Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2722(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0414/2017

Разисквания :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Гласувания :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0267

Приети текстове
PDF 484kWORD 54k
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург
Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан
P8_TA(2017)0267RC-B8-0414/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно случая с азербайджанския журналист Афган Мухтарли (2017/2722(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Азербайджан, и по-специално резолюциите си относно положението с правата на човека и принципите на правовата държава,

—  като взе предвид отношенията между ЕС и Азербайджан, основаващи се на споразумението за партньорство и сътрудничество от 1999 г., създаването на Източното партньорство и участието на Азербайджан в Парламентарната асамблея Евронест,

—  като взе предвид решението на Националното събрание на Република Азербайджан от 30 септември 2016 г. за отмяна на предишното му решение от 14 септември 2015 г. за прекратяване на членството му и участието му в Парламентарната асамблея Евронест, чрез което Националното събрание съответно избра да продължи да членува и да участва в тази асамблея,

—  като взе предвид приетия на 14 ноември 2016 г. мандат на Европейската комисия и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да договорят, от името на ЕС и неговите държави членки, сключването на всеобхватно споразумение с Република Азербайджан, както и започването на преговорите по гореспоменатото споразумение на 7 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид посещението в Брюксел на президента на Азербайджан, Илхам Алиев, от 6 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид неотдавнашното посещение от 22 май 2017 г. на делегацията на комисията по външни работи в Азербайджан,

—  като взе предвид Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване,

—  като взе предвид доклада на „Фрийдъм хаус“, озаглавен „Свободата в света през 2017 г.“, според който в Азербайджан печатът „не е свободен“, а достъпът до интернет е „частично свободен“;

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя/върховен представител относно наказателната присъда на Мехман Хюсеинов в Азербайджан от 7 март 2017 г.,

—  като взе предвид споразумението за асоцииране / задълбочена и всeобхватна зона за свободна търговия ЕС—Грузия, което влезе в сила на 1 юли 2016 г.,

—  като взе предвид изявленията в миналото на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека, Нилс Муйжниекс, относно преследването на журналисти, активисти от гражданското общество, защитници на правата на човека и членове на опозицията в Азербайджан,

—  като взе предвид изявлението от 8 юни 2017 г. на директора на Бюрото за демократични институции и права на човека на ООСЕ, Михаел Георг Линк, относно предполагаемото отвличане и малтретиране на азербайджанския журналист и правозащитник Афган Мухтарли,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя/върховен представител относно „незаконното задържане на азербайджански граждани, пребиваващи в Грузия“,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Афган Мухтарли, азербайджански разследващ журналист, преместил се в Тбилиси през 2015 г., изчезна от Тбилиси на 29 май 2017 г. и няколко часа по-късно се появи в Баку;

Б.  като има предвид, че според неговия адвокат Афган Мухтарли е бил задържан от неизвестни лица, носещи униформи на грузинската криминална полиция, които са го вкарали насила в кола, са го били и са го закарали до границата с Азербайджан, където според твърденията са скрили в дрехите му сума в размер на 10 000 евро;

В.  като има предвид, че Афган Мухтарли понастоящем е обект на преследване за незаконно пресичане на границата, контрабанда и насилие срещу полицейски служители; като има предвид, че гореспоменатите обвинения могат да доведат до осъждането му на няколко години лишаване от свобода, и като има предвид, че на 31 май 2017 г. той е бил осъден на три месеца задържане под стража в досъдебното производство;

Г.  като има предвид, че Афган Мухтарли е работил за редица независими медии, включително радио „Свободна Европа“/радио „Свобода“, и че той е известен със своята журналистическа дейност, характеризираща се с критично отношение към азербайджанските власти; като има предвид, че той е заминал в изгнание в Грузия, за да избяга от репресиите от страна на азербайджанските власти във връзка със своята работа;

Д.  като има предвид, че Грузия е държава, която е страна по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, и че следователно Грузия носи отговорност за гарантирането на сигурността на гражданите на Азербайджан, живеещи на нейната територия, и за предотвратяването на насилственото им връщане в държавата им по произход; като има предвид, че при все това азербайджански граждани все по-често се сблъскват с отказ за удължаване на разрешението си за пребиваване в Грузия;

Е.  като има предвид, че президентът на Грузия, Гиорги Маргвелашвили, е заявил, че отвличането на Афган Мухтарли представлява „сериозно предизвикателство за автономията и суверенитета“ на грузинската държава;

Ж.  като има предвид, че грузинското министерство на вътрешните работи започна разследване съгласно член 143 от Наказателния кодекс (незаконно лишаване от свобода) на случая с Афган Мухтарли и осъществи контакти със съответните органи в Азербайджан във връзка с този въпрос;

З.  като има предвид, че през последните няколко години ситуацията с правата на човека в Азербайджан като цяло продължава да бъде повод за дълбока загриженост, като продължават да се наблюдават сплашване и репресии, практика на преследване, предполагаеми случаи на изтезания, забрани за пътуване и ограничения на свободата на движение на ръководители на неправителствени организации, защитници на правата на човека, членове на опозицията, журналисти и други представители на гражданското общество;

И.  като има предвид, че на 17 май 2017 г. Апелативният съд в Баку разпореди Лейла и Ариф Юнус, получили политическо убежище в Нидерландия, да бъдат върнати в Азербайджан за ново съдебно разглеждане на техния случай;

Й.  като има предвид, че на 12 май 2017 г. вследствие на искане от страна на Министерството на транспорта, комуникациите и напредналите технологии окръжният съд в Сабаил потвърди решението за блокиране на пет медии, включително азербайджанската служба на радио „Свободна Европа“ / радио „Свобода“, Azadliq.info, телевизионния канал „Мейдан“ и сателитните телевизионни канали „Turan TV“ и „Azerbaijani Saadi“;

К.  като има предвид, че възобновяването на отношенията между Националното събрание на Република Азербайджан и Европейския парламент и подновяването на членството и участието на Азербайджан в Парламентарната асамблея Евронест и в нейните дейности представляват благоприятно развитие;

Л.  като има предвид, че на 7 февруари 2017 г. ЕС и Азербайджан започнаха преговори по ново споразумение, което ще се придържа към принципите, одобрени в рамките на прегледа през 2015 г. на европейската политика за съседство, и което ще предложи нова основа за политическия диалог и сътрудничеството между ЕС и Азербайджан;

1.  категорично осъжда отвличането на Афган Мухтарли в Тбилиси и последвалото му произволно задържане в Баку; счита, че това представлява сериозно нарушение на правата на човека, и осъжда това тежко нарушение на закона;

2.  настоятелно призовава грузинските власти да гарантират провеждането на своевременно, щателно, прозрачно и ефективно разследване на насилственото изчезване на Афган Мухтарли в Грузия и на незаконното му прехвърляне в Азербайджан и да изправят замесените лица пред съда;

3.  счита, че е изключително важно грузинските власти да положат всички възможни усилия, за да изяснят извън всякакво съмнение всички подозрения по отношение на участието на грузински държавни служители в насилственото изчезване;

4.  припомня, че грузинските власти носят отговорност за предоставянето на закрила на всички граждани на трети държави, които живеят в Грузия или които са подали молба за политическо убежище и които в собствената си страна на произход са изложени на риск от тежки съдебни последици поради политическата си дейност или своята дейност, свързана с правата на човека; във връзка с това припомня член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, по която Грузия е страна;

5.  категорично осъжда преследването на Афган Мухтарли въз основа на фалшиви обвинения и отново изтъква, че той е преследван заради работата си като независим журналист;

6.  призовава азербайджанските власти незабавно и безусловно да оттеглят всички обвинения срещу Афган Мухтарли и да го освободят, като направят същото и по отношение на всички лица, които са лишени от свобода вследствие на упражняването на своите основни права, включително правото на свобода на изразяване на мнение; призовава грузинските власти да предприемат всички необходими стъпки във връзка със случая с Афган Мухтарли по отношение на азербайджанските органи на властта, за да може той да се събере със семейството си;

7.  изразява силна загриженост във връзка с това, че случаят с Афган Мухтарли представлява още един пример за това как азербайджанските органи целенасочено преследват живеещи в изгнание лица, които изразяват критично отношение към тях, и техните роднини в родината; припомня за предишни случаи, в които са били отправяни искания за международни заповеди за арест срещу азербайджански граждани, живеещи в чужбина, които изразяват критично отношение към органите на властта;

8.  призовава за незабавно, пълно, прозрачно, надеждно и безпристрастно разследване на смъртта на азербайджанския блогър и активист Мехман Галандаров, настъпила на 28 април 2017 г. по време на задържането му под стража от азербайджанските органи;

9.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници, включително журналисти, защитници на правата на човека и други представители на гражданското общество, сред които Афган Мухтарли, Илкин Рустамзадех, Рашад Рамазанов, Сеймур Хази, Гияс Ибрахимов, Мехман Хюсеинов, Байрам Мамадов, Илгар Мамадов, Араз Гулиев, Тофиг Хасанли, Илгиз Кахраманов, Афган Садигов и други, включително, но не само, лицата, които са обект на съответните решения на Европейския съд по правата на човека, и призовава да бъдат оттеглени всички обвинения срещу тях, както и да бъдат изцяло възстановени техните политически и граждански права, като това се приложи също и спрямо вече освободени политически затворници като Интигам Алиев, Хадия Исмаилова и други;

10.  призовава азербайджанските власти да преустановят текущото преследване на Лейла и Ариф Юнус и насочва вниманието на Интерпол към този случай, който се характеризира с политически подбуди;

11.  отново отправя призив към азербайджанските власти спешно да преустановят практиките на избирателно наказателно преследване и лишаване от свобода на журналисти, защитници на правата на човека и други лица, които критикуват правителството, и да гарантират, че всички задържани лица, включително журналисти и политически дейци и представители на гражданското общество, се ползват с пълни права на надлежно провеждане на съдебния процес и че към тях се прилагат нормите, свързани със справедливия съдебен процес;

12.  настоятелно призовава азербайджанските власти да гарантират, че независимите организации и активистите от гражданското общество могат да извършват своята дейност без неоправдани пречки или страх от преследване, включително като отменят законите, които силно ограничават гражданското общество, освободят банковите сметки на неправителствени организации и техните лидери от наложения запор и разрешат достъпа до чуждестранно финансиране;

13.  настоятелно призовава правителството на Азербайджан да спазва изцяло решенията на Европейския съд по правата на човека, да сътрудничи с Венецианската комисия и комисаря за правата на човека към Съвета на Европа и да изпълнява техните препоръки, както и специалните процедури на ООН, по отношение на защитниците на правата на човека, правото на свободно сдружаване и свобода на мирни събрания, свободата на изразяване на мнение и произволното задържане, с цел да измени законодателството си и да приведе практиките си в пълно съответствие със заключенията на експертите;

14.  посреща със задоволство освобождаването през 2015 и 2016 г. в Азербайджан на редица изявени защитници на правата на човека, журналисти и активисти;

15.  подчертава, че е важно между правителството, опозиционните сили и гражданското общество като цяло да цари благоприятен политически климат;

16.  изтъква значението на новото споразумение за партньорство между Европейския съюз и Азербайджан; подчертава, че демократичните реформи, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да заемат централно място в новото споразумение; подчертава, че ще следи ситуацията отблизо в хода на преговорите относно новото споразумение и въз основа на това ще реши дали да даде своето съгласие за неговото сключване;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската служба за външна дейност, на Европейския съвет, на Комисията, на президентите, правителствата и парламентите на Азербайджан и Грузия, на Съвета на Европа, на ОССЕ и на Съвета на ООН по правата на човека.

Правна информация - Политика за поверителност