Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2703(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0397/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0264

Antagna texter
PDF 167kWORD 45k
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg
Situationen i Demokratiska republiken Kongo
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2017 om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolutionerna av den 23 juni 2016(1), den 1 december 2016(2) och den 2 februari 2017(3),

–  med beaktande av de uttalanden som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen, Federica Mogherini, och hennes talesperson gjort om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandena av EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet,

–  med beaktande av de politiska överenskommelser som nåddes i Demokratiska republiken Kongo den 31 december 2016,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 17 oktober 2016 och den 6 mars 2017 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 10 mars 2017 om FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolution 2293 (2016) om förnyande av sanktionssystemet för Demokratiska republiken Kongo och av expertgruppens mandat, samt resolution 2348 (2017) om förnyande av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 februari 2017 från Afrikanska unionen, FN, Europeiska unionen och den internationella organisationen för fransktalande länder om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution, som antogs den 18 februari 2006,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Demokratiska republiken Kongo har drabbats av kontinuerliga cykler av konflikter och ett brutalt politiskt förtryck. Den humanitära och säkerhetsmässiga krisen i landet har förvärrats ytterligare till följd av den politiska kris som har orsakats av president Joseph Kabilas vägran att acceptera den begränsning på två mandatperioder som fastställs i den nationella konstitutionen.

B.  Konflikten har uppstått i samband med den politiska krisen i Demokratiska republiken Kongo. Den 31 december 2016 nåddes under överinseende av Kongos nationella biskopskonferens (Cenco) en överenskommelse om en politisk övergång som ska avslutas med ett fritt och rättvist presidentval innan slutet av 2017, utan att konstitutionen ändras. Hittills har inga framsteg gjorts mot ett genomförande av överenskommelsen.

C.  I augusti 2016 utbröt väpnade sammandrabbningar mellan armén i Demokratiska republiken Kongo och lokala milisgrupper i provinsen Kasaï-Central, som spred sig till de angränsande provinserna Kasaï-Oriental, Lomami och Sankuru, vilket har orsakat en humanitär kris med över en miljon civila på flykt inom landets gränser. FN har rapporterat om omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive massakrer på över 500 civila och över 40 upptäckta massgravar. Enligt FN lever mer än 400 000 barn på gränsen till svält. 165 civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare i Demokratiska republiken Kongo har efterlyst en oberoende internationell undersökning av de massiva kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kasaï- och Lomami-provinserna, och betonar att både regeringsstyrkor och milismän är inblandade i dessa brott.

D.  Två FN-experter och deras stödpersonal kidnappades och mördades i Kasaï-provinsen i mars 2017.

E.  FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) gick i april 2017 ut med en vädjan om 64,5 miljoner US-dollar till akut humanitärt bistånd i Kasaï-regionen.

F.  Människorättsorganisationer rapporterar kontinuerligt om den förvärrade situationen i landet när det gäller de mänskliga rättigheterna och yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten, ett tilltagande antal politiskt motiverade rättegångar samt övervåld mot fredliga demonstranter, journalister och den politiska oppositionen, särskilt våld som begås av armén och milisgrupper. Kvinnor och barn är de första som drabbas av konflikten och det är mycket vanligt att sexuellt och könsbaserat våld används som en del av krigföringen.

G.  Enligt dess mandat, som förnyades med ytterligare ett år i april 2017, bör Monusco bidra till att skydda civilbefolkningen från det tilltagande våldet och stödja genomförandet av den politiska överenskommelsen av den 31 december 2016, samtidigt som Monusco-kontingenten även bör sättas in med hänsyn till nya säkerhetsprioriteringar och humanitära prioriteringar.

H.  EU antog den 12 december 2016 restriktiva åtgärder mot sju personer för att de hade stört valprocessen och gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt den 29 maj 2017 mot ytterligare nio personer som innehar ansvarsbefattningar i statsförvaltningen och i befälsordningen i Demokratiska republiken Kongos säkerhetsstyrkor.

1.  Europaparlamentet ser med djup oro på den försämrade politiska, säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet fördömer alla brott mot de mänskliga rättigheterna, däribland våldshandlingar oavsett förövare, bortföranden, mord, tortyr, sexuellt våld, godtyckliga gripanden och olagliga frihetsberövanden.

2.  Europaparlamentet vill se att man inrättar en oberoende och heltäckande undersökningskommission, som inkluderar FN-experter, för att utreda våldet i Kasaï‑regionen och se till att de som har utfört dessa massakrer ställs till svars för sina handlingar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att politiskt och ekonomiskt stödja denna undersökningskommission.

3.  Europaparlamentet påminner om att Demokratiska republiken Kongos regering har det primära ansvaret för att skydda civila som finns på dess territorium och som omfattas av landets jurisdiktion, vilket inkluderar skydd mot brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt att det har dragit ut på tiden med nästa president- och parlamentsval i Demokratiska republiken Kongo, vilket utgör ett brott mot landets konstitution. Parlamentet beklagar också att det inte har gjorts några framsteg med att genomföra den politiska överenskommelsen om övergångsåtgärder från den 31 december 2016. Demokratiska republiken Kongos regering påminns om det åtagande man har gjort om att hålla öppna, fria, rättvisa och trovärdiga val innan slutet av 2017, där man säkerställer att de politiska rättigheterna och friheterna skyddas och följer den politiska överenskommelsen, som ska leda till ett fredligt maktskifte. Parlamentet understryker betydelsen av att offentliggöra en detaljerad valkalender, samtidigt som man välkomnar registreringsprocessen för röstlängden. Parlamentet vill se ett snabbt genomförande av åtagandena i överenskommelsen, särskilt de som handlar om ändring och antagande av nödvändiga lagar i Demokratiska republiken Kongos parlament före utgången av parlamentets valperiod. Vallagen bör ändras för att kunna vidta lämpliga åtgärder i syfte att garantera att kvinnor representeras.

5.  Europaparlamentet betonar att det är den oberoende nationella valkommissionens ansvar att agera som en oberoende och inkluderande institution för genomförandet av ett trovärdigt och demokratiskt valförfarande. Parlamentet anser att det omedelbart måste inrättas ett nationellt råd för övervakning av överenskommelsen och valprocessen, i enlighet med den politiska överenskommelsen från 2016.

6.  Europaparlamentet påminner om regeringens skyldighet att respektera, skydda och främja de grundläggande friheterna som en grundval för demokrati. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att återupprätta en miljö som främjar ett fritt och fredligt utövande av yttrande-, förenings-, mötes- och mediefrihet. Parlamentet kräver ett omedelbart frigivande av alla olagligen frihetsberövade personer, däribland journalister, medlemmar av oppositionen och företrädare för det civila samhället. Parlamentet uppmanar alla politiska aktörer att upprätthålla en politisk dialog.

7.  Europaparlamentet fördömer alla kränkningar av internationell humanitär rätt som har begåtts av nationella myndigheter och säkerhetstjänsten. Parlamentet oroas också av rapporterna om att lokala milisgrupper har gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, däribland olaglig rekrytering och användning av barnsoldater, vilket kan utgöra krigsförbrytelser enligt internationell rätt. Parlamentet anser att myndigheterna och det internationella samfundet måste prioritera ett stopp för användningen av barnsoldater.

8.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro för den alarmerande människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo, som bland annat inkluderar fördrivningar, osäker livsmedelsförsörjning, epidemier och naturkatastrofer. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka det ekonomiska och humanitära biståndet genom tillförlitliga organisationer för att tillgodose befolkningens mest akuta behov, i synnerhet i Kasaï-provinsen. Parlamentet fördömer med kraft alla attacker mot humanitär personal och utrustning, och kräver att myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo ska säkerställa att hjälp från de humanitära organisationerna kan nå befolkningen på ett snabbt och smidigt sätt.

9.  Parlamentet välkomnar att Monuscos mandat förnyats och det arbete som generalsekreterarens särskilda representant i Demokratiska republiken Kongo har gjort för att skydda civila och slå vakt om de mänskliga rättigheterna inför valet. Parlamentet betonar att det ursprungliga och nuvarande mandatet, som gäller för samtliga FN‑styrkor i landet, består i att ”neutralisera väpnade grupper”. Parlamentet begär att hela Monusco-styrkan fullt ut ska ingripa och skydda befolkningen från väpnade grupper och skydda kvinnor från våldtäkt och annat sexuellt våld, samt inte tillåta några begränsningar på grundval av nationell ordergivning.

10.  Europaparlamentet oroas av risken för destabilisering av regionen. Parlamentet upprepar sitt stöd till Förenta nationerna, Internationella organisationen för frankofoni och Afrikanska unionen i arbetet med att underlätta den politiska dialogen. Parlamentet vill se ett ökat engagemang i området kring de stora sjöarna för att förhindra ytterligare destabilisering.

11.  Europaparlamentet påminner om vikten av att ställa enskilda personer till svars för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och andra handlingar som undergräver möjligheterna till en fredlig samförståndslösning i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet stöder användningen av EU:s riktade sanktioner mot personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet vill se att man i överensstämmelse med de utredningar som har gjorts av FN:s expertgrupp, genomför ytterligare utredningar av, samt vidtar vidgade sanktioner mot, de personer som på högsta regeringsnivå är ansvariga för de våldshandlingar och de brott som begåtts i Demokratiska republiken Kongo samt för plundringen av landets naturresurser. Parlamentet betonar att sanktionerna måste omfatta frysning av tillgångar och inreseförbud i EU.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, Panafrikanska parlamentet, AVS–EU-ministerrådet och Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, FN:s generalsekreterare samt Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0290.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0479.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy