Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2722(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0414/2017

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Hlasovanie :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0267

Prijaté texty
PDF 270kWORD 47k
Štvrtok, 15. júna 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Prípad Afgana Muchtarliho a situácia médií v Azerbajdžane
P8_TA(2017)0267RC-B8-0414/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2017 o prípade azerbajdžanského novinára Afgana Muhtarliho (2017/2722(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Azerbajdžane, najmä na uznesenia, ktoré sa týkajú ľudských práv a právneho štátu,

–  so zreteľom na vzťahy, ktoré nadviazali EÚ a Azerbajdžan v roku 1999 formou dohody o partnerstve a spolupráci (DPS), vytvorením Východného partnerstva a členstvom Azerbajdžanu v Parlamentnom zhromaždení Euronest,

–  so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijalo Národné zhromaždenie Azerbajdžanskej republiky (Milli Medžlis) 30. septembra 2016, ktorým zrušilo svoje predchádzajúce rozhodnutie zo 14. septembra 2015 o ukončení členstva a účasti v Parlamentnom zhromaždení Euronest, ktorým sa teda rozhodlo zostať jeho členom a zúčastňovať sa na jeho činnosti,

–  so zreteľom na mandát, ktorý 14. novembra 2016 prijala Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie (VP/PK) na rokovania v mene EÚ a jej členských štátov o komplexnej dohode s Azerbajdžanskou republikou, a na začatie rokovaní o uvedenej dohode 7. februára 2017,

–  so zreteľom na návštevu prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva v Bruseli 6. februára 2017,

–  so zreteľom na nedávnu návštevu delegácie Výboru pre zahraničné veci v Azerbajdžane, ktorá sa uskutočnila 22. mája 2017,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím,

–  so zreteľom na správu organizácie Freedom House s názvom Sloboda vo svete v roku 2017, podľa ktorej je tlač v Azerbajdžane „neslobodná“ a internet „čiastočne slobodný“,

–  so zreteľom na vyhlásenie VP/PK zo 7. marca 2017 o odsúdení Mehmana Husejnova v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Gruzínskom o pridružení/prehĺbenú a komplexnú zóny voľného obchodu (AA/DCFTA), ktorá nadobudla platnosť 1. júla 2016,

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa o prenasledovaní novinárov, aktivistov občianskej spoločnosti a aktivistov v oblasti ľudských práv a členov opozície v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na vyhlásenie riaditeľa OBSE/ODIHR Michaela Georga Linka z 8. júna 2017 k údajnému únosu azerbajdžanského novinára a obhajcu ľudských práv Afgana Muhtarliho a k zlému zaobchádzaniu s ním vo väzbe,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne VP/PK k „nezákonnému zadržiavaniu azerbajdžanských štátnych príslušníkov s pobytom v Gruzínsku“,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Afgan Muhtarli, azerbajdžanský investigatívny novinár žijúci v exile, ktorý sa v roku 2015 presťahoval do Tbilisi, 29. mája 2017 v Tbilisi zmizol a znovu sa objavil o niekoľko hodín neskôr v Baku;

B.  keďže Afgana Muhtarliho podľa slov jeho advokáta zadržali neznámi muži, ktorí mali údajne oblečené uniformy gruzínskej kriminálnej polície, naložili ho do auta, zbili a odviezli na azerbajdžanskú hranicu, kde mu mali podstrčiť 10 000 EUR;

C.  keďže Afgan Muhtarli teraz čelí trestnému stíhaniu pre nezákonné prekročenie hranice, pašovanie a násilie proti policajnému orgánu; keďže uvedené obvinenia by mohli viesť k odňatiu slobody na niekoľko rokov a keďže ho súd 31. mája 2017 vzal na tri mesiace do vyšetrovacej väzby;

D.  keďže Afgan Muhtarli pracoval pre niekoľko nezávislých médií vrátane Rádia slobodná Európa/Rádia Sloboda a je známy tým, že vo svojej novinárskej práci kritizuje azerbajdžanské orgány; keďže odišiel do exilu v Gruzínsku, aby unikol pred odvetnými opatreniami pre svoju prácu zo strany azerbajdžanských orgánov;

E.  keďže Gruzínsko je štát, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach, a preto je zodpovednosťou Gruzínska zaručiť bezpečnosť Azerbajdžancov žijúcich na jeho území a zabrániť akémukoľvek násilnému návratu do ich krajiny; keďže občania Azerbajdžanu sa však čoraz častejšie stretávajú so zamietnutím predĺženia ich povolenia na pobyt v Gruzínsku;

F.  keďže gruzínsky prezident Giorgi Margvelašvili vyhlásil, že únos Afgana Muhtarliho je „vážnym problémom pre [gruzínsku] štátnosť a zvrchovanosť“;

G.  keďže gruzínske ministerstvo vnútra začalo vyšetrovanie prípadu Afgana Muhtarliho podľa § 143 trestného zákonníka – nezákonné odňatie slobody – a začalo o tejto záležitosti komunikovať s azerbajdžanskými partnermi;

H.  keďže celková situácia v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane za posledných niekoľko rokov naďalej vyvoláva vážne obavy, pričom naďalej pretrváva zastrašovanie a represie, prenasledovanie, údajné mučenie, zákaz cestovať a obmedzovanie slobody pohybu vedúcich predstaviteľov mimovládnych organizácií, obhajcov ľudských práv, členov opozície, novinárov a iných zástupcov občianskej spoločnosti;

I.  keďže odvolací súd v Baku vydal 17. mája 2017 príkaz na návrat Lejly a Arifa Junusových, ktorým bol udelený politický azyl v Holandsku, do Azerbajdžanu z dôvodu obnovenia súdneho konania;

J.  keďže okresný súd v Sabaile 12. mája 2017 v nadväznosti na žiadosť ministerstva dopravy, komunikácie a vyspelých technológií potvrdil rozhodnutie zablokovať činnosť piatich internetových médií vrátane azerbajdžanského vysielania Rádia slobodná Európa/Rádia sloboda (RFE/RL), Azadliq.info, Meydan TV a satelitných televíznych kanálov Turan TV a Azerbaijani Saadi;

K.  keďže vzťahy medzi Národným zhromaždením Azerbajdžanskej republiky (Milli Medžlis) a Európskym parlamentom boli obnovené a obnovené členstvo a účasť Azerbajdžanu v Parlamentnom zhromaždení Euronest a jeho činnosti sa ukázali ako hodnotné;

L.  keďže EÚ a Azerbajdžan začali 7. februára 2017 rokovať o novej dohode, ktorá bude koncipovaná v súlade so zásadami schválenými v revízii európskej susedskej politiky z roku 2015 a ktorá poskytne nové východisko pre politický dialóg a spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom;

1.  dôrazne odsudzuje únos Afgana Muhtarliho v Tbilisi a jeho následné svojvoľné zadržiavanie v Baku; považuje to za vážne porušenie ľudských práv a odsudzuje tento závažný čin ako porušenie zákona;

2.  naliehavo vyzýva gruzínske orgány, aby zaistili urýchlené, dôkladné, transparentné a účinné vyšetrenie nedobrovoľného zmiznutia Afgana Muhtarliho v Gruzínsku a jeho nezákonného presunu do Azerbajdžanu a aby páchateľov postavili pred súd;

3.  považuje za mimoriadne dôležité, aby gruzínske orgány vynaložili všetko možné úsilie na objasnenie pochybností súvisiacich so všetkými podozreniami týkajúcimi sa zapojenia gruzínskych štátnych zamestnancov do nedobrovoľného zmiznutia;

4.  pripomína, že zodpovednosťou gruzínskych orgánov je poskytnúť ochranu všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí žijú alebo žiadajú o politický azyl v Gruzínsku a ktorým v krajine pôvodu hrozia pre ich politické aktivity alebo aktivity v oblasti ľudských práv vážne súdne konania; v tejto súvislosti pripomína článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorého je Gruzínsko zmluvnou stranou;

5.  dôrazne odsudzuje stíhanie Afgana Muhtarliho na základe fiktívnych obvinení a trvá na tom, že je stíhaný za prácu nezávislého novinára;

6.  vyzýva azerbajdžanské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne zbavili Afgana Muhtarliho všetkých obvinení a oslobodili ho, ako aj všetkých tých, ktorí sú uväznení za výkon svojich základných práv vrátane slobody prejavu; žiada gruzínske orgány, aby v prípade Afgana Muhtarliho prijali voči azerbajdžanským orgánom všetky potrebné opatrenia na to, aby sa mohol zlúčiť so svojou rodinou;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že prípad Afgana Muhtarliho je ďalším príkladom toho, ako sa azerbajdžanské orgány zameriavajú na svojich kritikov žijúcich v exile a ich príbuzných doma a prenasledujú ich; pripomína predchádzajúce prípady medzinárodných zatýkacích rozkazov vydaných na občanov Azerbajdžanu žijúcich v exile, ktorí sa kriticky vyjadrujú o orgánoch;

8.  žiada, aby sa okamžite uskutočnilo úplné, transparentné, dôveryhodné a nestranné vyšetrenie prípadu azerbajdžanského blogera a aktivistu Mehmana Galandarova, ktorý zomrel 28. apríla 2017 vo väzbe, ktorú na neho uvalili azerbajdžanské orgány;

9.  žiada o okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov vrátane novinárov, obhajcov ľudských práv a ostatných aktivistov z radov občianskej spoločnosti, a to Afgana Muhtarliho, Ilkina Rustamzadeha, Rašada Ramazanova, Sejmura Haziho, Gijasa Ibrahimova, Mehmana Husejnova, Bayrama Mammadova, Ilgara Mammadova, Araza Gulijeva, Tofiga Hasanliho, Ilgiza Qahramanova, Afgana Sadygova a iných vrátane, ale nie výlučne, tých, na ktorých sa vzťahujú príslušné rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), a požaduje zrušenie všetkých obvinení, ktoré boli proti nim vznesené, a úplnú obnovu ich občianskych a politických práv vzťahujúcu sa aj na predtým uväznených, ale už oslobodených politických väzňov, akými sú Intigam Aliyev a Chadžidža Ismailová a iní;

10.  vyzýva azerbajdžanské orgány, aby ukončili prebiehajúce prenasledovanie Lejly a Arifa Junusových, a upozorňuje Interpol na tento prípad, ktorý je politicky motivovaný;

11.  opakuje svoju naliehavú výzvu azerbajdžanským orgánom, aby skoncovali s praktikami selektívneho trestného stíhania a väznenia novinárov, obhajcov ľudských práv a ostatných osôb, ktoré kritizujú vládu, a aby zabezpečili, aby všetky zadržiavané osoby vrátane novinárov, politických aktivistov a aktivistov občianskej spoločnosti požívali úplné práva na riadny proces a aby sa na nich vzťahovali normy spravodlivého procesu;

12.  naliehavo vyzýva azerbajdžanské orgány, aby zaistili, aby nezávislé skupiny občianskej spoločnosti a aktivisti mohli vykonávať svoju činnosť bez neprimeraných prekážok alebo v strachu z prenasledovania, a to tým, že zrušia zákony, ktoré podstatne obmedzujú občiansku spoločnosť, uvoľnia bankové účty mimovládnych skupín a ich vedúcich predstaviteľov a umožnia prístup k zahraničnému financovaniu;

13.  naliehavo vyzýva vládu Azerbajdžanu, aby v plnej miere dodržiavala všetky rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, spolupracovala s Benátskou komisiou Rady Európy a komisárom pre ľudské práva a plnila ich odporúčania, dodržiavala osobitné postupy OSN, pokiaľ ide o ochrancov ľudských práv, právo na slobodu združovania, právo na pokojné zhromažďovanie, právo na slobodu prejavu, aj pokiaľ ide o svojvoľné zadržiavanie, s cieľom zmeniť svoje právne predpisy a prispôsobiť postupy v súlade so závermi týchto odborníkov;

14.  víta oslobodenie niekoľkých významných obhajcov ľudských práv, novinárov a aktivistov v Azerbajdžane v rokoch 2015 a 2016;

15.  zdôrazňuje význam dobrej politickej atmosféry medzi vládou, opozičnými silami a občianskou spoločnosťou vo všeobecnosti;

16.  zdôrazňuje význam novej dohody o partnerstve medzi EÚ a Azerbajdžanom; zdôrazňuje, že demokratické reformy, zásady právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia byť ústredným prvkom novej dohody; pripomína, že ešte pred rozhodnutím o tom, či udelí súhlas, bude dôsledne monitorovať situáciu počas rokovaní o novej dohode;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Komisii, prezidentom, vládam a parlamentom Azerbajdžanu a Gruzínska, Rade Európy, OBSE a Rade OSN pre ľudské práva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia