Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0397/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0264

Texte adoptate
PDF 258kWORD 51k
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg
Situația din Republica Democratică Congo
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2017 referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Republica Democratică Congo (RDC), în special cele din 23 iunie 2016(1), 1 decembrie 2016(2) și 2 februarie 2017(3),

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate Federica Mogherini și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din RDC,

–  având în vedere declarațiile Delegației UE în RDC privind situația drepturilor omului în această țară,

–  având în vedere acordul politic încheiat în RDC la 31 decembrie 2016,

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și de securitate din RDC,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2016 și 6 martie 2017 privind RDC,

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 10 martie 2017 referitor la Misiunea ONU de stabilizare în RDC,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2293 (2016) privind reînnoirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și prelungirea mandatului Grupului de experți și Rezoluția nr. 2348 (2017) prin care a fost reînnoit mandatul Misiunii ONU pentru stabilizare în RDC (MONUSCO),

–  având în vedere comunicatul de presă comun referitor la RDC din 16 februarie 2017 al Uniunii Africane, Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene și Organizației Internaționale a Francofoniei,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou revizuit,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța,

–  având în vedere Constituția RDC, adoptată la 18 februarie 2006,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât RDC a suferit cicluri continue de conflicte și de violente represiuni politice; întrucât criza umanitară și de securitate din RDC s-a accentuat și mai mult ca urmare a crizei politice cauzate de nerespectarea de către președintele Joseph Kabila a prevederilor constituționale privind limita de două mandate prezidențiale;

B.  întrucât conflictul se desfășoară pe fundalul unei crize politice în RDC; întrucât acordul convenit la 31 decembrie 2016 sub auspiciile Conferinței naționale a episcopilor catolici prevede o tranziție politică ce ar urma să se încheie cu alegeri prezidențiale libere și corecte până la sfârșitul lui 2017, fără modificarea constituției; întrucât, până în prezent, nu s-au înregistrat progrese cu privire la aplicarea acordului;

C.  întrucât în august 2016 au izbucnit confruntări armate între armata congoleză și milițiile locale din provincia Kasai Central, răspândindu-se în provinciile învecinate Kasai de Est, Lomami și Sankuru, provocând o criză umanitară și soldându-se cu strămutarea internă a peste 1 milion de civili; întrucât rapoartele ONU au documentat încălcări în masă ale drepturilor omului, inclusiv masacrarea a peste 500 de civili și existența a peste 40 de gropi comune; întrucât, conform ONU, aproape 400 000 de copii se află în pragul inaniției; întrucât 165 de organizații congoleze ale societăți civile și de apărare a drepturile omului au solicitat o anchetă internațională independentă privind încălcările în masă ale drepturilor omului în provinciile Kasai și Lomami, subliniind că atât forțele guvernamentale, cât și membri ai milițiilor sunt implicați în aceste crime;

D.  întrucât doi experți ai ONU, împreună cu însoțitorii lor, au fost răpiți și uciși în provincia Kasai în martie 2017;

E.  întrucât Oficiul Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA) a lansat un apel în aprilie 2017 pentru strângerea a 64,5 milioane USD pentru asistență umanitară de urgentă în regiunea Kasai;

F.  întrucât organizațiile pentru apărarea drepturilor omului semnalează tot mai des că situația privind drepturile omului și libertatea de exprimare și de întrunire din țară se înrăutățește, precum și o creștere a numărului de procese intentate politic și utilizarea forței excesive împotriva demonstranților pașnici, jurnaliștilor și opoziției politice, săvârșite mai ales de armată și miliții; întrucât femeile și copiii sunt primele victime ale conflictului, iar violențele sexuale și de gen, adeseori utilizate ca tactică de război, sunt larg răspândite;

G.  întrucât, în temeiul mandatului său reînnoit în aprilie 2017 pentru încă un an, MONUSCO ar trebui să contribuie la protecția populației civile confruntate cu violențele în creștere, și ar trebui să vină în sprijinul aplicării acordului politic convenit la 31 decembrie 2016, contingentul MONUSCO trebuind desfășurat pe teren cu atenția cuvenită pentru noile priorități de securitate și umanitare;

H.  întrucât, la 12 decembrie 2016, UE a adoptat măsuri restrictive împotriva a șapte persoane ca răspuns la obstrucționarea procesului electoral și încălcarea drepturilor omului și, la 29 mai 2017, împotriva a încă nouă persoane care dețin funcții de răspundere în administrația statului și în lanțul de comandă al forțelor de securitate ale RDC;

1.  rămâne profund preocupat de deteriorarea situației politice, de securitate și umanitare din RDC; condamnă în mod stăruitor toate încălcările drepturilor omului, printre care se numără răpiri, crime, cazuri de tortură, violențe sexuale și arestări arbitrare și încarcerări ilegale, indiferent de partea care le-a comis;

2.  solicită înființarea unei comisii internaționale de anchetă, independentă și exhaustivă, conținând experți ONU, care să facă lumină în privința violențelor din regiunea Kasai și să ofere garanția că cei care au săvârșit masacrele respective sunt trași la răspundere pentru faptele lor; solicită statelor membre să sprijine politic și financiar o comisie de anchetă;

3.  reamintește că guvernul RDC poartă principala responsabilitate de a proteja populația civilă de pe teritoriul său și din jurisdicția sa de crime de război și de crime împotriva umanității;

4.  își exprimă fără echivoc regretul pentru întârzierile în organizarea următoarelor alegeri prezidențiale și legislative în RDC, fapt care constituie o gravă încălcare a constituției congoleze; regretă totodată și lipsa de progrese în aplicarea acordului politic din 31 decembrie 2016 privind perioada de tranziție; reamintește angajamentul luat de guvernul RDC privind organizarea, până la sfârșitul lui 2017, de alegeri transparente, libere și corecte, cu protecția drepturilor și a libertăților politice, și în conformitate cu acordul politic, care să asigure un transfer pașnic al puterii; reafirmă importanța publicării unui calendar electoral detaliat, și salută procesul de înregistrare electorală; se pronunță pentru implementarea promptă a angajamentelor cuprinse în acord, îndeosebi modificarea și adoptarea legilor necesare în parlamentul congolez înainte de sfârșitul sesiunii parlamentare; solicită modificarea legii electorale pentru a se garanta reprezentarea femeilor, prin măsuri adecvate;

5.  subliniază că Comisia electorală națională și independentă este organismul imparțial și incluziv, responsabil cu aplicarea unui proces electoral democratic și credibil; cere înființarea imediată a unui consiliu național de monitorizare a acordului și a procesului electoral, în conformitate cu acordul politic din 2016;

6.  reamintește guvernului datoria sa de a respecta, de a proteja și de a promova libertățile fundamentale ca temei al democrației; îndeamnă autoritățile congoleze să restabilească un mediu favorabil pentru exercitarea liberă și pașnică a libertății de exprimare, de asociere și de întrunire, precum și a libertății presei; solicită eliberarea imediată a tuturor persoanelor deținute ilegal, inclusiv a jurnaliștilor, a membrilor opoziției și a reprezentanților societății civile; solicită tuturor actorilor politici să continue dialogul politic;

7.  condamnă toate încălcările dreptului umanitar internațional săvârșite de autoritățile naționale și de forțele de securitate; rămâne profund îngrijorat cu privire la raportarea de încălcări grave ale drepturilor omului de către milițiile locale, printre care recrutarea și înregimentarea de copii-soldați, o crimă de război în conformitate cu preceptele dreptului internațional; consideră că o prioritate a autorităților și a comunității internaționale o constituie aceea de a pune capăt acestei practici;

8.  își reafirmă preocuparea serioasă cu privire la alarmanta situație umanitară din RDC, inclusiv strămutările interne, criza alimentară, apariția unor epidemii și catastrofele naturale; invită UE și statele sale membre să sporească ajutoarele umanitare și financiare acordate prin organizații de încredere, pentru a răspunde nevoilor urgente ale populației, mai ales în regiunea Kasai; condamnă cu fermitate toate atacurile la adresa personalului și a organizațiilor umanitare, și insistă pe lângă autoritățile congoleze să le permită acestora să asigure furnizarea fără incidente și la timp a ajutoarelor către populație;

9.  salută reînnoirea mandatului MONUSCO și activitatea Reprezentantului special al Secretarului General pentru RDC de protecție a populației civile și a drepturilor omului în contextul electoral; subliniază că mandatul inițial și cel actual, aplicabil tuturor trupelor ONU din țară, este de „a neutraliza grupările armate”; solicită tuturor forțelor MONUSCO să intervină fără rețineri și să protejeze populația de grupările armate, să protejeze femeile de violuri și de alte tipuri de violență sexuală și să nu accepte nicio limitare impusă prin ordine date la nivel național;

10.  constată cu îngrijorare riscul de destabilizare regională; își reafirmă sprijinul pentru Organizația Națiunilor Unite, Organizația Internațională a Francofoniei și Uniunea Africană în medierea dialogului politic; solicită o implicare mai accentuată în regiunea Marilor Lacuri pentru a preîntâmpina o destabilizare și mai gravă;

11.  reamintește cât este de important să fie trase la răspundere persoanele vinovate de abuzuri împotriva drepturilor omului și alte fapte care subminează soluționarea consensuală și pașnică a situației din RDC; sprijină aplicarea de către UE de sancțiuni împotriva persoanelor vinovate de violențe și încălcări grave ale drepturilor omului în RDC; solicită ca persoanele responsabile, la cel mai înalt nivel de guvernare, de violența și infracțiunile comise în RDC și de jefuirea resurselor sale naturale, potrivit anchetelor efectuate de grupul de experți ai ONU, să facă în continuare obiectul anchetelor și al extinderii sancțiunilor; subliniază că sancțiunile trebuie să includă înghețarea activelor și interdicția de a intra în UE;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Parlamentului Panafrican, Consiliului de miniștri ACP-UE și Adunării Parlamentare Paritare, Secretarului General al ONU, precum și președintelui, prim-ministrului și parlamentului Republicii Democratice Congo.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0290.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0479.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2017)0017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate