Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0419/2017

Keskustelut :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Äänestykset :

PV 15/06/2017 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0268

Hyväksytyt tekstit
PDF 168kWORD 48k
Torstai 15. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus
P8_TA(2017)0268RC-B8-0419/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2017 Pakistanista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja kuolemanrangaistuksesta (2017/2723(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Pakistanista,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Pakistanista,

–  ottaa huomioon EU:n ja Pakistanin välisen viisivuotisen toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevan Pakistanin toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon EU:n ja Pakistanin monivuotisen suuntaa-antavan ohjelman 2014–2020,

–  ottaa huomioon Pakistaniin lähetetyn EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan raporttien suositukset,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja hänen tiedottajansa julkilausumat Pakistanista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948 ja erityisesti sen 18 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Pakistan on allekirjoittanut,

–  ottaa huomioon yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon Pakistanin perustuslain,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi, ihmisoikeuksien puolustajista ja kuolemanrangaistuksesta sekä vuonna 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Pakistanissa oli vuoteen 2015 saakka voimassa kuolemanrangaistusta koskeva moratorio, mutta maa palautti kuolemanrangaistuksen armeijan ylläpitämässä koulussa Peshawarissa joulukuussa 2014 tapahtuneen verilöylyn jälkeen; toteaa, että moratorion poistaminen koski aluksi vain terroritoimintaa, mutta myöhemmin sitä laajennettiin kaikkiin vakaviin rikoksiin;

B.  toteaa, että kuolemantuomiota odottavien määrä on Pakistanissa yksi maailman suurimmista; ottaa huomioon raportoidut tapaukset, joissa teloituksia on pantu täytäntöön muutoksenhakumenettelyn ollessa vielä kesken;

C.  toteaa, että Pakistanin jumalanpilkkalaissa (rikoslain 295-C osasto) säädetään pakollisesta kuolemanrangaistuksesta; toteaa, että tällä hetkellä sadat ihmiset odottavat oikeudenkäyntiä ja monet henkilöt on tuomittu kuolemaan jumalanpilkasta syytettyinä; toteaa, että lain katsotaan sisältävän epämääräisiä määritelmiä, joiden tulkintaa voidaan käyttää poliittisiin toisinajattelijoihin kohdistuviin väärinkäytöksiin tai vaientaa valtion instituutioita ja muita elimiä koskevan oikeutetun kritiikin;

D.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2017 pääministeri kielsi kaikenlaisen rienaavan materiaalin verkossa ja että Pakistanin viranomaiset ovat pyytäneet sosiaalisen median alalla toimivia yrityksiä auttamaan jumalanpilkasta epäiltyjen pakistanilaisten tunnistamisessa; toteaa, että muista opiskelijoista muodostunut väkijoukko lynkkasi 14. huhtikuuta 2017 Abdul Wali Khanin yliopistossa opiskelevan Mashal Khanin, jota oli syytetty rienaavan materiaalin julkaisemisesta verkossa; toteaa, että 10. kesäkuuta 2017 Pakistanin terrorismin torjuntaan erikoistunut tuomioistuin tuomitsi Taimoor Razan kuolemaan hänen syyllistyttyään väitteiden mukaan jumalanpilkkaan Facebookissa; toteaa, että aktivisti Baba Jan ja 12 muuta mielenosoittajaa on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen, joka on ankarin tuomio, joka on koskaan annettu mielenosoittamisesta;

E.  ottaa huomioon, että Pakistanin kansalliskokous antoi 18. huhtikuuta 2017 päätöslauselman, jossa tuomitaan se, että väkivaltainen joukko lynkkasi Mashal Khanin väitetyn jumalanpilkan vuoksi; ottaa huomioon, että senaatti on keskustellut uudistuksista väärinkäytösten hillitsemiseksi;

F.  toteaa, että sotilastuomioistuimille myönnettiin lainkäyttövalta kahdeksi vuodeksi ja että siviilituomioistuimia oli samalla tarkoitus vahvistaa; toteaa, että oikeuslaitoksen kehittämisessä on edistytty vain vähän ja että 22. maaliskuuta 2017 pidennettiin kiistanalaisesti sotilastuomioistuinten lainkäyttövaltaan liittyvää ajanjaksoa kahdella vuodella;

G.  toteaa, että useissa yhteyksissä on havaittu, että ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset toisinajattelijat ja uskonnollisten vähemmistöjen jäsenet tai Ahmadiyya-liikkeen kaltaiset ryhmät ovat joutuneet pelottelun, hyökkäysten, pidätysten, kidutuksen ja häirinnän kohteeksi ja heitä on surmattu; toteaa, että tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän YK:n työryhmän ja kansalaisjärjestöjen keräämät tiedot osoittavat, että turvallisuus- ja lainvalvontaviranomaiset, poliisi ja tiedustelupalvelut mukaan luettuina, ovat syyllisiä tahdonvastaisiin katoamisiin; toteaa, että ainoatakaan syyllistä ei ole saatettu menestyksekkäästi oikeuden eteen;

H.  toteaa, että sotilastuomioistuin tuomitsi Intian kansalaisen Kulbhushan Jadhawin kuolemaan huhtikuussa 2017; toteaa, että tapaus on parhaillaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltävänä, koska häneltä evättiin oikeus konsulipalveluihin; toteaa, että 4. toukokuuta 2017 murhattiin 10-vuotias poika ja viisi muuta henkilöä loukkaantui, kun väkijoukko, jonka motiivina uskotaan olleen jumalanpilkkasyytökset, hyökkäsi poliisiasemalle Balochistanissa; toteaa, että 30. toukokuuta 2017 perheenjäsenen väitetään raiskanneen teinitytön (josta paikallisessa mediassa käytettiin vain nimeä ”Shumaila”) Rajanpurissa, mikä johti siihen, että heimotuomioistuin tuomitsi uhrin kuolemaan; toteaa, että nämä eivät ole yksittäistapauksia;

I.  toteaa, että paremmin Asia Bibinä tunnetun Aasiya Noreenin tapaus on edelleen erittäin tärkeä ihmisoikeuksiin liittyvien huolenaiheiden kannalta Pakistanissa; toteaa, että pakistanilainen kristitty nainen Asia Bibi tuomittiin pakistanilaisessa tuomioistuimessa kuolemaan hirttämällä vuonna 2010; toteaa, että jos tuomio pannaan täytäntöön, Asia Bibi on ensimmäinen nainen, joka tuomitaan laillisesti jumalanpilkasta Pakistanissa; toteaa, että useissa kansainvälisissä vetoomuksissa on pyydetty hänen vapauttamistaan sillä perusteella, että häntä on vainottu hänen uskontonsa vuoksi; toteaa, että vartijat murhasivat kristittyyn vähemmistöön kuuluvan ministerin Shahbaz Bhattin ja muslimipoliitikko Salmaan Taseerin, koska he olivat toimineet Asia Bibin puolestapuhujina ja puhuivat avoimesti jumalanpilkkalakeja vastaan; toteaa, että Asia Bibin kuolemanrangaistuksen väliaikaisesta lykkäämisestä huolimatta hän on edelleen vangittuna ja hänen perheensä piileskelee edelleen;

J.  toteaa, että kansalaisjärjestöihin kohdistuvat tukahduttamistoimet eivät ole laantuneet; toteaa, että useita kansalaisjärjestöjä on peloteltu ja häiritty käyttämällä tekosyynä terrorismin torjuntaa koskevan kansallisen suunnitelman täytäntöönpanoa ja että joidenkin toimistoja on suljettu;

K.  toteaa, että 12 miljoonalla naisella ei ole henkilökorttia ja että sen vuoksi heiltä evätään oikeus rekisteröityä äänestäjiksi vaaleissa; toteaa, että useat EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnat ovat esittäneet suosituksia vaalimenettelyn parantamiseksi seuraavissa vaaleissa, jotka on määrä järjestää vuonna 2018;

L.  toteaa, että Pakistan tuli GSP+-menettelyn edunsaajaksi 1. tammikuuta 2014; ottaa huomioon, että tämän menettelyn olisi tarjottava vahva kannustin keskeisten ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien, ympäristön ja hyvän hallinnon periaatteiden kunnioittamiseen;

M.  toteaa, että EU on edelleen täysin sitoutunut jatkamaan vuoropuhelua ja toimiaan Pakistanissa viisivuotisen toimintasuunnitelman ja sen korvaavan suunnitelman puitteissa;

1.  muistuttaa, että EU vastustaa voimakkaasti kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa ja poikkeuksetta; kehottaa luopumaan kuolemanrangaistuksesta kaikkialla maailmassa; ilmaisee syvän huolensa siitä, että Pakistan on päättänyt poistaa moratorion ja että teloitukset jatkuvat nyt hälyttävällä tavalla; kehottaa Pakistania palauttamaan moratorion ja asettamaan pitkän aikavälin tavoitteekseen kuolemanrangaistuksen täydellisen lakkauttamisen;

2.  on syvästi huolestunut tiedoista, joiden mukaan Pakistanissa käytetään kuolemanrangaistusta puutteellisten oikeudenkäyntien jälkeen, alaikäisiä ja mielenterveyshäiriöistä kärsiviä henkilöitä teloitetaan, sekä väitetyistä kidutustapauksista; kehottaa hallitusta saattamaan kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvät kuolemanrangaistusta koskevat säännökset kansainvälisen lainsäädännön ja normien mukaisiksi ja lopettamaan teloitusrangaistusten langettamisen kaikista muista rikoksista kuin tahallisesta surmaamisesta, kieltämään nuorten rikoksentekijöiden ja mielenterveyshäiriöistä kärsivien henkilöiden teloittamisen ja pidättymään teloitusten täytäntöönpanosta, kun muutoksenhaku on käynnissä;

3.  pitää valitettavana ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen taantumista Pakistanissa ja erityisesti laittomien teloitusten lisääntymistä sekä pelottelua ja voiman käyttöä toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia, kansalaisjärjestöjä ja hallituksen arvostelijoita vastaan; palauttaa mieliin Pakistanin hallituksen velvoitteet varmistaa perusoikeuksien kunnioittaminen; suhtautuu myönteisesti siihen, että Pakistan on hyväksynyt ihmisoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman, ja kehottaa osoittamaan tämän edistyksen käytännössä; varoittaa tässä yhteydessä, että EU on äärimmäisen huolissaan, jos aktivisteista tulee jatkuvasti tällaisten käytäntöjen uhreja ja että edistystä ei havaita;

4.  ilmaisee huolensa siitä, että turvallisuusjoukoille on myönnetty laaja toimintavapaus, ja kehottaa Pakistanin hallitusta varmistamaan niiden toimien entistä paremman valvonnan; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tutkimaan pikaisesti ja puolueettomasti pidätettyjen kuolemantapauksia ja turvallisuusjoukkojen tekemiä murhia sekä väitettyjä kidutustapauksia ja asettamaan laittomiin surmiin ja kidutukseen syyllistyneet syytteeseen;

5.  pitää valitettavana, että Pakistanissa käytetään sotilastuomioistuimia, joiden oikeudenkäynnit ovat salaisia ja joilla on siviilioikeuslaitoksen tuomiovalta; vaatii Pakistanin viranomaisia myöntämään kansainvälisille tarkkailijoille ja ihmisoikeusjärjestöille oikeuden valvoa sotilastuomioistuinten käyttöä; kehottaa myös siirtymään välittömästi ja avoimesti riippumattomiin siviilituomioistuimiin oikeudenkäyntimenettelyjä koskevien kansainvälisten normien mukaisesti; korostaa, että oikeuden eteen saatetuille kolmannen maan kansalaisille on myönnettävä oikeus konsulipalvelujen käyttöön ja suojeluun;

6.  on syvästi huolissaan jumalanpilkkalakien jatkuvasta käytöstä ja katsoo, että tämä voimistaa uskonnollisen suvaitsemattomuuden ilmapiiriä; panee merkille Pakistanin korkeimman oikeuden havainnot siitä, että jumalanpilkasta syytetyt henkilöt kärsivät suhteettomasti tällaisten lakien väärää soveltamista tai väärinkäyttöä koskevien riittävien suojakeinojen puutteesta; pyytää sen vuoksi Pakistanin hallitusta kumoamaan rikoslain 295-A, 295-B ja 295-C osastot ja ottamaan käyttöön tehokkaat menettelylliset ja institutionaaliset takeet, joilla estetään jumalanpilkkasyytösten väärinkäyttö; kehottaa hallitusta myös ottamaan tuomitsemaan jyrkemmin kansalaisten oman käden oikeuden, joka kohdistuu epäiltyihin jumalanpilkkaajiin ja kehottaa hallitusta olemaan itse käyttämättä jumalanpilkkaretoriikkaa;

7.  kehottaa Pakistanin hallitusta toteuttamaan pikaisia toimia toimittajien ja bloginpitäjien hengen ja oikeuksien suojelemiseksi; ilmaisee huolestuneisuutensa Pakistanin viranomaisten Twitterille ja Facebookille esittämistä pyynnöistä antaa tietoa niiden käyttäjistä, jotta jumalanpilkasta epäillyt henkilöt voidaan tunnistaa; kehottaa Pakistanin hallitusta ja parlamenttia muuttamaan vuonna 2016 säädettyä sähköisten rikosten estämistä koskevaa asetusta ja poistamaan valvontaa ja tietojen säilyttämistä sekä verkkosivustojen sulkemista epämääräisin perustein koskevat liian laaja-alaiset säännökset; kehottaa myös muuttamaan kaikki jumalanpilkkasyytteistä ja poliittisesta toisinajattelusta annetut kuolemanrangaistukset lievemmiksi, Taimoor Razalle langetettu tuomio mukaan luettuna; kehottaa tässä yhteydessä Pakistanin presidenttiä käyttämään armahdusoikeuttaan;

8.  panee merkille EU:n ja Pakistanin välisessä viisivuotisessa toimintasuunnitelmassa tapahtuneen edistyksen, mutta toivoo, että vuonna 2017 laadittava uusi EU:n ja Pakistanin välinen strateginen toimintasuunnitelma on kunnianhimoinen ja auttaa vahvistamaan EU:n ja Pakistanin välisiä siteitä;

9.  kehottaa Pakistanin hallitusta ratkaisemaan mahdollisimman myönteisesti ja nopeasti käsiteltävänä olevan Asia Bibin tapauksen; suosittelee, että Asia Bibin ja hänen perheensä turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan toimenpiteitä ottaen huomioon, miten järjestyksenvalvojat ja tuomioistuinten ulkopuoliset toimijat ovat aikaisemmin kohdelleet jumalanpilkasta syytettyjä uhreja;

10.  palauttaa mieliin, että GSP+-aseman myöntämisellä on ehtonsa ja että kansainvälisten yleissopimusten tosiasiallinentäytäntöönpano on järjestelmään kuuluva olennainen vaatimus; kehottaa Pakistanin hallitusta pyrkimään painokkaasti siihen, että 27 keskeistä yleissopimusta pannaan täytäntöön, ja osoittamaan, että edistystä tapahtuu;

11.  kehottaa komissiota ja EUH:ta ottamaan nämä kysymykset esille Pakistanin viranomaisten kanssa säännöllisen ihmisoikeusvuoropuhelun aikana;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Pakistanin hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö