkārto dziļās bažas par satraucošo humanitāro stāvokli KDR, kuru raksturo iedzīvotāju pārvietošana, pārtikas trūkums, epidēmijas un dabas katastrofas; mudina ES un tās dalībvalstis ar uzticamu organizāciju palīdzību palielināt finansiālo un humāno palīdzību, lai steidzami nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības, īpaši Kasai provincē; stingri nosoda visus uzbrukumus humānās palīdzības sniedzēju personālam un objektiem un uzstāj, lai KDR iestādes nodrošinātu, ka humanitārās organizācijas var netraucēti un savlaicīgi sniegt humāno palīdzību iedzīvotājiem;

9.  atzinīgi vērtē MONUSCO pilnvaru atjaunošanu un ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja KDR veikto darbu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus un ievērotu cilvēktiesības vēlēšanu kontekstā; uzsver, ka sākotnējās un pašreizējās pilnvaras, kuras attiecas uz visiem ANO spēkiem valstī, ir saistītas ar „bruņotu grupējumu neitralizēšanu“; pieprasa, lai visi MONUSCO spēki pilnībā iejaucas un aizsargā iedzīvotājus no bruņotajiem grupējumiem, aizsargā sievietes no izvarošanas un cita veida seksuālas vardarbības un neļauj uz nacionālo rīkojumu pamata īstenot nekādus ierobežojumus;

10.  ar bažām norāda uz reģionālas destabilizācijas risku; atgādina tā atbalstu Apvienoto Nāciju organizācijai, Starptautiskās Frankofonijas organizācijai un Āfrikas Savienībai, sekmējot politisko dialogu; aicina pastiprināt iesaistīšanos Lielo ezeru reģionā, lai novērstu turpmāku destabilizāciju;

11.  atgādina, cik svarīgi ir saukt pie atbildības personas, kuras ir veikušas cilvēktiesību pārkāpumus un citas darbības, kas apdraud vienprātīgu un miermīlīgu risinājumu KDR; atbalsta mērķtiecīgas ES sankcijas pret personām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem; aicina turpināt izmeklēšanu par visaugstākā valdības līmeņa atbildīgajām personām un noteikt pret viņiem vērstas sankcijas saistībā ar KDR notikušo vardarbību un pastrādātajiem noziegumiem, kā arī par tās dabas resursu izsaimniekošanu saskaņā ar ANO ekspertu grupas veikto izmeklēšanu; uzsver, ka sankcijās ir jāiekļauj līdzekļu iesaldēšana un aizliegums ieceļot ES;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, Panāfrikas parlamentam, ĀKK un ES Ministru padomei un Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, ANO ģenerālsekretāram, kā arī Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0290.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0479.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0017.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika