Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2723(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0419/2017

Rozpravy :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0268

Přijaté texty
PDF 339kWORD 47k
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk
Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti
P8_TA(2017)0268RC-B8-0419/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2017 o Pákistánu, zejména o situaci ochránců lidských práv a o trestu smrti (2017/2723(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Pákistánu,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 18. července 2016 týkající se Pákistánu,

–  s ohledem na pětiletý plán angažovanosti mezi EU a Pákistánem,

–  s ohledem na akční plán Pákistánu v oblasti lidských práv,

–  s ohledem na víceletý orientační program mezi EU a Pákistánem na období 2014–2020,

–  s ohledem na doporučení uvedená ve zprávách volební pozorovatelské mise EU v Pákistánu,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a její mluvčí o Pákistánu,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, a zejména na její článek 18,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, k jehož signatářským zemím patří i Pákistán,

–  s ohledem na Úmluvu o právech dítěte,

–  s ohledem na ústavu Pákistánu,

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv a trestu smrti a na strategický rámec z roku 2012 pro oblast lidských práv a demokracie;

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že do roku 2015 platilo v Pákistánu moratorium na trest smrti, které bylo po masakru ve vojenské veřejné škole v Péšávaru, k němuž došlo v prosinci 2014, znovu zrušeno; vzhledem k tomu, že moratorium bylo původně zrušeno pouze pro případ teroristické činnosti, později však bylo jeho zrušení rozšířeno na všechny trestné činy, za něž se uděluje trest smrti;

B.  vzhledem k tomu, že Pákistán je v současné době jednou ze zemí, kde na výkon trestu smrti čeká nejvíce lidí na světě; vzhledem k tomu, že byly hlášeny případy poprav, které se uskutečnily v době probíhajícího odvolacího řízení;

C.  vzhledem k tomu, že se za porušení pákistánského „zákona proti rouhání“ (oddíl 295-C trestního zákoníku) nutně uděluje trest smrti; vzhledem k tomu, že v současnosti na soudní řízení z důvodu „rouhání“ čekají stovky osob a řada jich čeká na vykonání trestu smrti; vzhledem k tomu, že tento zákon obsahuje nejasné definice, které lze snadno zneužít k boji proti politickým disidentům nebo k umlčení legitimní kritiky na adresu státních institucí a dalších orgánů;

D.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 předseda vlády nařídil zákaz veškerého „rouhačského“ obsahu na internetu a pákistánské orgány požádaly společnosti zajišťující provoz sociálních médií, aby jim pomohly při vyhledávání Pákistánců, kteří jsou podezřelí z „rouhačství“; vzhledem k tomu, že dne 14. dubna 2017 byl Mašál Chán – student na univerzitě Abdula Walího Chána – poté, co byl obviněn ze zveřejnění „rouhačského“ materiálu na internetu, zlynčován skupinou dalších studentů; vzhledem k tomu, že dne 10. června 2017 pákistánský soud pro boj proti terorismu odsoudil Tajmúra Rezu k trestu smrti za to, že se na Facebooku údajně dopustil „rouhačství“; vzhledem k tomu, že Baba Džán a 12 dalších demonstrantů bylo odsouzeno k doživotnímu trestu odnětí svobody, což je nejpřísnější trest, který byl kdy udělen za účast na demonstraci;

E.  vzhledem k tomu, že pákistánské Národní shromáždění dne 18. dubna 2017 schválilo usnesení, v němž odsoudilo zlynčování Mašála Chána ze strany násilnického davu za údajné „rouhačství“; vzhledem k tomu, že v Senátu proběhla diskuze o reformách, které by ukončily zneužívání tohoto zákona;

F.  vzhledem k tomu, že na dobu dvou let, po kterou mělo dojít k upevnění systému civilního soudnictví, byly zavedeny vojenské soudy; vzhledem k tomu, že při rozvoji soudnictví bylo dosaženo jen nepatrného pokroku a že dne 22. března 2017 byly vojenské soudy zavedeny na základě kontroverzního rozhodnutí na další dva roky;

G.  vzhledem k tomu, že v Pákistánu dochází k mnohočetným případům zastrašování, napadení, zatýkání, mučení, pronásledování a zabíjení ochránců lidských práv, politických disidentů a členů náboženských menšin a skupin, mj. členů hnutí Ahmadíja; vzhledem k tomu, že podle informací, jež shromáždila pracovní skupina OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení a nevládní organizace, se násilného mizení dopouštějí bezpečnostní orgány a orgány k prosazování práva, jako je policie a zpravodajské služby; vzhledem k tomu, že před soud nebyl úspěšně postaven ani jeden pachatel těchto činů;

H.  vzhledem k tomu, že vojenský soud v dubnu 2017 uznal indického státního příslušníka Kulbhúšana Jádava vinným a udělil mu trest smrti; vzhledem k tomu, že tento případ se v současné době projednává z důvodu, že mu nebylo přiznáno právo na přístup ke konzulárním službám, u Mezinárodního soudního dvora; vzhledem k tomu, že dne 4. května 2017 byl při útoku rozvášněného davu na policejní stanici v Balúčistánu, který byl zřejmě motivován údajným „rouhačstvím“, zabit desetiletý chlapec a pět dalších osob bylo zraněno; vzhledem k tomu, že dne 30. května 2017 vedlo údajné znásilnění náctileté dívky (která je v místních sdělovacích prostředcích označována pouze jako „Šumajla“) ze strany rodinného příslušníka v Rádžanpúru k tomu, že kmenový soud oběť odsoudil k smrti; vzhledem k tomu, že tyto případy nejsou nikterak ojedinělé;

I.  vzhledem k tomu, že případ Aasiye Norínové, která je známa spíše jako Asia Bíbíová, má v oblasti lidských práv v Pákistánu stále mimořádný význam; vzhledem k tomu, že Asia Bíbíová – pákistánská křesťanka – byla v roce 2010 pákistánským soudem uznána vinnou z rouhačství a odsouzena k trestu smrti oběšením; vzhledem k tomu, že pokud by byl trest vykonán, stala by se Asia Bíbíová první ženou, která kdy byla v Pákistánu právoplatně popravena za rouhačství; vzhledem k tomu, že o její propuštění žádala celá řada mezinárodních petic na základě toho, že byla perzekvována za své náboženské přesvědčení; vzhledem k tomu, že členové občanské domobrany zavraždili křesťanského ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího a muslimského politika Salmána Tásíra, kteří ji obhajovali a vyslovili se proti „zákonům proti rouhačství“; vzhledem k tomu, že Asia Bíbíová je stále ve vězení a její rodina se skrývá nehledě na dočasné pozastavení výkonu trestu smrti;

J.  vzhledem k tomu, že přísná opatření zaměřená proti nevládním organizacím nijak nepolevují; vzhledem k tomu, že pod záminkou uplatňování celostátního programu proti terorismu dochází k zastrašování a pronásledování celé řady nevládních organizací, přičemž v několika případech došlo k zapečetění jejich kanceláří;

K.  vzhledem k tomu, že 12 milionů žen nemá průkaz totožnosti, a proto jim je upíráno právo zaregistrovat se k volbám; vzhledem k tomu, že několik pozorovatelských misí EU vydalo doporučení ohledně zlepšení volebního procesu při dalších volbách, které jsou naplánovány na rok 2018;

L.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2014 byl Pákistán začleněn do nového systému všeobecných preferencí (GSP+); vzhledem k tomu, že tento systém by měl poskytovat jednoznačné pobídky k dodržování základních lidských a pracovněprávních práv, k ochraně životního prostředí a k dodržování zásad řádného řízení;

M.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále plně odhodlána pokračovat v rámci pětiletého plánu angažovanosti a plánu, který jej nahradí, v dialogu a ve spolupráci s Pákistánem;

1.  znovu zdůrazňuje jednoznačné odmítání trestu smrti ze strany EU, a to ve všech případech bez výjimky; vyzývá ke všeobecnému zrušení tohoto trestu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozhodnutím Pákistánu zrušit moratorium na udělování trestu smrti a nad tím, že v současnosti dochází ke znepokojivému počtu poprav; vyzývá Pákistán ke znovuzavedení moratoria, s tím, že dlouhodobým cílem by mělo být úplné zrušení trestu smrti;

2.  je hluboce znepokojen zprávami o tom, že se v Pákistánu používá trest smrti po nesprávně proběhlých soudních řízeních a že dochází k popravám nezletilých osob a osob s duševním postižením a k údajnému mučení; vyzývá pákistánskou vládu, aby uvedla ustanovení týkající se trestu smrti v pákistánských právních předpisech do souladu s mezinárodním právem a mezinárodními normami, včetně pozastavení poprav za všechny trestné činy kromě úmyslného zabití, zákazu poprav mladistvých delikventů a osob s duševním postižením a moratoria na výkon poprav v případě probíhajícího odvolacího procesu;

3.  s politováním konstatuje, že v Pákistánu dochází ke zhoršení situace v oblasti dodržování lidských práv a právního státu, a zejména k nárůstu počtu mimosoudních poprav, k zastrašování novinářů, ochránců lidských práv, nevládních organizací a kritiků vlády a k používání síly vůči nim; připomíná, že povinností pákistánské vlády je zajistit dodržování základních práv; vítá, že Pákistán přijal akční plán v oblasti lidských práv, a vyzývá k tomu, aby se tento plán odrazil ve hmatatelném pokroku; varuje v této souvislosti, že EU bude velice znepokojena, pokud by se měli aktivisté i nadále stávat obětí těchto praktik a pokud by nebylo dosaženo pokroku;

4.  vyjadřuje své znepokojení nad volností, kterou mají pro své fungování bezpečnostní složky, a vyzývá pákistánskou vládu, aby zajistila lepší dohled nad jejich činností; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby urychleně a nestranně prošetřily všechny případy úmrtí ve vazbě a případy zabití ze strany bezpečnostních složek a také tvrzení týkající se mučení a aby stíhaly pachatele mimosoudního zabíjení a mučení;

5.  s politováním konstatuje, že se v Pákistánu využívají vojenské soudy, které vedou tajná řízení a vykonávají civilní soudní pravomoc; trvá na tom, aby pákistánské orgány zajistily mezinárodním pozorovatelům a organizacím na ochranu lidských práv přístup za účelem sledování, jak jsou vojenské soudy využívány; požaduje také, aby v souladu s mezinárodními normami v oblasti soudního řízení došlo k okamžitému a transparentnímu přechodu k nezávislým civilním soudům; poukazuje na to, že příslušníkům třetích zemí, kteří se dostanou před soud, musí být zajištěn přístup ke konzulárním službám a ochraně;

6.  je hluboce znepokojen tím, že se v Pákistánu nadále používá „zákon proti rouhačství“, a domnívá se, že to vyhrocuje atmosféru náboženské nesnášenlivosti; bere na vědomí zjištění Nejvyššího soudu Pákistánu, že osoby obviněné z „rouhačství“ „nadměrně a nenapravitelně trpí“, protože neexistují ochranné prostředky, které by bránily nesprávnému uplatňování těchto zákonů a jejich zneužívání; vyzývá proto pákistánskou vládu, aby zrušila oddíl 295-A, 295-B a 295-C trestního zákoníku a zavedla účinné procesní a institucionální záruky, které by bránily zneužívání obvinění z „rouhačství“; vyzývá pákistánskou vládu také k tomu, aby se více zasadila o odsouzení udavačství za údajné „rouhání“, a naléhavě ji vyzývá k tomu, aby sama nepoužívala „rouhačskou“ rétoriku;

7.  vyzývá pákistánskou vládu, aby urychleně přijala opatření na ochranu života a práv novinářů a blogerů; vyjadřuje své znepokojení nad žádostí pákistánských orgánů vůči platformám Twitter a Facebook, aby jim poskytly informace o svých uživatelích, aby bylo možné vyhledávat osoby podezřelé z „rouhačství“; vyzývá pákistánskou vládu a parlament, aby novelizovaly zákon o prevenci elektronických trestných činů z roku 2016 a zrušily nadmíru široká ustanovení o sledování a uchovávání údajů a uzavírání internetových stránek na základě nejasných kritérií; vyzývá také ke zmírnění veškerých trestů smrti udělených za „rouhačství“ nebo politický disent, včetně trestu uděleného Tajmúru Rezovi; vyzývá v této souvislosti pákistánského prezidenta, aby využil svého práva udělovat milost;

8.  bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při uplatňování pětiletého plánu angažovanosti mezi EU a Pákistánem, vyjadřuje však naději, že nový strategický plán angažovanosti, který má být dokončen v roce 2017, bude ambiciózní a pomůže upevnit vztahy mezi EU a Pákistánem;

9.  naléhavě vyzývá pákistánskou vládu, aby co nejrychleji a nejpozitivněji vyřešila dosud probíhající případ Asie Bíbíové; doporučuje, aby byly vzhledem ke způsobu, jakým v minulosti zacházeli s oběťmi údajného rouhačství členové občanské domobrany a mimosoudní aktéři, přijaty kroky, které by zajistily bezpečnost Asie Bíbíové a její rodiny;

10.  připomíná, že udělení statusu GSP+ se váže na určité podmínky a že jedním ze základních požadavků v rámci tohoto systému je účinné uplatňování mezinárodních úmluv; naléhavě vyzývá pákistánskou vládu, aby se jednoznačně zasadila o uplatňování 27 základních úmluv a dosáhla v této oblasti pokroku;

11.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby v rámci pravidelného dialogu o otázce lidských práv upozorňovaly pákistánské orgány na tyto problémy;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Pákistánu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí