Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2722(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0414/2017

Forhandlinger :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0267

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 52k
Torsdag den 15. juni 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Afgan Mukhtarlis tilfælde og mediernes situation i Aserbajdsjan
P8_TA(2017)0267RC-B8-0414/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2017 om sagen vedrørende den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Aserbajdsjan, især vedrørende menneskerettighedssituationen og retsstatsforholdene,

–  der henviser til de etablerede forbindelser mellem EU og Aserbajdsjan, som trådte i kraft i 1999 i form af en partnerskabs- og samarbejdsaftale (PSA), oprettelsen af det østlige partnerskab og Aserbajdsjans deltagelse i Den Parlamentariske Forsamling Euronest,

–  der henviser til beslutningen vedtaget af Republikken Aserbajdsjans Milli Majlis den 30. september 2016 om ophævelse af den tidligere beslutning af 14. september 2015 om opsigelse af deres medlemskab af og deltagelse i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, som således indebar bevarelse af medlemsskabet og fortsat deltagelse heri,

–  der henviser til det mandat, der blev vedtaget den 14. november 2016 og givet til Europa-Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til på vegne af EU og dets medlemsstater at føre forhandlinger om en omfattende aftale med Republikken Aserbajdsjan og til at indlede forhandlingerne om ovennævnte aftale den 7. februar 2017,

–  der henviser til besøget af Aserbajdsjans præsident, Ilham Aliyev, i Bruxelles den 6. februar 2017,

–  der henviser til Udenrigsudvalgets delegations nylige besøg i Aserbajdsjan den 22. maj 2017,

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding,

–  der henviser til Freedom House's rapport om frihed i verden i 2017, som betegner pressefriheden i Aserbajdsjan som "ikke fri" og dets internet som "delvis frit",

–  der henviser til erklæringen fra NF/HR om dommen over Mehman Huseynov i Aserbajdsjan den 7. marts 2017,

–  der henviser til associeringsaftalen/den vidtgående og brede frihandelsaftale mellem EU og Georgien, som trådte i kraft den 1. juli 2016,

–  der henviser til tidligere erklæringer fra Europarådets menneskerettighedskommissær, Niels Muizniek, om forfølgelsen af journalister, civilsamfunds- og menneskerettighedsaktivister samt af medlemmer af oppositionen i Aserbajdsjan,

–  der henviser til erklæringen fra OSCE/ODIHR's direktør, Michael Georg Link, om den påståede bortførelse og mishandling af den aserbajdsjanske journalist og menneskerettighedsforkæmper Afgan Mukhtarli af 8. juni 2017,

–  der henviser til erklæring fra talsmanden for NF/HR om "ulovlig tilbageholdelse af aserbajdsjanske statsborgere med bopæl i Georgien",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Afgan Mukhtarli, en aserbajdsjansk undersøgende journalist i eksil, som flyttede til Tbilisi i 2015, forsvandt fra Tbilisi den 29. maj 2017 og dukkede op få timer senere i Baku;

B.  der henviser til, at Afgan Mukhtarli ifølge sin advokat blev pågrebet af uidentificerede mænd, der angiveligt bar georgiske politiuniformer, skubbet ind i en bil, slået og kørt til den aserbajdsjanske grænse, hvor et beløb på 10 000 EUR angiveligt blev plantet på ham;

C.  der henviser til, at Afgan Mukhtarli nu står over for retsforfølgelse for ulovligt at have krydset grænsen samt for smugling og vold mod politiet; der henviser til, at ovennævnte anklager kan indebære en fængselsstraf på flere år, og der henviser til, at en domstol den 31. maj 2017 idømte ham tre måneders varetægtsfængsling;

D.  der henviser til, at Afgan Mukhtarli har arbejdet for flere uafhængige medier, herunder Radio Free Europe/Radio Liberty, og er kendt for sin kritiske journalistiske dækning af de aserbajdsjanske myndigheder; der henviser til, at han gik i eksil i Georgien for at undgå repressalier fra de aserbajdsjanske myndigheders side på grund af sit arbejde;

E.  der henviser til, at Georgien er en stat, som er part i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at det derfor er Georgiens ansvar at garantere sikkerheden for aserbajdsjanere, der er bosiddende på dens område, og forhindre enhver form for tvungen tilbagevenden til deres hjemland; der henviser til, at aserbajdsjanske borgere imidlertid i stigende grad har fået afvisning på forlængelse af deres opholdstilladelse i Georgien;

F.  der henviser til, at Georgiens præsident, Giorgi Margvelashvili, har udtalt, at bortførelsen af Afgan Mukhtarli udgjorde "en alvorlig udfordring for [Georgiens] status som stat og suverænitet";

G.  der henviser til, at Georgiens indenrigsministerium har iværksat en efterforskning i henhold til straffelovens artikel 143 – ulovlig fængsling – i forbindelse med sagen om Afgan Mukhtarli og har indledt en korrespondance med de aserbajdsjanske myndigheder om dette spørgsmål;

H.  der henviser til, at den generelle menneskerettighedssituation i Aserbajdsjan i løbet af de seneste år til stadighed har været en kilde til alvorlig bekymring med konstante trusler og undertrykkelse, forfølgelse, rapporter om tortur, rejseforbud samt begrænsninger af den fri bevægelighed for NGO-ledere, menneskerettighedsforkæmpere, medlemmer af oppositionen, journalister og andre repræsentanter for civilsamfundet;

I.  der henviser til, at appeldomstolen i Baku den 17. maj 2017 beordrede, at Leyla og Arif Yunus, som er blevet tildelt politisk asyl i Nederlandene, skal returneres til Aserbajdsjan med henblik på fornyede retsmøder;

J.  der henviser til, at distriktsdomstolen i Sabail den 12. maj 2017 efter en anmodning fra ministeriet for transport, kommunikation og højteknologi stadfæstede afgørelsen om at blokere fem onlinemedier, herunder Azerbaijani Service of Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Azadliq.info, Meydan TV og satellitkanalerne Turan TV og Azerbaijani Saadi;

K.  der henviser til, at genoptagelsen af forbindelserne mellem Republikken Aserbajdsjans Milli Majlis og Europa-Parlamentet og Aserbajdsjans fornyede medlemskab af og deltagelse i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og dets aktiviteter har vist sig at være værdifulde;

L.  der henviser til, at EU og Aserbajdsjan den 7. februar 2017 indledte forhandlingerne om en ny aftale, som vil følge de principper, der blev godkendt i 2015 i forbindelse med gennemgangen af den europæiske naboskabspolitik, og som vil danne et nyt grundlag for politisk dialog og samarbejde mellem EU og Aserbajdsjan;

1.  fordømmer på det kraftigste bortførelsen af Afgan Mukhtarli i Tbilisi og den efterfølgende vilkårlige tilbageholdelse af ham i Baku; mener, at dette er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne og fordømmer denne alvorlige overtrædelse af lovgivningen;

2.  opfordrer indtrængende de georgiske myndigheder til at sikre, at der øjeblikkeligt foretages en grundig, gennemsigtig og effektiv undersøgelse af Afgan Mukhtarlis tvungne forsvinding i Georgien og den ulovlige overførsel til Aserbajdsjan, og til at bringe gerningsmændene for retten;

3.  mener, at det er af største betydning, at de georgiske myndigheder gør deres yderste for at afklare ud over enhver tvivl enhver mistanke angående georgiske statsansattes medvirken til tvungne forsvindinger;

4.  minder om, at det påhviler de georgiske myndigheder at yde beskyttelse til alle de tredjelandsstatsborgere, der bor i Georgien eller anmoder om politisk asyl og som står over for mulige alvorlige retlige konsekvenser i deres oprindelsesland for menneskerettighedsaktiviteter eller politiske aktiviteter; minder i denne forbindelse om artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, som Georgien er part i;

5.  fordømmer på det kraftigste forfølgelsen af Afgan Mukhtarli som følge af falske anklager og gentager, at han forfølges for sit arbejde som uafhængig journalist;

6.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive og frafalde alle anklager mod Afgan Mukhtarli samt alle dem, der sidder fængslet som følge af udøvelsen af deres grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden; opfordrer de georgiske myndigheder til i sagen Afgan Mukhtarli at tage alle de nødvendige skridt over for de aserbajdsjanske myndigheder for, at han kan blive genforenet med sin familie;

7.  udtrykker stærk bekymring over, at sagen om Afgan Mukhtarli er endnu et eksempel på, at de aserbajdsjanske myndigheder forsøger at ramme og forfølge kritikere, der lever i eksil, og deres pårørende i hjemlandet; minder om de tidligere sager om internationale arrestordrer på aserbajdsjanske borgere, der lever i eksil, og som er kritiske over for de offentlige myndigheder;

8.  opfordrer til, at der gennemføres en øjeblikkelig, fuldstændig, gennemsigtig, troværdig og upartisk undersøgelse af Galandarov Mehmans – den aserbajdsjanske blogger og aktivists – død den 28. april 2017, mens han var i de aserbajdsjanske myndigheders varetægt;

9.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse fra fængslet af alle politiske fanger, herunder journalister, menneskerettighedsforkæmpere og andre civilsamfundsaktivister, dvs. Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Ilgar Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov, Afgan Sadygov og andre, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er omfattet af de relevante domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR), og opfordrer til, at alle anklager mod dem frafaldes, og at der sker fuld genoprettelse af deres politiske og borgerlige rettigheder, hvilket også omfatter tidligere fængslede og efterfølgende frigivne politiske fanger, såsom Intigam Aliyev, Khadija Ismayilova m.fl.;

10.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at standse den vedvarende forfølgelse af Leyla og Arif Yunus og henleder Interpols opmærksomhed på denne sag som værende motiveret af politiske årsager;

11.  gentager sin indtrængende opfordring til de aserbajdsjanske myndigheder om at sætte en stopper for selektiv retsforfølgelse og fængsling af journalister, menneskerettighedsforkæmpere og andre, som er kritiske over for regeringen, samt til at sikre, at alle frihedsberøvede personer, herunder journalister, politiske aktivister og aktivister fra civilsamfundet, får en retfærdig rettergang og er omfattet af de øvrige normer for en retfærdig rettergang;

12.  opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at sikre, at uafhængige civilsamfundsgrupper og -aktivister kan arbejde uden unødige hindringer eller frygt for forfølgelse, herunder ved at ophæve de love, der i meget høj grad begrænser civilsamfundet, og ved at frigive NGO'ers og NGO-lederes bankkonti og give adgang til udenlandsk finansiering;

13.  opfordrer indtrængende Aserbajdsjans regering til fuldt ud at respektere alle domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og til at samarbejde fuldt ud med og gennemføre henstillingerne fra Europarådets Venedigkommission og menneskerettighedskommissær samt FN's særlige procedurer med hensyn til menneskerettighedsforkæmpere, retten til forenings- og forsamlingsfrihed samt ytringsfrihed og vilkårlig tilbageholdelse med det formål at ændre landets lovgivning og tilpasse dets praksisser i fuld overensstemmelse med eksperternes konklusioner;

14.  glæder sig over løsladelsen af flere fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, journalister og aktivister i Aserbajdsjan i 2015 og 2016;

15.  understreger betydningen af et godt politisk klima mellem regeringen, oppositionen og civilsamfundet i bred forstand;

16.  understreger betydningen af den nye partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Aserbajdsjan; understreger, at de demokratiske reformer, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal udgøre kernen i den nye aftale; minder om, at det vil blive ved med at overvåge situationen nøje under hele forhandlingsforløbet om en ny aftale, før det træffer beslutning om at give sit samtykke;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU-Udenrigstjenesten, Det Europæiske Råd, Kommissionen, Republikken Aserbajdsjans samt Georgiens præsidenter, regeringer og parlamenter, Europarådet, OSCE og FN's Menneskerettighedsråd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik